Den nya budgeten – så påverkas du som elbilist

Budget2023

Sveriges nya regering har i går presenterat sin budgetproposition för det kommande året. Hur kommer den gedigna luntan påverka livet för landets elbilister? Vi har lusläst budgetpropositionen och tittat djupt in i spåkulan.

Regeringen vill framför allt lyfta fram deras satsning på laddinfrastruktur. Förutom att öka anslagen till Klimatklivet förlängs även den särskilda satsningen på laddinfrastruktur. Dessutom slopas förmånsbeskattning av laddning på arbetsplats i tre år. Så här står det i budgetpropositionen:

Laddinfrastrukturen ska byggas ut

Goda möjligheter till laddning är en förutsättning för att öka elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen föreslår därför att medel tillförs för att bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Resurstillskotten ska i första hand fördelas mellan stöd till publika laddstationer för lätta fordon och stöd till elektrifiering av tunga transporter. Satsningen ska bl.a. stötta utbyggnaden i områden där den i dag går långsamt, t.ex. i glesbygd och där de ekonomiska förutsättningarna är sämre. De hinder som hämmar utbyggnaden av laddinfrastruktur, och som bl.a. Energimyndigheten och Boverket har analyserat, ska bedömas och relevanta åtgärder utformas. För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara bilar, kommer regeringen att föreslå ett tillfälligt undantag från beskattning av förmån av laddel på arbetsplatsen.

Det står även att “tillgången till laddstationer ska vara så god så att elbil är ett bra alternativ för invånare i allt från gles- och landsbygder till städer”.

De utökade anslagen kommer accelerera utbyggnaden av snabbladdare i bland annat norra Sverige. Så även snabbladdare för lastbilar och andra tunga fordon. Klimatklivet kommer fortsätta stödja projekt för bland annat hemmaladdning.

Det vi saknar dock är åtgärder för att underlätta för dem i lägenhet och i stadsmiljö att över huvud taget få fixa laddplatser. Som vi tidigare rapporterat är det Boverket som står i vägen för utvecklingen där. Den förra regeringen har gång på gång försökt påverka Boverket men de har envist stretat emot. Vi hoppas den nya regeringen kommer införa mer tvingande lagar som ska underlätta för folk i lägenhet att kunna skaffa elbil. Utan egen laddplats där man kan ladda över natten är det få som vågar skaffa elbil – även om det så finns tusen snabbladdare i Lappland.

De som kunde ladda sin elbil på jobbet gratis var hittills tvungna att skatta för förmånen. Regeringen vill nu införa en tillfällig skattefrihet för jobbladdning som planeras träda i kraft 1 juli 2023 och ska gälla i tre år. Du kommer alltså från och med nästa sommar få ladda gratis på jobbet och slippa skatta för det. Vid nästa löneförhandling kan du föreslå gratis laddstolpar på jobbparkeringen som ett alternativ om arbetsgivaren håller igen kronorna i lönekuvertet.

Den tillfälliga elpriskompensation till hushållen i södra Sverige hjälper oss elbilister indirekt, då återbetalningen på 50-79 öre per kWh resulterar i billigare milkostnad om man laddat sin elbil hemma. Den sänkningen på runt eller drygt en krona milen är faktiskt högre än vad bensin- och dieselbilisterna fått!

Reseavdraget och avdraget för kostnader för resor med egen elbil i tjänsten bibehålls dock oförändrat på 95 öre per kilometer.

Det gröna skatteavdraget, som är en stimulans för installation av solceller, hemmabatterier och laddboxar kommer höjas från 15 till 20 procent. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2023. (Här är det lite förvillat egentligen, för budgetpropositionen endast nämner solceller medan promemorian från Finansdepartementet även listar hemmabatterier och laddboxar.)

NoBonus

Mest omtalade ändringen är dock att regeringen har avskaffat elbilsbonus. Hittills fick de som köpt elbil för max 700 tusen kronor upp till 70 tusen i bonus efter sex månader. Från och med idag får du ingenting.

Har du alltså övervägt att köpa en elbil försvann idag en viktig morot som skulle lockat dig. Hur viktig denna morot var finns det olika uppfattningar om.

Vissa menar att bonusen har spelat ut sin roll. Nu när det är fler som vill köpa elbil än vad tillverkarna kan leverera kan bonus inte resultera i fler elbilar. Det är inte längre köpviljan som behöver stimuleras. Och redan den förra regeringen hade planer på att avskaffa elbilsbonus till 2024, det enda som nu egentligen hände var att datumet abrupt flyttats fram drygt ett år.

Medan andra menar att det kommer slå mot “vanliga familjer med vanliga inkomster” som övervägt skaffa elbil. Dyra elbilar över 700 tusen kronor hade inte bonus förut heller – men för en billig elbil för runt 400 tusen kronor betydde 70 tusen kronor i bonus väldigt mycket. Dessutom kommer privatleasing av elbilar minska nu. När leasingbolagen inte längre får elbilsbonus höjer de sina priser med uppemot tvåtusen kronor i månaden. Det är nog det som kommer bli det hårdaste slaget mot elbilsmarknaden, att de där riktigt-riktigt billiga privatleasade elbilarna försvinner.

Bonus-malus systemet byggde på att malus-avgifter på avgasbilar skulle (åtminstone delvis) finansiera bonus till elbilar. Regeringen har nu avskaffat bonus-utgifterna. Men behåller malus-inkomsterna. Nya avgasbilar kommer även i fortsättningen kosta mer de första tre åren. Moroten är borta men piskan är kvar.

Regeringen sänker samtidigt bränslepriserna, om inte med utlovade 10 kronor så åtminstone med 60 öre. Längre fram kommer även den minskade reduktionsplikten medföra lägre bränslepris.

Slopad bonus i kombination med lägre bränslepriser kommer minska folks vilja att byta till elbil. Undanskymt på sidan 39 av utgiftsområde 20 står det angående slopad klimatbonus:

Förslaget innebär att prognosen över andelen laddbara personbilar i nybilsförsäljning minskar från Trafikanalysens kortsiktprognos om 100% till 2030 till EU:s CO2-krav på 100% till 2035.

I klartext tror regeringen själva att deras nya bestämmelser kommer fördröja övergången till elbilar med fem år.

Bookmark the permalink.