Succé för elflygplanet Alice

DHL_Alice

Det eldrivna flygplanet Alice från flygplanstillverkaren Eviation håller på att bli en stor succé. Några få veckor efter dess första jungfrutur har redan 300 flygplan beställts av kunder med ett sammanlagt ordervärde på över 2 miljarder dollar.

Eviation Alice har 820 kWh batterier som ger flygplanet en total räckvidd på upp till 81 mil. Operationella räckvidden blir på 46 mil för att ha reserv över till oförutsedda händelser. Marschfarten är på 407 km/h. Alice har plats för 9 passagerare plus 2 piloter. Läs mer om Eviation Alice här.

12 av de 300 flygplanen är beställda av fraktfirman DHL vilket ofelbart ställer frågan om eldrivna flygplan duger till något annat än att frakta chipspåsar? Låt oss därför jämföra Eviation Alice mot ett vanligt traditionellt flygplan i samma klass, Cessna 208 Caravan:

CessnaCaravanPrecis som Eviation Alice kan Cessna Caravan ta 9 passagerare. Vid en hastig blick kan dess specifikationer verka överlägsna: räckvidd upp till 154 mil, lastkapacitet upp till 1 300 kg. Att jämföras med 81 mil och 1250 kg för Eviation Alice.

Men Cessnan kan inte ta full last när den är fulltankad. Ska man flyga 154 mil med den kan den bara ta 395 kg last. Dess “normala räckvidd” är satt till 60 mil och då har den en lastkapacitet på runt 1 000 kg. Ju mer last den ska ta desto kortare kan den flyga.

Elflygplan har ingen sådan begränsning. Eviation Alice kan ta lika mycket last 20 mil som 40 mil. Vikten på batterierna är alltid densamma. Därför kan DHL alltid räkna med att Alice kan ta 1250 kg last oberoende av hur långt den ska flyga. Viktberäkningarna inför varje resa blir långt mindre avancerade.

Eviation Alice kabin är dessutom rymligare, 2 meter bred och 1,50 hög att jämföra med Cessnans 1,60 x 1,30 innerdimensioner.

I och med att flygplanet drivs med el blir det tystare (om än propellerljudet fortfarande är detsamma) och billigare att operera. Dessutom helt utan lokala utsläpp. I och med att ingen förbränning av bränsle sker blir det ingen så kallad höghöjdseffekt heller.

Förutom DHL har även flera mindre flygbolag beställt Alice till regionala rutter, som Cape Air, Global Crossing och tyska nystartade Evia Aero. Evia Aero har beställt 25 Alice elflygplan att användas som flygtaxi mellan Tyskland, Danmark, Belgien, Österrike och Nederländerna. Bolaget anlägger också solpaneler som ska täcka flygplanens elbehov.

Eviation Alice är det första kommersiella elflygplanet, som kommer följas av många andra. Med 9 passagerare kapacitet kan den börja konkurrera med småflygplan, taxiflyg och privatjet. Men för reguljära passagerarflyg kommer det att behövas framtida större elflygplan med större kapacitet och längre räckvidd. Alice är endast första steget som visar en klimatsmart framtid för hela flygsektorn. Detta första steg verkar dock redan ha blivit succé bland flygbolagen.

Läs även vår tidigare artikel om elflygplanet Eviation Alice.

Bookmark the permalink.