Det kan bli enklare förmånsregler för elbilar redan till sommaren

M3white20

Regeringen har föreslagit nya, enklare förmånsregler för elbilar.

Skaffar man en elbil som förmånsbil idag beräknas dess förmånsvärde inte baserat på bilens inköpspris utan på hur mycket en jämförbar avgasbil skulle ha kostat. Det systemet fungerade någorlunda bra förr i tiden när förmånsvärdet för en eldriven Volkswagen Golf baserades på bensindrivna Golfens pris. Men i takt med det har dykt upp att allt fler dedikerade elbilar på marknaden har det blivit allt mer krångligt att hitta “jämförbara” avgasbilar. Vilken avgasbil ska en Volkswagen ID.3 jämföras mot? Eller en Polestar 2? Eller Tesla Model 3?

Enligt det nya förslaget kommer elbilar få ett schablonavdrag på 350 000 kronor, eller max 50% av bilens pris när förmånsvärdet beräknas.

Regeringens nya förslag är exakt samma som det Skatteverket föreslog i fjol. 50% regeln gör att schablonavdraget blir rättvist för alla elbilar som kostar mindre än 700 000 kronor. Elbilar dyrare än så kommer dock få mindre än 50% sänkning av deras förmånsgrundande pris.

Om förslaget godkänns kan det träda i kraft redan den 1 juli i år och påverka förmånsvärdet för alla elbilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.

Då kan förmånsvärdet för Tesla Model 3 LR sänkas från dagens 5 746 till 4 956 kronor i och med att förmånsgrundande priset då sänks med hela 310 tusen kronor istället för dagens 237 tusen.

Bookmark the permalink.