Easee laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har granskat sex laddboxar från Garo, Charge Amps, CTEK, Easee, Zaptec och Wallbox. Fem av dem blev godkända (vissa med mindre anmärkningar dock¹).

Laddboxarna Easee Home och Easee Charge belas med omedelbar försäljningsförbud.

Elsäkerhetsverkets beslut innebär att Easee nu tvingas återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att de är skyldiga att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Anledningen till försäljningsförbudet enligt Elsäkerhetsverket är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. “Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk” säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket. “Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska. Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs.”

Easee har överklagat försäljningsförbudet. De anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. “Vi håller inte med om beslutet och kommer att göra allt vi kan för att skydda våra kunder, partners och anställda” säger Easees grundare och VD Jonas Helmikstøl. “Vårt huvudfokus har alltid varit människor och säkerhet. Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte vidta några åtgärder. Vi kommer att fortsätta att bekämpa detta beslut och att arbeta för en grönare framtid genom innovativa produkter.”

Easee har även begärt inhibition mot förbudets omedelbara verkan. Om domstolen godkänner inhibitionen lyfts försäljningsförbudet tillfälligt tills domstolen behandlat ärendet och fattat sitt beslut.

Många som har en Easee laddbox undrar nu om de vågar använda den? På den frågan svarar nog både Easee och Elsäkerhetsverket “ja”, även om den senare vill skrämmas på sin hemsida och skriver “I värsta fall kan produkten orsaka brand, strömgenomgång eller orsaka skada på anslutet fordon”. De erkänner dock att “Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter för produkten.”

Elsäkerhetsverket anser att det finns en liten, kanske rentav teoretisk men ändock risk att använda Easees laddbox. Easee menar tvärtom att deras laddboxar är säkrare än vad standarden kräver. Läs mer om det i vår tidigare artikel Easees svar till Elsäkerhetsverket.

Konsumentverket skriver på sin sajt Hallå Konsument att “du har rätt att få laddboxen reparerad eller utbytt mot en ny likvärdig laddbox. Detta ska ske kostnadsfritt för dig.”

Lyckas Easee få inhibition lyfts säljförbudet tills domstolen behandlat ärendet – men enligt tidningen Elinstallatören och andra bedömare har Easee ganska små chanser att vinna. Problemet kokar ner till om standarder ska följas till punkt och pricka, eller andemening? Kan en tillverkare strunta i vissa krav i en standard bara för att de har uppfunnit något bättre? Kan de då hävda att de följer nämnd standard? De flesta sakkunniga verkar svara nej på dessa frågor.

Easee anser att beslutet endast påverkar den svenska marknaden men Elsäkerhetsverket menar att kraven är harmoniserade i hela EU och EES (Norge). Det vill säga att liknande beslut kan komma även i andra länder.

Läs även våra tidigare artiklar om ärendet:

Elsäkerhetsverket kritiserar Easee laddbox

Easees svar till Elsäkerhetsverket

 

¹: laddboxarna från Charge Amps, Zaptec och Wallbox fick resultatet “överlåter ansvar” från Elsäkerhetsverket. Detta betyder enligt verkets hemsida: “Om produkten har små brister, oftast dokumentationsbrister, ger vi företaget möjlighet att yttra sig om provningen. Om Elsäkerhetsverket bedömer att svaret är tillfredställande kan vi avsluta ärendet utan några tvingande åtgärder från myndigheten. Vi överlåter då ansvaret att åtgärda bristerna till företaget som säljer produkten. Om företaget är distributör eller importör är de skyldiga att underrätta tillverkaren om bristerna och samarbeta med denne för att undanröja dem. Man bör under inga omständigheter köpa in produkten igen förrän bristerna är åtgärdade.”

Bookmark the permalink.