Elbil eller kollektivtrafik?

tunnelbana

Vad är egentligen mer energieffektivt? Att åka kollektivt – eller att åka elbil?

Tåg:

Att åka tåg är ju miljövänligare än att åka bil, det har man ju hört ofta. Men är det även miljövänligare än att åka elbil?

Enligt SJ-s hemsida förbrukar SJ2000 (tidigare X2000) tågen 0,07 kWh per passagerare och kilometer. SJ2000 är enligt SJ deras mest energieffektiva tåg – andra tågtyper förbrukar 0,08-0,09 kWh/pkm.

Enligt EPA drar Tesla Model S 0,21 kWh el per kilometer. Sitter det tre personer i en Tesla Model S blir det 0,21 / 3 = 0,07 kWh per passagerare och kilometer. Andra elbilar har lägre elförbrukning och därmed lägre energiåtgång per passagerare.

Sitter det alltså tre eller fler personer i en elbil åker de energieffektivare än tåget!

 

Spårvagn, tunnelbana:

Enligt Energimyndigheten drar spårvagn och tunnelbana ca 0,14 kWh per passagerare och kilometer. De drar mer än tåg för de startar och stannar oftare. Elbilens kilometerförbrukning 0,21 kWh utslagen på två passagerare blir under 0,11 kWh per passagerarkilometer.

Sitter det två personer i en elbil åker de energieffektivare än tunnelbanan!

 

Betänk sedan att man får dessa energivinster i hela Sverige – även i städer som saknar tåg, tunnelbana och spårvagnar! Man sparar energi inte bara i Stockholm utan även i Nollberga.

I Norge har de redan märkt av dessa effekter. Enligt norska transportekonomiska institutets rapport kommer Norges satsning på elbilar ha minskat landets CO2-utsläpp med 4 miljoner ton.

Utredarna jämförde det med andra sätt att minska utsläpp. En lika stor satsning på tex kollektivtrafiken skulle inte ha resulterat i samma minskning av CO2-utsläpp. Att subventionera elbilar verkar ha varit det mest optimala sättet att minska utsläppen:

– Jag är säker på att det inte finns andra metoder inom transportsektorn som minskar koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år och till en så pass låg kostnad, säger forskaren Lasse Fridstrøm på Transportøkonomisk institutt.

 

Nu menar vi absolut inte att all kollektivtrafik skall avvecklas och ersättas med elbilar, det är inte alls det det handlar om. Utan betänk att med en elbil kan man åka till ställen dit det inte går några tåg eller tunnelbanor – med samma energivinst som om det skulle ha funnits! Och man behöver inte först åka till en centralstation med en dieseltaxi heller.

Om 10% av alla bilar i Sverige skulle bytas till elbilar -en inte alls omöjlig siffra i långa loppet- skulle vi få samma miljöeffekt som om vi skulle byggt tunnelbanor i varenda en svensk stad!

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.