Elbilar inte mer skadebenägna enligt If

MYcrash

Att elbilar oftare råkar ut för olyckor än andra bilar är ett påstående som då och då dyker upp i media. Som nu senast när försäkringsbolaget AXA (ja, de som fejkade branden på en Tesla) hävdade att elbilar löper 50% högre risk att vara inblandade i olyckor än andra bilar.

Det håller inte svenska försäkringsbolaget If med om. “Vi ser ingen relevant skillnad i skaderisk mellan elbilar och bilar med förbränningsmotor. Skaderisken är ungefär densamma”, säger de enligt artikel i Ny Teknik. Till skillnad från Folksam med flera försäkringsbolag kan If filtrera sin skadedatabas efter drivmedel.

Även engelska Cambridge Mobile Telematics undersökning tyder på samma sak. De går till och med ett steg längre. De undersökte kunder som hade både el- och avgasbilar. Olycksrisken med elbilen var mycket lägre än när kunderna körde avgasbilen. Speciellt om elbilen var en Tesla: “Tesla-förare som också kör ett annat fordon är nästan 50% mindre benägna att krascha när de kör sin Tesla än andra fordon.”

Bookmark the permalink.