Elbilister kan bli återbetalningsskyldiga i fem år

NorskaElbilar

Efter att vi på Tesla Club Sweden år 2018 larmade om att begagnade elbilar exporteras till Norge istället för att komma ut på svenska begagnatmarknaden lovade regeringen se över systemet.

Idag får den som köper elbil en elbilsbonus på 60,000 kronor utbetalt sex månader efter köpet. Nästa år höjs beloppet till 70,000 kronor. I en artikel visade vi hur vissa leasingfirmor satte i system att hyra ut bilarna en kort period i Sverige (ibland så lite som ett år) och sedan exportera dem till Norge. På så sätt slapp de betala både svensk och norsk moms – och kunde sänka bilens begagnatpris i Norge tack vare de 60,000 kronor de fått från svenska staten för bilen. Svenska skattepengar som finansierade norska elbilsrevolutionen – samtidigt som svenska köpare fick svårare att hitta bra billiga begagnade elbilar.

Som lösning på problemet föreslog vi att vid export utanför EU skulle den som exporterat bilen tvingas betala tillbaka elbilsbonuset. På så sätt skulle bilen bli mindre attraktiv att exportera till till exempel Norge och istället stanna kvar inom landet och hjälpa Sveriges transformation till en renare bilflotta.

Med bestörtning läste vi därför Miljödepartementets promemoria M2020/01180/R “Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år”.

Exporteras bilen inom fem år efter nybilsregistreringen ska elbilsbonuset återbetalas enligt promemorians förslag. Men det blir första kunden, den som en gång köpte bilen som ska bli återbetalningsskyldig – även om bilen sedan dess är såld och det är någon annan som exporterar den!

Fem år efter att du köpt en elbil kan staten plötsligt kräva dig på 70,000 kronor – trots att du inte ens äger bilen längre! Du kanske har sålt bilen för flera år sedan men köparens köpares kumpans målvakt nu exporterat bilen till Norge. Enligt förslaget blir det ändå du som blir betalningsskyldig.

Promemorian är ett förslag till lagändring som just nu är ute på remissrunda. Miljödepartementet vill höra synpunkter på förslaget. Det är dock försvinnande få av remissinstanserna som för elbilisters talan. Därför beslöt vi oss för att lämna in ett formellt svar på promemorian till Miljödepartementet. Enligt Regeringskansliet kan faktiskt även andra än de inbjudna remissinstanserna lämna svar.

I vårt svar betonade vi att om förslaget i promemorian går igenom dödas effektivt all elbilsförsäljning i Sverige. Vem vågar köpa en bil som gör att du när som helst kan plötsligt tvingas betala 70 000 kronor bara för att någon annan exporterat bilen flera år efter att du sålt den? Ingen vill köpa en bil som kan tvinga en betala dryga “böter” flera år efter att man har sålt den. När en köpares köpares kumpans målvakt har exporterat den till Norge. Det blir i stort sett omöjligt att försöka få igen pengarna från dem.

Vi listade problemen vi ser med förslaget:

* När folk ska välja mellan traditionell bil med förbränningsmotor eller en mycket dyrare elbil som dessutom medför massa krångel vid vidareförsäljning och kan tvinga en återbetala 70 000 kronor plötsligt, när som helst inom fem år kommer många avskräckas från det miljövänligare valet.

* Folk uppfattar återbetalningsskyldigheten som böter. Ännu värre: böter för det någon annan har gjort, vilket många tycker strider mot själva rättsstatsprinciperna. Grundproblemet är att man som första ägare inte har något som helst kontroll över vad framtida ägare gör med bilen.

* Förslaget tar helt bort effekten av elbilsbonuset. Ingen kommer våga röra pengarna förrän fem år efter bilköpet – innan dess kan man när som helst plötsligt tvingas återbetala dem.

Promemorian föreslår att alla som ska sälja sin elbil ska upprätta ett avtal där köparen lovar att inte exportera bilen inom de första fem åren. På så sätt menar de den första ägaren kan kräva pengarna från köparen via rättsprocess.

Fast folk kan ju glömma upprätta avtalet eller glömma ta med klausulen om export. Och förslaget utgår ifrån att köparen, och alla framtida köpare säljaren inte ens vet identiteten på är seriösa. Vi ser tydliga risker med att människor kommer hamna i kläm, tvingas till långa rättsliga strider mot målvakter utan finansiella tillgångar som exporterat bilen utomlands.

Sammanfattat kommer förslaget avskräcka folk ifrån att köpa elbil, nullifierar effekten av elbilsbonuset och kommer sprida en image av elbilar som krångliga att äga och som kan medföra plötsliga, oförutsedda, stora ekonomiska förluster för första ägaren på grund av händelser denne inte har kontroll över. Som en av våra medlemmar uttryckte det: “inte ens en lobbyorganisation för oljeindustrin kunde ha gjort ett bättre jobb”.

Det största motargumentet mot promemorians förslag är dock att marknaden redan har löst problemet. Nedan graf visar antal nyregistrerade elbilar mot antal exporterade, per månad från januari 2016 till senaste data från september 2020. Grafen har sammanställts av sajten car.info med hjälp av data från Transportstyrelsens bilregister:

ElbilarNyregistreradeSkrotade2016-2020
Av grafen framgår det klart och tydligt att problemet med exporterade elbilar var ett reellt problem fram till oktober 2018 – men är det inte nu längre.

Av alla olika elbilsmärken, olika leasingföretag var det framför allt en som satte det i system med att exportera elbilarna efter leasingperioden: Santander med Nissan Leaf. De gör det fortfarande i samma skala än idag. Men från att ha varit en dominerande aktör på elbilsmarknaden har de blivit marginaliserade helt enkelt genom att det har kommit så många fler andra elbilsmodeller. Elbilsförsäljningen har tagit rejäl fart sedan dess. Idag säljs det mångdubbelt fler elbilar på marknaden per månad – men exporten har inte ökat utan står kvar på låga nivåer. Det som var oroväckande 2018 är bara en marginell företeelse idag.

Mellan oktober 2017 och oktober 2018 nyregistrerades 6459 elbilar och 22.8% (1472 st) exporterades. Att jämföra med det senaste året, september 2019 till september 2020 då 22 148 elbilar nyregistrerades men endast 9.4% (2077 st) exporterades. De flesta elbilar stannar nuförtiden faktiskt kvar i landet.

Därför är promemorians förslag inte bara dåligt och skulle gravt skada utvecklingen – utan det är rent av onödigt. Vi hoppas Miljödepartementet kommer på bättre tankar och låter bli att sabotera bonus/malus systemet helt i onödan.

Tagged . Bookmark the permalink.