Var tredje ny bil i januari laddbar

Resizer_15812557900760

Var tredje nyregistrerad bil i Sverige förra månaden hade en laddkontakt (30.3%). De flesta var laddhybrider men 7.3% var rena elbilar, var trettonde ny bil förra månaden var en elbil.

Jämfört med för ett år sedan har andelen laddbara bilar tredubblats.

Samtidigt minskar andelen bensinbilar från 41.8% i januari i fjol till 36.9% i år, och andelen dieselbilar har störtdykt från 38.4% till endast 21.6%.

Det registrerades fler laddbara bilar än dieselbilar i Sverige förra månaden.

Hela bilmarknaden minskade med 18% jämfört med januari i fjol. Endast 16,798 bilar nyregistrerades, mot 20,478 i fjol.

Trenderna är tydliga, och kommer enligt branschorganisationen Bil Sweden hålla i sig: andelen, antalet nyregistrerade bensin- och framför allt dieselbilar minskar kraftigt, samtidigt som de laddbara bilarna ökar rekordartat. Andelen hybridbilar, dvs ej laddbara, traditionella hybrider är tämligen oförändrad vid 8.8%. Folk verkar inte tycka “självladdande” bilar är något att ha ;-)

Många som haft en avgasbil vågar inte “hoppa på elbilståget” på en gång. Det är för mycket nytt och okänt. Då känns det tryggare att skaffa en laddhybrid istället. Fast som jag brukar säga: “laddhybrider är inkörsporten till tyngre missbruk”. De som skaffat laddhybrid berättar att det känns som ett nederlag varje gång bensinmotorn går igång. Man inser eldriftens fördelar och för nästa bil vill de unisont ha mycket längre räckvidd på el, eller helst en ren elbil.

Många av de levererade elbilarna var Kia E-Niro, Kia fördröjde deras leveranser till i år för att kunna utnyttja bonus/malus-systemet till fullo. Från och med i år räknas bilarnas WLTP utsläppssiffror vilket har chockhöjt många avgasbilars fordonsskatt.

Årets första båtleverans av Model 3 har inte nått fram till Europa än, Tesla prioriterade lokala amerikanska leveranser vid kvartalsslutet. Nu är båtarna på väg och kommer lyfta februarisiffrorna.

 


eon_snabbTCS i fjol: Sveriges laddinfrastruktur halkar efter

Samtidigt som vi nu har över 100,000 laddbara bilar i Sverige kommer explosionen av nyregistreringar. Utbyggnaden av laddstationer har dock inte hängt med.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Stefan Larsson

  Finns det några siffror gällande andelen bensin/diesel för laddhybrider? Eller har alla laddhybrider numera bensinmotor sedan Volvo slutat bygga laddhybrider med dieselmotor?

  Och stycket om Kia stämmer väl inte riktigt om man ska vara petig. Det är inte “för att kunna utnyttja bonus/malus-systemet till fullo” som Kia sköt på leveranserna av elbilar till efter årsskiftet, utan för att det europeiska straffskattesystemet baserat på en tillverkares genomsnittliga utsläpp träder i kraft eller skärps nu från 1 januari, och de vill kunna räkna in elbilarna i årets föräljning för att få ner sitt genomsnittliga utsläpp. Dvs det har inte med det svenska bonus/malussystemet att göra över huvud taget.

 • Björn Fredriksson Möller

  “Other fuels” i bilden ovan är det som i normala fall kallas bilar som kan köras med höginblandade biodrivmedel som biogas och E85. Det var i januari helt dominerat av bilar som körs på fordonsgas som innehåller över 90% biogas i Sverige i dagsläget (mer förnybart än den el som används i elbilarna). Enligt både NEDC och WLTP straffas dessa bilar med utsläppsvärden som om de körts med 100% fossilt drivmedel. En biogasbil har en klimatpåverkan på 10-25 g CO2/km, räknat well-to-wheel, i Sverige men räknas som 100-130 g/km, tank-to-wheel, enligt WLTP. Ju fler bilar som är el, laddhybrid och “other fuels” som säljs desto snabbare avvecklar Sverige beroendet av oljeprodukter.

  • Surfaren

   Hur mycket biogas har landet kapacitet att producera då? Om gasbilar skulle sticka iväg och bli betydligt vanligare, räcker biogasen till för att få låga CO2-siffror, eller skulle det behöva spädas ut med fossil gas?

   • Björn Fredriksson Möller

    Det är idag efterfrågan som begränsar produktionskapacitet. En nyligen presenterad utredning pekar på att 5-7 ggr mer biogas kan produceras enbart av restprodukter. Sedan finns potential att tillverka från skogsrester och även inom så kallade elektrobränslen, dvs från överproduktion av el, tex igår/idag.

    • Erik Åslund

     Det finns ABSOLUT INGEN brist på efterfrågan på metan. Problemet är att det kräver enorma subventioner/andra åtgärder för att kunna konkurrera med fullskattad bensin och diesel, och framförallt naturgas. Vi eldar hundratals om inte tusentals gånger mer metan i Europa än vad vi kan producera metan i form av biogas med “restprodukter”. Vi späder redan ut fordonsgasen med naturgas, och 2018 var väl sista året med ett av de mer desperata subventionerna till biogas i Sverige. Det ska bli så spännande att se data över försäljningen av biogas i Sverige för 2019.

     • Björn Fredriksson Möller

      Nej, återigen grova överdrifter och fantasier. Flera studier har visat att man kan ersätta ca 20% av Europas eller Sveriges drivmedel med biogas. 2019 kommer försäljningen av biogas att vara på ungefär samma nivå som 2018 som drivmedel, kanske något högre. Däremot ökar den i annan användning, mycket på grund av import från ffa Danmark. Där byggs det mycket ny biogasproduktion som minskar jordbrukets klimatpåverkan genom att ta hand om gödsel, röta det så att metan kan ersätta naturgas/bensin/diesel istället för att läcka ut. Återstoden med näringsämnen som tex fosfor och kväve går sedan tillbaka till jordbruket som biogödsel så behovet av primära näringsämnen minskar. Men det verkar du inte tycka är bra?

     • Björn

      Då gör vi nog bäst i att spara den gasen till svårare problem än personbilar, exv. skogs och jordbruks maskiner som inte med enkelhet kan elektrifieras. Vidare så är det ju koncentrationen av C02 som är intressant och då spelar det ingen roll om det är fossilt eller inte eftersom atmosfären redan är full. Det betyder att vi inte kan ha någon förbränning innan vi når 280ppm (från dagens ca 415). Då ska vi inte subventionera förbränning heller.

     • Björn Fredriksson Möller

      Tvärtom, skall vi verkligen utnyttja den potential som finns i hållbar biogas från avfall och restprodukter så gäller det att öka efterfrågan där det finns produkter som kan använda den på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med bensin/diesel. Det är inte i jordbruks och skogsmaskiner idag, eftersom de inte finns framme i någon större utsträckning. Start sarkasm. Det är lite som att påstå att vi bör spara de batterier som tillverkas idag till de fordon som kör längst sträckor, dvs long-haul lastbilar. Då utnyttjar man den begränsade resursen batterier bäst. Det är ju lite slöseri att sätta för stora batterier i fordon som inte utnyttjar hela batteriet dagligen, framför allt med tanke på det rätt stora initiala utsläppet vid tillverkningen av dem. När väl batteriproduktionen räcker till efterfrågan kan vi eventuellt nöjesanvända dem i mindre nyttiga applikationer som personbilar. Slut sarkasm.

  • Erik Åslund

   Biogas brukar stå för drygt 1 procent av energin i utlevererade drivmedel det är en nivå man nått upp till med hjälp av absurda (relativt utfallet) subventioner under decennier. 2018 var väl första året med riktigt låg andel naturgas i fordonsgasen, det åstadkom man med hjälp av import av biogas, man flyttar alltså runt var man har högre eller lägre andel naturgas VS biogas, man ökar inte produktionen av verkliga restprodukter med subventioner hur mycket som helst, eftersom “restprodukterna” till slut blir en del av primärprodukterna.

   Biogas från dynga från djur som matats med pressrester från fulpalmoljeproduktion och livsmedelsgrödor som gödslats med fosfor bruten i ockuperat territorium, som kommer ta slut är inte förnybart på riktigt, det är snarare värre än kolkraftsel när man räknar in vad som krävs för att producera fodret. Nej, de går inte och äter värdelöst gräs som annars skulle legat och ruttnat.

   10-25 gram per km med fordonsgas räknar inte in allt som används för att få fram biogasen, det skrapar lite på ytan bara. Elbilar ligger typiskt på 5-10 gram CO2e totalt, fullständig livscykelanalys för elen per kilometer med svensk elmix.

   Om man skulle omvandla biogasen till att producera el i kraftvärmeverk och köra elbil på elen så skulle man få ut ungefär dubbelt så många kilometer per mängd gas jämfört med att elda gasen i ottomotorer med skitdålig verkningsgrad. Dessutom skulle man kunna använda gasen till reglerkraft, bara ta till den precis när den behövs som bäst, vilket skulle tillåta många gånger så mycket energi (som den biogasen representerar) att produceras med väderberoende kraftproduktion innan vi behöver ta till särskilda åtgärder som kräver investeringar för att stabilisera elnätet. I stället för att elda fordonsgasen när man vrider om nyckeln i bilen, oavsett om det råder relativt överskott eller underskott på elmarknaden.

   Ja det förstås, förutom allt ovanstående så kan man nyttja spillvärmen väldigt mycket bättre i kraftvärmeverk än i en bil, och det är inte stor del av året vi ens har mycket nytta av den lilla del av spillvärmen som man kan ta hand om i en bil.

   För varje ny bil som kör på fordonsgas ökar enbart förbrukningen av fossil naturgas. Produktionen av biogas från “restprodukter” ökar inte av att folk köper fordonsgas. Det är inte så biogasen blir till.

   • Björn Fredriksson Möller

    Jag rekommenderar dig att läsa den utredning (SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige) som gjorts på området och satt sig in något djupare i ämnet än din svavelosande kommentar tyder på att du gjort. Den (din kommentar) innehåller tyvärr ett antal fel och missuppfattningar. Man kan faktiskt tycka att flera saker är bra, tex kan man tycka att både elbilar och biogasbilar är bättre än den majoritet av bensin/dieselbilar som säljs idag.