Sveriges laddinfrastruktur halkar efter

eon_snabb

Det byggs nya laddstolpar och snabbladdare i Sverige så det knakar. Problemet är dock att det knakar inte tillräckligt.

Skaparna av laddkartan uppladdning.nu har lanserat analysverktyget Chargex Analytics som låter en ta del av både den mest kompletta statistiken över Sveriges alla laddpunkter plus data från bilregistret. Idag finns det 13,157 svenska ladduttag tillgängliga dem med laddbara bilar. Alla laddstolpar och snabbladdare sammanlagt.

Ladduttag_YoY_201911

För ett år sedan fanns det bara 8935 ladduttag. Under de 12 senaste månaderna har 4222 nya ladduttag tillkommit. Antal laddstationer har samtidigt ökat från 3252 för ett år sedan till 3997 idag. Varje laddstation kan alltså ha flera ladduttag.

En imponerande ökningstakt av ladduttag på 47%, laddstationer på 33% det senaste året. Att ökningstakten för ladduttag är högre än laddstationer visar att det byggs fler och fler ladduttag på varje laddstation.

Laddbilar_YoY_201911

Problemet är bara att antalet laddbara bilar har ökat med 54% under samma period! För ett år sedan fanns det 71,192 elbilar och laddhybrider i Sverige. Idag har den siffran ökat till 109,886 bilar. Var tredje laddbar bil på svenska vägar är mindre än ett år gammal.

Det säljs fler laddbara bilar än det byggs publika laddare till dem.

För ett år sedan fick 8.0 laddbara bilar dela på varje publikt ladduttag, det fanns åtta gånger så många laddbara bilar än ladduttag. Idag har den siffran ökat till 8.4 bilar. Fler och fler laddbara bilar måste slåss om laddstolparna, vilket redan idag märks på Sveriges laddplatser. Som elbilist råkar man allt oftare ut för att platsen man ville ladda på redan är upptagen.

Den utvecklingen är ohållbar. Utbyggnaden av infrastrukturen måste accelerera för att hänga med elektrifieringen av Sveriges bilflotta.

Tittar man på de tre senaste månaderna har faktiskt takten nya ladduttag monteras ökat något, i och för sig efter en viss avmattning under årets första hälft. Vi hoppas att den ökningen inte bara är en tillfällig trend utan visar operatörernas vilja att öka takten. För med ständigt fler laddbara bilar på vägarna finns det ingen tid att vila, inget antal ladduttag man kan vara nöjd med, utan utbyggnaden måste inte bara fortsätta utan även accelerera.

Fortsätter dagens takt kommer vi om ett år ha runt 170 tusen laddbara bilar i Sverige men bara 19 tusen ladduttag. Då kommer 8.7 laddbara bilar slåss om varje publikt ladduttag. Utvecklingen måste vändas! Utbyggnaden måste accelerera. Goda nyheten är dock att behålls de senaste tre månadernas ökade takt kan det byggas två tusen ladduttag till det närmsta året, vilket skulle minska antal laddbara bilar per uttag till 8 igen. Men då gäller det att bolagen som bygger Sveriges laddinfrastruktur verkligen tar sig i kragen och orkar bibehålla den nya högre takten.

 


bmwi3_chargeportTCS halvt år sedan: Boverkets kraftfulla slag i luften

I somras berättade vi om EU-s nya direktiv som föreskriver att alla nybyggen måste installera elledningsrör till alla parkeringsplatser så de är förberedda för elbilsladdning. EU sa uttryckligen att detta är minimikrav, det är upp till de enskilda länderna att ta fram strängare krav. Sverige valde då att ställa minsta möjliga krav de får ställa utan straffåtgärder från EU…

Bookmark the permalink.