Europas största batteri

Cottingham

Europas största batteri invigdes i engelska Cottingham i måndags. 78 Tesla Megapacks på sammanlagt 196 MWh kommer hjälpa stabilisera Storbritanniens elnät.

Egentligen skulle systemet sjösättas i två steg i december 2022 och mars 2023 men bygget accelererades med tanke på energikrisen och hela batteristationen invigdes 4 månader i förväg. Peter Kavanagh, chef för Harmony Energy som beställt stationen hoppas att den ska “säkerställa den framtida säkerheten för Storbritanniens energiförsörjning och minska vår beroende av utländsk gasimport”.

TeslaMegaPacks

Batteriets viktigaste uppgift kommer dock vara att jämna till strömmen från Dogger Bank, världens största havsbaserade vindkraftspark som håller på att byggas i Nordsjön mittemellan Storbritannien och Danmark. Dogger Bank kommer bli på sammanlagt 3,6 GW. Vindkraftsparken byggs i tre etapper om 1,2 GW var där den första beräknas bli färdig nästa sommar.

Bookmark the permalink.