Giga Berlin: Tack BMW! Tack Fiat!

GF_Berlin_before

Idag är platsen där Teslas europeiska bilfabrik ska stå fortfarande tät skog. Innan marken ska förberedas, innan träden ska huggas måste området först rensas från oexploderade bomber från andra världskriget. Utrotningshotade fladdermöss som bor i området ska omlokaliseras. Sedan ska träden huggas ned – ett symboliskt sett problematisk process för en fabrik med sådan miljöprofil. Även om Tesla har förbundit sig att plantera dubbelt så många träd på annan plats kommer det säkerligen spridas bilder och memes med fällda träd.

Men i juli nästa år förväntas fabriken stå klar och börja producera Tesla Model 3 och Y bilar. Kan det verkligen byggas en fabrik så snabbt i Europa? Teslas fabrik i Shanghai byggdes visserligen på mindre än ett år – men det går väl inte lika snabbt i Europa?

Tesla har dock ett ess i rockärmen: pappersarbetet är redan gjort. Området är redan godkänd för byggnation av en bilfabrik. Det är sånt pappersarbete och inskaffande av diverse tillstånd som brukar ta mest tid. Att skaffa bygglov tar oftast längre tid än själva byggandet. Tesla får tacka BMW för det, ty det är BMW som från början tänkt bygga en bilfabrik på tomten. Det är de som anskaffade alla behövliga tillstånd och dokument. BMW övergav dock sina planer och skogen stod kvar orörd, men färdig att byggas bilfabrik på platsen. Genom att köpa just den tomten istället för vilket skog som helst vann Tesla flera års försprång.

FremontVsShanghai

Att bygga bilfabrik är dyrt. Även om Tesla nu har strömlinjeformat hur man bygger en. Ovan bild visar till vänster virrvarret i Teslas Fremont fabrik i USA: fabriksbyggnaden köptes redan färdig av Tesla, fabriken var GM och Toyotas gemensamma NUMMI fabrik byggd på 80-talet. Till höger visas materialflödet i Teslas nybyggda Giga Shanghai som i och med att den byggdes från scratch kunde helt anpassas efter Teslas behov och tillverkningslinor.

Även med sådan specialanpassning kostade Giga Shanghai omkring 2 miljarder dollar att bygga. Tesla lånade medlen som behövdes från kinesiska banker till väldigt låg ränta.

För Giga Berlin har Tesla dock ett ess till i rockärmen: Fiat. Biltillverkaren Fiat-Chrysler har svårt att nå de kommande nya avgaskraven. Därför har de köpt utsläppsrätter från Tesla, Teslas rena elbilar ska kompensera för Fiat-Chryslers smutsiga avgaser. Affären uppskattas vara på 2 miljarder dollar – lika mycket som Teslas europeiska fabrik kommer kosta! Fram till 2023 kommer Fiat-Chrysler köpa lika mycket utsläppsrätter från Tesla som hela deras bilfabrik kostar att bygga.

Tack vare de gamla drakarnas kamp för överlevnad, tack vare BMW och Fiat får Tesla bygga sin europeiska bilfabrik rekordsnabbt – och i stort sett gratis!

GF_Berlin_plan

Enligt plan kommer fabriken i Berlin bestå av fyra likadana fabriksbyggnader, var och en innehållandes en komplett monteringslina enligt samma modell som Giga Shanghai. Vi vet att en lina ska bygga Tesla Model 3 och en Model Y. Men de andra två? Blir det dubbla linor för högre produktionsvolymer – eller är de för framtida bilmodeller?

Den rödmarkerade byggnaden på bilden ovan är dock Teslas kommande batterifabrik. Som vi avslöjade i går håller Tesla på att ta fram helt egenproducerade battericeller. Dagens gigafabrik i Nevada är ett samarbete med Panasonic. Teslas europeiska fabrik kommer bygga inte bara elbilar utan även batterierna i dem från scratch.

Fabriken får också en egen tågstation. Dels för att arbetarna lättare ska kunna pendla ut till fabriken som ligger 3 mil sydost utanför Berlin. Men troligtvis även för att kunna leverera de nybyggda bilarna med miljövänlig tåg istället för långtradartransporter till Europas alla hörn.

Tagged . Bookmark the permalink.