Elbilar förlust för staten?

Förra veckan skapade en rapport från Riksrevisionen rubriker i tidningarna: “Riksrevisionen sågar statligt stöd till miljöbilar“, “Riksrevisionen: satsning på miljöbilar dyr och meningslös“, “Miljöbilar kostade 13 miljarder – sågas av Riksrevisionen“, tävlade tidningarna i klickhungriga rubriker.

Men vad handlade Riksrevisionens rapport om – egentligen?

Även om man laddar ner och läser själva rapporten är det inte lätt att följa med i vad Riksrevisionen klagar på och framför allt hur de räknat.

De anser att den samhällsekonomiska kostnaden för miljöbilar är hög:

“För de miljöbilar som godkänns för bidrag i bonus-malus-systemet uppskattar Riksrevisionen att den samhällsekonomiska kostnaden för att subventionera in ytterligare en miljöbil på marknaden är cirka 160 000 kronor.”

Så står det i rapporten. Men vad är det som kostar 160 tusen kronor per bil? Ja det står inte i sammanfattningen, den delen av rapporten de flesta läser. För det måste vi dyka längre in i 91-sidiga rapporten. En ledtråd kommer här:

“Offentligfinansiella kostnader beräknas som skillnaden i alla skatteintäkter och utgifter i statsbudgeten över bilarnas hela livslängd.”

Lägg märke till ordet “skatteintäkter”. Vilka skillnader i skatteintäkter finns det mellan avgas- och elbilar? På sidan 59 kommer sanningen fram:

“det finns en långsiktig statsfinansiell risk att drivmedel som skattebas urholkas vid en kraftfull övergång till el som drivmedel. En bensindriven personbil betalar idag i snitt 0,5 kronor per kilometer i drivmedelsskatt och 1 200–5 000 kronor i fordonsskatt per år och en elbil betalar idag i snitt 0,06 kronor per kilometer och 360 kronor per år i fordonsskatt. Eftersom drivmedelsbeskattningen och fordonsskatt utgör en stor intäktskälla för staten (intäkterna från energi- och koldioxidskatt var 2018 19,3 miljarder kronor och fordonskatt 13,2 miljarder kronor) måste regeringen på sikt fundera över hur beskattning ska utformas i framtiden.”

Riksrevisionen anser alltså att elbilar är en dålig affär för staten – för då går de miste om alla miljarder i bensinskatt de kan håva in.

Facepalm

De jämför sedan denna inkomstbortfall med hur mycket motsvarande minskning av CO2 i utsläppsrätter skulle ha kostat. För statens finanser skulle det vara bättre om alla bilar fortsatte tanka dyr bensin och tvingas betala utsläppsrätter för avgaserna de släpper ut. De till och med föreslår höjd CO2 skatt på bensin som åtgärd. (Som då enligt deras egen(domliga) logik skulle göra elbilar till ännu större “förlustaffär” för staten med ännu högre skattebortfall…)

Suck.

Hej snälla Riksrevisionen: hela idén med elbilar och andra supermiljöbilar är att de inte ska tanka dinosauriesoppa och släppa ut massa avgaser.

Problemet med Riksrevisionens rapport är att den ställer fel fråga. Frågan är inte hur mycket pengar staten kommer att förlora om vi försöker rädda klimatet – utan hur lite elektrifiering av bilflottan kostar jämfört med andra alternativ som skulle resultera i samma minskning av utsläpp från transportsektorn.

Norska Transportøkonomisk institutt har gjort en sådan uträkning. Trots Norges enormt högre stöd till elbilar kom de fram till att elbilar är ren vinst för Norge. Elbilsrabatterna hade redan 2014 kostat norska staten över 2.3 miljarder norska kronor. Men en lika stor satsning på till exempel ökad kollektivtrafik skulle inte resulterat i samma minskning av CO2 utsläpp.

– Jag är säker på att det inte finns andra metoder inom transportsektorn som minskar koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år och till en så pass låg kostnadsa forskaren Lasse Fridstrøm på Transportøkonomisk Institutt.

Vi borde även här i Sverige sluta betrakta elbilar som en utgift utan börja inse att de är ett av de billigaste sätten att minska landets CO2-utsläpp.

 


Baylan_SuperchargeTCS fem år sedan: Om alla bilar i Sverige var elbilar

Vad skulle hända om varenda en av Sveriges 4.5 miljoner bilar byttes till elbilar? Skulle strömmen räcka till? Hur mycket skatteintäkter skulle uteblivna bensinförsäljningen resultera i? Hur skulle man kunna kompensera det?

Tagged . Bookmark the permalink.