Elbilar förlust för staten?

Förra veckan skapade en rapport från Riksrevisionen rubriker i tidningarna: “Riksrevisionen sågar statligt stöd till miljöbilar“, “Riksrevisionen: satsning på miljöbilar dyr och meningslös“, “Miljöbilar kostade 13 miljarder – sågas av Riksrevisionen“, tävlade tidningarna i klickhungriga rubriker.

Men vad handlade Riksrevisionens rapport om – egentligen?

Även om man laddar ner och läser själva rapporten är det inte lätt att följa med i vad Riksrevisionen klagar på och framför allt hur de räknat.

De anser att den samhällsekonomiska kostnaden för miljöbilar är hög:

“För de miljöbilar som godkänns för bidrag i bonus-malus-systemet uppskattar Riksrevisionen att den samhällsekonomiska kostnaden för att subventionera in ytterligare en miljöbil på marknaden är cirka 160 000 kronor.”

Så står det i rapporten. Men vad är det som kostar 160 tusen kronor per bil? Ja det står inte i sammanfattningen, den delen av rapporten de flesta läser. För det måste vi dyka längre in i 91-sidiga rapporten. En ledtråd kommer här:

“Offentligfinansiella kostnader beräknas som skillnaden i alla skatteintäkter och utgifter i statsbudgeten över bilarnas hela livslängd.”

Lägg märke till ordet “skatteintäkter”. Vilka skillnader i skatteintäkter finns det mellan avgas- och elbilar? På sidan 59 kommer sanningen fram:

“det finns en långsiktig statsfinansiell risk att drivmedel som skattebas urholkas vid en kraftfull övergång till el som drivmedel. En bensindriven personbil betalar idag i snitt 0,5 kronor per kilometer i drivmedelsskatt och 1 200–5 000 kronor i fordonsskatt per år och en elbil betalar idag i snitt 0,06 kronor per kilometer och 360 kronor per år i fordonsskatt. Eftersom drivmedelsbeskattningen och fordonsskatt utgör en stor intäktskälla för staten (intäkterna från energi- och koldioxidskatt var 2018 19,3 miljarder kronor och fordonskatt 13,2 miljarder kronor) måste regeringen på sikt fundera över hur beskattning ska utformas i framtiden.”

Riksrevisionen anser alltså att elbilar är en dålig affär för staten – för då går de miste om alla miljarder i bensinskatt de kan håva in.

Facepalm

De jämför sedan denna inkomstbortfall med hur mycket motsvarande minskning av CO2 i utsläppsrätter skulle ha kostat. För statens finanser skulle det vara bättre om alla bilar fortsatte tanka dyr bensin och tvingas betala utsläppsrätter för avgaserna de släpper ut. De till och med föreslår höjd CO2 skatt på bensin som åtgärd. (Som då enligt deras egen(domliga) logik skulle göra elbilar till ännu större “förlustaffär” för staten med ännu högre skattebortfall…)

Suck.

Hej snälla Riksrevisionen: hela idén med elbilar och andra supermiljöbilar är att de inte ska tanka dinosauriesoppa och släppa ut massa avgaser.

Problemet med Riksrevisionens rapport är att den ställer fel fråga. Frågan är inte hur mycket pengar staten kommer att förlora om vi försöker rädda klimatet – utan hur lite elektrifiering av bilflottan kostar jämfört med andra alternativ som skulle resultera i samma minskning av utsläpp från transportsektorn.

Norska Transportøkonomisk institutt har gjort en sådan uträkning. Trots Norges enormt högre stöd till elbilar kom de fram till att elbilar är ren vinst för Norge. Elbilsrabatterna hade redan 2014 kostat norska staten över 2.3 miljarder norska kronor. Men en lika stor satsning på till exempel ökad kollektivtrafik skulle inte resulterat i samma minskning av CO2 utsläpp.

– Jag är säker på att det inte finns andra metoder inom transportsektorn som minskar koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år och till en så pass låg kostnadsa forskaren Lasse Fridstrøm på Transportøkonomisk Institutt.

Vi borde även här i Sverige sluta betrakta elbilar som en utgift utan börja inse att de är ett av de billigaste sätten att minska landets CO2-utsläpp.

 


Baylan_SuperchargeTCS fem år sedan: Om alla bilar i Sverige var elbilar

Vad skulle hända om varenda en av Sveriges 4.5 miljoner bilar byttes till elbilar? Skulle strömmen räcka till? Hur mycket skatteintäkter skulle uteblivna bensinförsäljningen resultera i? Hur skulle man kunna kompensera det?

Tagged . Bookmark the permalink.
 • Axel Svensson

  Det vore alltså bättre om alla körde i bilar från 70-talet eftersom de förbrukar mer bensin/diesel än dagens avgasbilar? Samhällsekonomiska kostnader är inte samma sak som statens kostnader.

  • Erik Åslund

   Allra bäst kanske det vore om vi slutade med värmepumpar och fjärrvärme, och började värma husen med fossilbilar som står på tomgång med avgasrören riktade mot husen.

 • Erik Åslund

  Enligt IVL kostar luftföroreningar samhället 56 miljarder per år, och 7600 människoliv. Nu står ju inte bilavgaser för alltihopa, men en stor del.

  https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2018-06-18-7-600-beraknas-do-i-fortid-varje-ar-pa-grund-av-luftfororeningar.html

  Det finns också studier som visar att barn från områden med mycket luftföroreningar får lägre IQ än vad de skulle fått utan luftföroreningar. Går, tyvärr, bevisligen inte att extrapolera till att man skulle kunna optimera chanserna till högsta möjliga IQ för sina barn genom att flytta ut på landet innan man skaffar barn…

  Ovanpå det så köper vi den mesta oljan från Ryssland, Ryssland är också det stora militära hotet som gör att vi anses behöva lägga ytterligare 1% av BNP på försvaret. Så vi göder hotet med pengar att rusta upp, och klagar på bortfallet av skatter på det vi köper som göder hotet.

  Det är korkat i klass med “miljö”-aktivisterna som motarbetar Gigafactory Berlin. Jag hoppas på en analys av den situationen i sedvanlig Tibor Blomhäll-kvalitet någon av de närmsta dagarna..

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Tack för förtroendet *rodnar*

   Om skogen som ska fällas för att ge plats för fabriken utanför Berlin kan man säga så här mycket: det är inte urskog det handlar om utan odling: träd som planterades där för att fällas om några år. Det enda som händer nu är att träden fälls några år tidigare än planerat. Plus att dubbelt så många nya träd planteras på annan plats av Tesla som kompensation, istället för att lika många skulle ha planterats igen på samma plats.

   • johannesbrorsson

    Å andra sidan finns det knappast någon urskog kvar någonstans i europa, väl?

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll
 • Mocke

  Man måste vara naiv att inte inse att det pågår arbete inom staten att beskatta elbil på samma nivå som avgasbilar.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Antingen inser staten hur mycket de tjänar på mindre sjukfrånvaro pga alla utsläpp och mindre beroende av utländskt olja, eller så inför de kilometerskatt på 40 öre för elbilar som skulle till fullo kompensera uteblivna skatteintäkter från fossila drivmedel. För en (med)elbilist skulle detta innebära drygt 4800 kronor per år.
   https://teslaclubsweden.se/om-alla-bilar-i-sverige-var-elbilar/

 • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

  Jag fick en känsla medan jag läste Riksrevisionens rapport att de med vilja försökte DÖLJA vad de ansåg kostade för mycket med miljöbilar. De insåg nog att folk skulle reagera negativt om de fattade att Riksrevisionen vurmade för bensinskatten. De dolde sanningen dels i en krånglig formel de hoppades folk bara skulle skippa förbi, dels texten på sidan 59 jag citerade ovan. I övrigt bara omskrivningar som “skatteintäkter och utgifter i statsbudgeten”.

 • Björn Fredriksson Möller

  Bra analys Tibor, jag fick samma känsla när jag läste den. Men formeln är inte helt enkel att tränga genom, man hade velat se exempel på hur stora de tre olika delarna är för olika typer av fordon. Men med skatt på allt fossilt kommer sannolikt de uteblivna skatteintäkterna att vara den dominerande delen av kostnaden och då spelar det ingen roll om det kommer av lägre förmånsbeskattning, lägre fordonsskatt eller lägre skatteintäkter från drivmedlet.

 • micks

  Med denna skatte logik så bör ju LED lampor och värmepumpar undvikas. Elbilar betalar ju lika mycket energiskatt som fossilbilar (till och med mer än dieselbilar). det är bara koldioxidskatten som undviks med elbilar (och det är rimligtvis rätt).
  I princip är det ju bara energieffektivisering att köra med elbil, likvärdigt som värmepumpar och Led lampor.

 • Svejk

  Hej Tibor! Mycket bra fångat, tänkt skriva om detta själv men inte hunnit. Kan väl lägga till att Riksrevisionens logik är mer ihålig än så. Om vi betänker alla kostnader utsläppen innebär i form av hälsofarliga föroreningar som orsakar dödsfall och sjukhusinläggningar mm varje år samt alla kostnader som är kopplade till att bensin och dieselbilar går sönder tex att elbussar skulle kosta samhället långt mindre att använda, bör bortfallet av fossila intäkter bli småpotatis i samhänget. Vi skulle rent av kunna sänka biljettpriserna för resor med elbussar på sikt och locka över fler att åka kollektivt och minska antalet personfordon på vägarna och därmed minska olyckorna och trafikstockningarna…osv osv

  Problemet är det kortsiktiga tänkandet där helhetsgreppet försvinner, nästa budget blir då viktigare än det samhälle vi vill och kan bygga för en hållbar framtid.

  Mvh Johan

 • Silversound

  Något som jag brukar peka på i sådana här sammanhang, är att pengar som inte läggs på fossila drivmedel bara försvinner. När man laddar med el istället för att tanka så blir det mer pengar över i plånboken. Folk i allmänhet har en tendens att göra av med sina pengar, så dessa slantar som nu inte går direkt in till statskassan kommer istället spridas ut i övriga samhället. Det borde leda till ett lyft för många andra näringsverksamheter, vilket bidrar till jobb, moms och skatter som trillar in i statskassan från andra håll.

  Man brukar bara höra om X antal miljarder kr som helt plötsligt kommer fattas, men inte vart dessa pengar kan gå till istället och vilka positiva effekter det skulle kunna innebära för Sverige. I mitt huvud låter detta i alla fall som någonting man borde se fram emot, inte frukta.

 • Erik Åslund

  Till historien hör även att det ligger energiskatt på elen också, med vissa undantag, nästan lika mycket som på bensinen, per mängd energi.

  Kol, koks och eldningsolja har lägre till mycket lägre energiskatt, per mängd energi, jämfört med el.

  Naturgas som drivmedel har ingen energiskatt alls.

 • http://Top12.se Top 12

  Dom kan ju ta fram en siffra på vad alla utsläpp från avgasrör kostar det är ju inte bara CO2. Sjukhusens merkostnad för allergier, astma och lungcancer ökar för varje år.

 • http://Top12.se Top 12

  Supermiljöpremien var bra när den kom men strax har den spelat ut sin roll. Bollen är i rullning och inget kan hindra den nu. Skatten kommer som ett brev på posten och det troligaste rättvisaste är att kilometer skatten återinförs. Vi kommer att se mass market BEV för både €20.000 och €10.000 snart. Producera egen el kommer också bli vanligare.