Här vill Tesla bygga Superchargers i Sverige

Tesla Motors fortsätter putsa ut nyheter om deras framtida Superchager nätverk i Europa.

När de började visa kartor om var de tänkte placera superchargers i USA började fansen detaljgranska kartorna och pixel för pixel försöka gissa var prickarna för laddstationerna skulle hamna.

De verkade lära sig av sina misstag och när de presenterade kartan över framtida utbyggnad i Europa markerade de bara längst vilka vägar laddstationerna skulle stå, men inga prickar som antydde var de exakt skulle stå.

Men i vanlig Tesla-stil kunde de inte hålla sig 😉

De som redan har förbeställt sin Model S fick en annan karta mejlad till sig, som skiljer sig från officiella kartan på Tesla Motors hemsida. På den nya kartan markerar de inte laddstationernas läge med kryss -lite har de i alla fall lärt sig- men visar istället med bubblor vilka områden de täcker. Och det är inte särskilt svårt att räkna ut att laddstationerna hamnar då i mitten av cirkeln…

eu_newsletter_sept_sc_01

Så det är dags för pixeljakt igen! Tack för det Tesla Motors.

Sverige verkar få dussinet laddstationer, mycket mer än vad vi vågade hoppas på bara för några veckor sedan.

Tagged , , . Bookmark the permalink.