IKEA täcker hela parkeringsplatser med solceller

IKEA har täckt inte bara taken utan även stora delar av parkeringsplatserna utanför sina varuhus i Baltimore och Paramus i USA. Nästa år planerar de fortsätta med varuhusen i Brooklyn, New Haven, Stoughton och Tempe. Företaget vill bli klimatneutral till 2030.

Parkeringsrutorna under solcellerna får en att fundera: hur mycket el får man ut per parkeringsplats?

Standardmåttet på en parkeringsruta är 2,5x5m. Det blir 12,5 kvadratmeter.

Solceller producerar normalt mellan 150 – 220 kWh per kvadratmeter och år i Sverige. Säkert ännu mer i soliga Baltimore.

Ställer man upp ekvationen får man att 12,5 kvadratmeter solpaneler ger 1875 – 2750 kWh el per år. Vilket ju räcker i upp till 1300 mil om man laddar sin elbil med det. Enligt Trafikanalys kördes varje personbil 1126 mil i genomsnitt i fjol.

Sätter man solcellstak över en parkeringsruta räcker elen den producerar till att driva elbilen som står på parkeringsplatsen under.

Parkeringsplatsen på bilden ovan kan driva alla bilarna som parkerar där utan att behöva borra efter olja i fjärran länder.

Bookmark the permalink.