Miljöbränslet för landsbygden

Mackar

För två år sedan var vi inblandade i en replikväxling på tidningen Ny Tekniks debattsidor i en frågeställning som är lika aktuell än i dag.

Landsbygdsstrateg Christel Gustafsson och Martin Sjödahl på Jordbruksverket frågade sig då i en debattartikel “Måste vi flytta från landet?” De oroade sig över att de nya miljövänliga och förnybara drivmedlen inte kommer komma landsbygden tillgodo. Att det framför allt blir i storstäderna som det kommer satsas på etanolmackar, fordonsgas och andra nya bränslen. Det är svårare att ta fram klimatsmarta transportlösningar för landsbygden.

I vårt debattsvar påpekade vi att “Alternativa bränslet finns i eluttaget“. Redan i dag har alla gårdar i Sverige tillgång till ett billigt fossilfritt alternativ – i eluttagen. Elbilar med rejäla räckvidd är den naturliga klimatsmarta lösningen för landsbygden, speciellt med tanke på mackdöden och därmed de längre och längre omvägarna för bilisterna när de ska tanka bilen. Att kunna ladda sin bil hemma med miljövänlig el blir både bekvämare och miljösmartare än att åka flera mil till närmsta mack.

Laddhybrider är om möjligt en ännu bättre lösning för glesbygden än städerna. Förutom att mindre resor på några mil då kan klaras på ren eldrift minskas då även antal gånger bilägaren måste åka långa omvägar till närmsta bensinmack för att tanka – en resa som genererar utsläpp endast i syfte att fylla på med bränsle.  Genom att ladda laddhybriderna med miljövänligt el hemma på natten sänker man bilens totala utsläpp mer än om närmsta bensinmack flera mil bort skulle börja erbjuda E85 som alternativ.

Det som behövs dock är en utbyggd nät med snabbladdstationer som skulle möjliggöra även längre färder med elbilarna. Att bygga upp en infrastruktur för långfärder med elbilar i Norrland skulle kunna vara en viktig del av den svenska ambitionen om ett samhälle utan fossildrivna bilar.

Vi skrev att argumentet att elfordon inte passar för norrländska förhållanden är ett hönan och ägget-resonemang. Bygg infrastrukturen så kommer bilarna.

Vi är enormt nöjda att se att vår profetia har visat sig stämma på pricken. För det finns ett område i Sverige där det har satsats på laddinfrastruktur i glesbygden – och plötsligt säljs det dubbelt så hög andel supermiljöbilar där än i resten av landet! Länet där det i fjol sålts högst andel supermiljöbilar i Sverige är nämligen Jämtlands län, länet med satsningen Green Highway, och där länets största stad Östersund har högst andel laddstolpar per capita i Sverige.

Tack vare Jämtland har vi sett att det faktiskt fungerar som förväntat. Elbilar och laddhybrider passar glesbygden. Nu behöver bara resten av landet vakna och ta efter deras exempel.

Tagged , . Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
  • micks

    Tror även att det är en korsbefruktning mellan solceller och elbilar i jämtland.
    Från 2012 så steg installationen av solceller kraftigt, många var på energimässa och tittade på lite större solcellsanläggningar och fick “kontakt” med elbilar där.

    https://www.facebook.com/SolenergiIBleka/