Miljödeklaration av drivmedel

Miljömärkning

15 mars lämnade regeringen in en lagrådsremiss om miljöinformation om drivmedel som nu flera instanser har besvarat. Om allt går vägen kan kravet på leverantörerna att ge miljöinformation om sina drivmedel införas 1 januari 2019. Redan nästa år kan det alltså sitta en liknande informationslapp på din bensinmack som det sitter på kylskåp, TV-apparater och andra varor.

Ovan bild på märkningen är tagen från Gröna Bilisters remissvar. Slutliga utformningen kan därför bli väldigt annorlunda. Ursprungsförslaget från regeringen hade till exempel lägst miljöpåverkan högst uppe på skalan. Det pågår dessutom mycket diskussioner kring om råvarornas ursprungsland ska komma med på etiketterna eller inte.

Meningen med märkningen är att underlätta för konsumenterna att fatta egna beslut. Samma anledning till varför liknande märkning införts på till exempel vitvaror. Lycka till att försöka sälja ett kylskåp med G-märkning på energieffektivitet. Konsumenterna ska med hjälp av märkningarna lättare kunna välja mer miljövänliga drivmedel, och de som föredrar “närodlad” energi ska kunna titta på ursprungsmärkningarna.

Flytande drivmedel som består delvis av förnybara råvaror har svårt att hävda sig idag i konkurrensen. Med miljömärkningen kan kunder lättare se direkt på påfyllningshandtaget vilket miljöklass drivmedlet har. Se till exempel etiketten för 50% biodiesel, den andra från höger på bilden högst uppe. Kunder kan snabbt och enkelt se att den har mindre miljöpåverkan än fossil diesel eller bensin (och att E85 är dock ännu bättre).

Det blir spännande att se om lagförslaget går igenom -det ska röstas om det i riksdagen i maj- och hur sedan informationsetiketterna ska utformas. Vi hoppas regeringen lyssnar på de remissinstanser som tyckt att det är mer logiskt att “låg klimatpåverkan” ska vara i nedre ändan av skalan, och att ursprungliga idén om att även drivmedlets ursprungsland ska uppges kommer kvarstå. På livsmedel är det självklart nu för tiden att veta varifrån den kommer – varför skulle drivmedel vara mer hemligt?

 


Märkningen påminner om oss om de varningsetiketter som skulle införas på bensinpumpar i Kanada. De skulle lite mer brutalt hamra in fossilbränslenas dåliga miljöpåverkan i folks medvetande – lite mer i stil med varningstexter på cigarettpaket.

Redan i November 2016 rapporterade vi om att Kommunstyrelsen i Norra Vancouver i Kanada enhälligt hade röstat igenom lagen som från och med 2017 skulle tvinga bensinstationer att ha sådana varningsetiketter på sina bensinpumpar. Flera andra kommuner skulle följa efter. Vi har dock inte hört något om projektet sedan dess, varningsetiketterna verkar inte ha införts någonstans.

Vi hoppas svenska förslaget -som är mer neutral information istället för skrämselkampanj- har större chanser att bli verklighet.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.