Nej Elon, vi kan inte återstarta våra kärnkraftverk

Elon Musk twittrade i måndags att Europa borde återstarta sina nedlagda, “vilande” kärnkraftverk:

I Sverige har vi avvecklat sex av landets tidigare totalt tolv kärnkraftsreaktorer. Det skulle väl vara en snabb lösning på energikrisen att återstarta några utav dem?

Men nej, tyvärr är det inte möjligt. För inga av de avvecklade reaktorerna är “vilande” i betydelsen att de skulle ligga i nåt slags malpåse redo att återstartas.

Barsebäcks kärnkraftverk kanske ser ut som vanligt på utsidan, på avstånd. Men inuti har reaktortanken sågats i bitar och håller på att monteras ner, plockas bort.

ReaktorRivning

Unipers hemsida berättas det om hur det går till när man river ett kärnkraftverk. Det är först 2030 de kommer komma så långt att börja riva själva byggnaden – även om det mesta inuti den är redan borta. Även kärnkraftverket i Oskarshamn har börjat monteras isär berättar verkets presstalesman till DN.

Men Ringhals då? Dess reaktorer las ju ner alldeles nyligen, i 2019 och 2020. Kan inte de återstartas?

Nej tyvärr. “Reaktortankarna är i och för sig inte nedplockade än” säger verkets presschef till DN, “men vi har plockat reservdelar till de andra anläggningarna för att återanvända komponenter så långt det är möjligt och reaktornära system har förberetts för nedmontering. Så det är inga intakta kärnkraftverk längre.”

De stoppade kärnkraftverken har alltså använts som reservdelslager till dem som fortfarande körs. Ungefär som de bilvrak man kan se hos den där grannen vi alla har någonstans i närheten som har fem Volvo Amazon stående på gräsmattan men högst en av dem är i körbart skick.

Finlands nya kärnkraftverk i Olkiluoto håller dock på att bli färdig och köras igång. Den levererade el till det finska elnätet för första gången i går, som en del av dess idrifttagningstester. Ordinarie elproduktionen är planerad att påbörjas i slutet av juli.

Då kommer Finlands importbehov av el att minska. Drygt 40% av vår elexport går till Finland. (Inte alls Polen och Tyskland som många tycks tro.) Det minskade exportbehovet kan komma påverka våra inhemska priser i positiv riktning.

Bookmark the permalink.