Norska brandchefen: elbilar är säkrare

DSC03422

Elbilar är brandfarliga och elbilsbränder är jättefarliga. Ja så är det fortfarande många som tror, speciellt av någon udda anledning just i vårt land.

I vårt grannland Norge är nu 19% av alla bilar elbilar. 80-90% av all nybilsförsäljning är laddbara och även om man alltså räknar på hela bilflottan, inklusive alla gamla fordon så är nu en femtedel av alla bilar på norska gator och torg rena elbilar! Skulle elbilar vara mer brandfarliga skulle Norge verkligen ha märkt av det.

Färska siffror från norska Direktoratet för Samhällssäkerhet och Beredskap (DSB) visar dock att bensin och dieselbilar är överrepresenterade bland alla bilbränder. Av årets hittills 555 bilbränder i landet hade 516 startat i bensin- och dieselbilar men endast 17 i elbilar. Landets 19% elbilar gav endast upphov till 3% av bilbränderna.

Men hur farliga är de elbilar som trots allt börjar brinna? I Sverige har det tyvärr spridits mycket skräckpropaganda om farliga gaser, fluorväten som utsöndras från elbilar som brinner. Det man då glömt nämna är att alla moderna bilar oavsett drivlina släpper ut fluorväten när de brinner.

“Vi ser på elbilen som vilken som helst bil”, säger Rune Wiggo Johnsen, brandmästare och utryckningschef till elbil.no. Han har studerat många vrak och enligt hans erfarenhet är batteripacket den starkaste komponenten i en bil.

“Skadan når sällan till själva batteriet. Batteripacket sitter lågt och mellan hjulen. Man har stora kollisionszoner både fram och bak, och om någon slår i sidan är islagspunkten oftast ovanför batterilådan” säger Johnsen. Till och med när batteripacket skadats händer ofta ingenting. Det är få olyckor med elbilar som kräver släckinsatser.

Men de få gånger det behövs släckas har de norska brandmännen fått gedigen utbildning. I utbildningsmaterialet står det bland annat att vid kollision kopplas batterierna bort samtidigt som krockkudden utlöses. Brandmännen råds att lokalisera lilla 12 volts batteriet och koppla loss den. Då kan inga fler krockkuddar utlösas och huvudbatteriet förblir också garanterat bortkopplat.

Sitter folk fastklämda görs frigöringsarbetet på samma sätt som på vilken bil som helst. Undvik dock att skära eller trycka på batteriet med frigöringsverktyget.

Vid brand ligger fokus på att kyla högspänningsbatteriet genom att spruta vatten på undersidan av det. Det är sällsynt att branden orsakas av batteriet. Oftast är det interiören som brinner. Täck bilen med en brandfilt för att förhindra brandspridning till området runt bilen och för att samla upp brandrök.

Det står i norska utbildningsmaterialet för brandmän att “alla bilbränder avger mycket giftig rök, varför vi använder rökdykarutrustning när vi släcker sådana bränder. Tester har visat att en dieselbil släpper ut mest fluorväte vid en brand, men en elbil släpper ut störst mängd fluorväte om batteriet också brinner. Forskning visar att det tar lång tid för batteriet att fatta eld vid en elbilsbrand och ofta har det inte fattat eld alls under brandens gång. Snabba insatser från brandkåren kommer ofta att kunna förhindra att branden sprids från själva bilen och till batteriet.”

Brandfilt tillsammans med effektiv kylning på bilens undersida direkt på batteriet har mycket god effekt på elbilsbränder. Sedan ska elbilen sättas i karantän på brandsäker plats i tre dagar. Litiumjonbatterier kan nämligen spontant återantändas även efter en släckt brand.

Norska Direktoratet för Samhällssäkerhet och Beredskap (DSB) utförde tillsammans med företaget SP Fire Research även tester för att undersöka om elbilar i garage är farligare än konventionella bilar. De kom fram till att elbilar utgjorde ingen högre brandrisk. Dessutom utförde de tester med yttre brandkälla, det vill säga att försöka tända på elbilen. Bilens inredning och kaross brann ner som på vilken annan bil som helst – men batterierna klarade sig. I sin slutsats skrev de att en fullt utvecklad bilbrand inte nödvändigtvis kommer att antända elbilsbatteriet. “Elbilar som börjar brinna till följd av en yttre faktor (spridning, antändning etc.) kan i många fall släckas ut med samma angreppsmetod och tidsåtgång som en brand i en konventionell bensin/dieselbil.”

Vi önskar våra svenska brandmän och allmänheten fick samma balanserade information om elbilsbränder.

 


Bilden du ser högst uppe är en bilbrand jag fotograferade själv i Skåne för några år sedan. I fjol kontaktade svenska Räddningstjänsten mig. Tillsammans med Brandskyddsföreningen höll de på att ta fram en broschyr om elbilar och undrade om de fick använda bilden som illustration.

“Javisst får ni” svarade jag “men bara så ni vet är det ingen elbil på bilden”. Det var en vanlig bensinbil som brann.

Då blev de jättebesvikna och undrade om jag hade någon bild på en elbil som brinner? “Nä det händer ju så sällan” svarade jag och la på.

Bookmark the permalink.