Världens största flödesbatteri invigd i Kina

DalianFlowBattery

Staden Dalian i nordöstra Kina hade problem med sin elförsörjning. Den snabbt växande staden behövde ett sätt att jämna ut belastningstopparna och kunna basera sin elförsörjning på intermittenta elektricitetskällor som sol- och vindkraft. Därför installerade de världens största flödesbatteri på 400 MWh som kan leverera 100 MW effekt. Det finns planer på att utöka kapaciteten till 200 MW och 800 MWh i framtiden.

FlowBattery

Flödesbatterier fungerar på lite annorlunda sätt mot batterierna i din elbil. Läs gärna vår artikel om flödesbatterier som beskriver principen bakom dem men kort sammanfattat kan man säga att istället för en battericell som innehåller anod, katod och elektrolyt har flödesbatteriet elektrolyten i externa tankar så batteriets kapacitet begränsas inte av hur mycket material du lyckats klämma in i battericellen. Vill du öka på batteriets lagringskapacitet är det bara och öka volymen på de externa elektrolyttankarna.

Nackdelen med flödesbatterier är att de är inte lika effektiva som andra batteriteknologier. Det vita huset du ser på bilden överst är batteriet. På taket kan du se battericellerna – inuti byggnaden finns enorma tankar med elektrolyten:

DalianElectrolyte

Genom att öka på antal celler på taket kan energiföretaget i Dalian öka på hur många MW effekt batteriet kan lämna ifrån sig. Genom att installera större elektrolyttankar kan de öka på hur många MWh energi de kan lagra.

Batteriet laddas när det finns överskott på sol- och vindkraft, de timmar staden har lägre energibehov. Vid belastningstoppar kan batteriet istället bidra till stadens elförsörjning.

Det är svårt att ge ett mått på hur mycket elektricitet 100 MW/400 MWh är. Staden Dalian nämner 200 000 hushåll. Vi kan jämföra det med Teslas största batteriinstallation Victorian Big Battery i Australien som är på 300 MW / 450 MWh. Den har ungefär samma kapacitet som flödesbatteriet i Dalian, kan leverera upp till tre gånger högre effekt, är mindre utrymmeskrävande – men mångdubbelt dyrare också. Litiumjonbatterier är dyrare än flödesbatterier.

I Sverige kan jämförelse med kärnkraft vara extra aktuell i dagens politiska klimat. Forsmarks kärnkraftverk 12 mil norr om Stockholm har till exempel tre reaktorer som sammanlagt levererar 3271 MW. Ska vi komma upp i samma uteffekt som en av de tre reaktorerna behövs det alltså elva sådana flödesbatteri-hus som nu invigts i Dalian. Då skulle de batterierna kunna leverera samma effekt i fyra timmar. Vill man ha fler drifttimmar måste man öka på tankarna med elektrolyter.

En viktig skillnad är också att batterier i sig genererar ingen elektricitet. De måste laddas först för att sedan kunna leverera el. I vår tidigare artikel solpark som levererar lika mycket el som kärnkraftverk skissade vi på att det skulle behövas 32 kvadratkilometer solpaneler och 40 GW batterilagring i säg Saharaöknen för att kontinuerligt kunna leverera lika mycket el som Forsmarks kärnkraftverk. Till det skulle alltså behövas 32 sådana batterier som den i Dalian, fast var och en med tre gånger så stora elektrolyttankar. Det låter som ett gigantiskt projekt – men både Singapore, Grekland och England har redan börjat skissa på just sådana projekt med enorma solcells- och batterianläggningar i öken istället för kärnkraftverk.

Läs även våra andra artiklar:

Flödesbatterier – så fungerar de

Solpark levererar lika mycket el som kärnkraftverk

Världens största solpark ska försörja Singapore med el

Bookmark the permalink.