Oljekollapsen i USA

Refinery

För ett år sedan fanns det 983 olje- och gasborrtorn i USA enligt oilprice.com

Idag finns det bara 318 kvar – 665 färre än i fjol! Bara under senaste veckan har 21 borrtorn stängts ner. Det är tre om dagen :shock:

Det är den minskade efterfrågan i pandemins spår som har lett fram till det hittills otänkbara: att pumpa upp olja har blivit så olönsamt att oljeproducent efter oljeproducent helt enkelt ger upp. Sajten oilprice.com pratar om “kollaps”. Två tredjedelar av borrtornen har stängts ner. Nu finns det bara 237 oljeborrtorn kvar i hela USA (plus 79 naturgas). Nästa vecka troligtvis ännu färre.

När flygtrafiken har decimerats och alla sitter hemma i karantän går det inte åt lika mycket bränsle längre som det brukade göra. Minskade efterfrågan har gjort att råoljepriset först störtdök – sen blev det ett tag till och med negativt. Oljebolagen betalade dig bara du tog emot deras svarta sörja.

Problemet är att det är svårt att reglera hur mycket olja som sprutar upp ur en oljekälla, stryper man flödet kan oljans kvalitet påverkas och i värsta fall kan man inte få tillbaka gamla flödet och kvaliteten sedan. Därför väntade oljebolagen in i det längsta med att minska på volymerna. Men till sist gick det inte att fördröja det oundvikliga. Mackdöden i Sverige är ingenting mot oljeborrtorndöden som pågår både i USA och resten av världen just nu. Det som händer nu var alldeles otänkbart eller ett avlägset framtidsscenario bara för några månader sedan.

Det har till och med gått så långt att banker vänder oljebolagen ryggen. De kan inte längre låna pengar med oljereserverna som säkerhet. Banker börjar tvivla om oljereserver verkligen kan omsättas till pengar i framtiden. Amerikanska konservativa senatorer har skrivit brev till presidenten och krävt att staten ska gå in med räddningspaket och stödja oljebolagen som bankerna har vänt ryggen till.

“Det svarta guldet” har plötsligt omvandlats till Svarte Petter.

 


RefineryOljeindustrin i kris

En månad sedan gick vi igenom hur och varför oljeindustrin plötsligt har hamnat i kris?

Bookmark the permalink.