Om alla bilar på E4 vore elbilar

TCS16-3

“Det är inte realistiskt att ha många elbilar för de skulle kräva omöjligt många snabbladdare” brukar det ibland heta från elbilsskeptiker. Istället för några bensinmackar skulle det behövas tusentals laddstolpar kopplade till mindre kärnkraftverk vid varje ställe för att kunna ladda alla elbilar. Det går ju inte, brukar folk säga.

Men kan vi räkna efter hur många laddstolpar det egentligen skulle behövas?

Odeshog4

Åker man Tesla från Stockholm till Göteborg brukar man stanna till och ladda vid Ödeshög. Det står idag 8 laddstolpar där och väntar på Teslor som ska ladda. Knappt hundra meter därifrån susar bil efter bil förbi på motorvägen E4 på väg mellan Stockholms tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö, sträckan är bland Sveriges mest trafikerade.

Odeshog1

Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta åker det förbi 15,860 fordon där per dygn, 12,120 bilar och 3,740 lastbilar (mätdata från 2014). Båda riktningarna sammanlagt. Hur många Superchargers skulle det behövas om varenda bil stannade till i Ödeshög för att ladda?

Det åker olika många bilar på E4 runt dygnets timmar. Dagtid åker det mycket fler bilar än på natten. Låt oss vara pessimistiska och räkna med att ingen åker på natten, alla bilar åker mellan kl 10-18 på dagen. Då skulle det åka förbi 1,515 bilar i timmen – en bil varannan sekund!

Det tar 30 minuter för en Supercharger i Ödeshög att ladda en Tesla tillräckligt för fortsatt färd mot Stockholm eller Göteborg (30 minuter laddning ger 27 mils räckvidd). Varje laddstolpe kan alltså ladda 2 bilar per timme. Då behövs det 757 stolpar för att ladda 1,515 bilar per timme.

Alla bilar kommer inte bytas till Teslas elbilar, men även framtida elbilar från andra tillverkare måste upp i Teslas specar för att kunna fungera som förstabil även vid långresor. Vi utgår alltså ifrån att framtidens elbilar kommer alla ha minst lika stora batterier som dagens Teslor och kunna laddas lika snabbt från snabbladdare. När vi alltså pratar om snabbladdare nedan menar vi sådana som kan leverera 120 kW laddeffekt.

757 snabbladdare skulle innebära att det alltid skulle finnas lediga laddstolpar till alla, ingen skulle behöva vänta ens en minut. Även om varenda en bil på E4 vore elbilar (lika kapabla som Tesla Motors bilmodeller).

Men siffran 757 snabbladdare är tilltagen i överkant. All trafik som passerar behöver ju inte ladda. Lokal trafik som tex bilister som åker från Jönköping till Linköping behöver inte stanna och ladda i Ödeshög, de klarar åkturen utan mellanladdning. Vi har räknat med att varenda bil som passerar åker hela vägen från Stockholm till Göteborg – i verkliga livet är det ju inte så. Om endast hälften av trafiken åker långt behövs endast hälften så många laddare, resten stannar ju inte för att ladda.

I brist på exakt mätvärde låt oss anta att en tredjedel av trafiken på E4 åker mindre än 300 km och behöver därför inte stanna och ladda längs vägen. Då minskar antalet snabbladdare som behövs till 500 stycken.

14superchargers

500 snabbladdare låter som en veritabel skog av laddstolpar – men alla behöver ju inte stå på samma ställe! Alla som åker vill nog inte stanna just vid Dinners i Ödeshög där dagens Superchargers finns. Vissa vill kanske stanna vid Rasta, eller Burger King, eller nån mil längre bort vid rastplatsen Brahehus till exempel. Enda bensinstationen i området är inte heller den OKQ8 som står bredvid Superchargern i Ödeshög, utan det finns 8 bensinmackar längs den 3 mil långa sträckan Brahehus-Ödeshög-Mjölby. Enbart vid Brahehus finns det över 130 parkeringsplatser som skulle kunna utrustas med laddstationer.

Dagens Superchargers laddar bilarna med 120 kW. Framtida snabbladdare med 200, 300 kW eller ännu högre laddeffekt kommer minska laddtiderna. Om bilarna kan laddas på 20 minuter istället för dagens 30 minskas antalet laddare som behövs till 333. Minskas laddtiden till 15 minuter behövs det endast 250 laddare.

skogsvind

Hur mycket el skulle det gå åt för att ladda alla bilar?

Att ladda 60 kWh i var och en av de 12,120 bilar som passerar skulle kräva 727 MWh el per dygn. 500 snabbladdare som med full 120 kW effekt laddar var sin bil kräver 60 MW. Paradoxalt nog påverkas inte slutsumman av snabbladdarnas laddeffekt ty högre effekt medför färre antal laddare.

Hur mycket är då 60 MW?

Ett modernt vindkraftverk brukar ha runt 3 MW effekt. 20 vindkraftverk skulle därför täcka laddarnas effektbehov. Därmed menas det inte att laddarna ska kopplas till och drivas av vindkraftverk, siffran är bara ett sätt att visualisera hur mycket el det skulle behövas. Det finns förresten redan idag mer än 20 vindkraftverk i området:

Odeshog3

Sammanfattningsvis kan vi därför säga:

Om alla bilar som åker mellan Stockholm och Göteborg vore elbilar skulle det behövas ca 500 snabbladdare att ladda dem – och el motsvarande 20 vindkraftverks produktion.

Fördelas laddarna på 8 ställen (som dagens 8 bensinmackar i området) skulle det stå 62 laddare på varje ställe. Laddinfrastrukturen skulle då kunna ladda all personbiltrafik mellan Stockholm och Göteborg. Till Malmö skulle en liknande laddområde behöva placeras kring Ljungby-trakten också.

Framtida kraftfullare laddare skulle minska laddtiderna och därmed antal laddare som behövs, dock utan att påverka elbehovet.

Baylan_Supercharge

500 laddare och 20 vindkraftverk är ett stort men inte alls omöjligt projekt. Och det skulle räcka till att elektrifiera all biltrafik mellan Stockholm och Göteborg.

Jämför det med dagens bensinmacks-infrastruktur: det finns 56 bensinmackar längs vägen mellan Stockholm och Göteborg (och då räknade vi ändå bara dem längs vägen, inte inne i städerna!), med sammanlagt uppemot 450 bensinpumpar. Om vi bytte ut varje bensinpump mot en snabbladdare vore vi i stort sett i hamn! 😯

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.