Prisvinnande lösning på problemet med gatuladdning

Waybler900x400

I maj utlyste Stockholms stad i samarbete med Vinnova en tävling där de erbjöd 100 000 kronor till den som lyckas “knäcka Stockholms laddningsnöt”. Nu har vinnaren korats: Waybler med sin Urban Plug & Drive.

Problemet med elbilsladdning är att villaägare kan enkelt skaffa laddplats till sin elbil. Till och med de som har fast garageplats kan göra det. Men de som bor inne i staden och parkerar på gatan, hur ska de kunna ladda sina elbilar? Att sätta upp laddstolpar längs en stadsgata är väldigt arbetskrävande och dyrt.

Stockholm har hittills satsat på laddgator, platser där de sätter upp 6-8 laddstolpar bredvid varandra där elbilar kan parkera och ladda. Men de finns bara här och där i staden, elbilister behöver gå flera kvarter till där de ställt bilen.

Med Urban Plug & Drive kan laddstolpar ställas på långt fler platser i staden, längst med i stort sett alla gator:

Waybler1Wayblers lösning är lika enkel som genial: istället för att bryta upp asfalten, schakta och gräva ner kablar göms de i ihåliga “fusk-kantstenar” som läggs bredvid de befintliga. På så vis kan en hel gata utrustas med laddstolpar på endast några dagar och elanslutning behöver göras på endast ett enda ställe.

Laddstolparna kör med lastbalansering sinsemellan och fördelar tillgänglig kapacitet mellan de inkopplade elbilarna. Upp till 50 laddpunkter kan dela på en 63A slinga.

Waybler3Varje laddstolpe har två ladduttag och de sätts upp mellan varannan parkeringsplats, se bilden högst uppe i artikeln.

Förutom att halvera antalet laddstolpar som behöver sättas upp, och därmed kostnaden, minskas även utrymmet stolparna tar från stadsmiljön.

De tre olika typer av betongstenar som behövs klickar i varandra som legobitar. Kantstenarna hålls på plats med hjälp av pinnar som drivs ner i asfalten. De ska kunna motstå bilar som kör mot dem och skrapet från plogen som håller gatan snöfri på vintern.

Inuti stenarna är det färdiga rör där elkablarna dras till stolparna.

Waybler planerar att använda app för betalningen av elen. De säger att app istället för RFID bricka “sänker kostnader och gör det enklare för användare att komma igång”. Fast enklast att komma igång skulle varit om laddstolparna tog kort.

Waybler kalkylerar att det kan kosta så lite som dryga 8 000 kronor per laddplats att utrusta en gata med laddstolpar. Vilket är en bråkdel av vad tidigare lösningar som krävde schaktning kostar.

Om hyresgäster betalar 299 kronor i månaden för att få tillgång till gatuladdning betalas investeringen av på dryga fyra år. Tekniska livslängden på anläggningen överstiger sedan tio år.

Waybler4Waybler har nu tilldelats 100 000 kronor för att genomföra en pilot installation i Stockholm. Så får vi se om vår huvudstads gatstenar är lika fina och raka som på PowerPoint presentationsbilder.

Urban Plug & Drive verkar vara svaret på alla stadsbos böner, verkligen ett enkelt och billigt sätt att elektrifiera våra stadsgator!

Boende, de som jobbar i staden och turister kan i framtiden enkelt hitta laddstolpar längs med alla gator inne i staden. Synd bara att de inte kommer kunna betala med kort, måste fortfarande fiddla med appar.

Bookmark the permalink.