Robotaxi enhörning

Det kör runt hundratals förarlösa taxibilar från Cruise och Waymo i amerikanska mångmiljonstaden San Francisco. De är “på riktigt” självkörande, det sitter ingen förare bakom ratten på dem. De övervakas dock centralt, läs mer om hur de fungerar i vår artikel Så fungerar självkörande bilar.

De har blivit en daglig syn i staden, de flesta invånare är positiva eller neutralt inställda mot dem även om de har medfört problem ibland. De kör inte riktigt som människor och har ibland hindrat trafiken.

De som inte gillar de autonoma bilarna i trafiken har dock hittat ett nytt vapen: vägkoner.

Gruppen som kallar sig Safe Street Rebel har insett att om man placerar en trafikkon på taxibilarnas motorhuv fryser de till och kan inte köra vidare. Konen blockerar sensorernas syn av vägbanan och bilen vägrar då av säkerhetsskäl att röra på sig.

Efter att de utropat “Week of cone” har det blivit ett stående skämt bland stadens ungdomar att placera vägkoner på motorhuven av de självkörande taxibilarna. “Making robotaxi unicorns” som de kallar det.

Waymo kallar det däremot “vandalism”. För varje inaktiverad bil måste de skicka ut personal som plockar bort konen. Konerna som placerats på bilarna hade dessutom först stulits från vägarbetsplatser och andra ställen där de inte kan varna för fara längre. De inaktiverade bilarna hindrar trafiken tills personal hunnit fram och plockat bort vägkonen.

GM ägda företaget Cruise har gått med på att halvera sin robotaxi flotta i San Francisco, begränsa antalet självkörande taxibilar ute i trafik till 50 på dagen och 150 på natten. Inte enbart på grund av protesterna utan kanske framför allt tre olyckor de varit inblandade i på kort tid:

En dussin av deras bilar stannade och blockerade trafik när deras dataförbindelse fick begränsad bandbredd på grund av mobiltelefonerna i en folksamling på en musikfestival blockerade deras uppkoppling.

En av deras bilar missade vägkonerna som markerade ett vägbygge och körde fast i våt cement.

Allvarligaste olyckan var när en av Cruises robotaxibilar inte stannade för en brandbil under utryckning utan krockade med den och skadade sin passagerare. Företagets talesperson menade dock att bilen visst hade identifierat brandbilen, och hörde även dess sirener men dålig sikt i korsningen gjorde att den stannade på fel ställe – ett misstag även en mänsklig förare skulle ha gjort, enligt Cruise.

Utrullningen av självkörande bilar kommer tyvärr kantas av liknande olyckor, när bilarna möter totalt oförutsedda händelser och råkar ut för omständigheter där även mänskliga taxiförare brukar göra fel ibland. Men att plocka bort trafikkoner från motorhuven går fortfarande lättare för mänskliga förare.

Bookmark the permalink.