Så hindrar regeringen snabbladdare på bensinmack

CircleKsnabbladdare

Visste du att Sverige har en lag som hindrar bensinstationer från att sätta upp snabbladdare?

År 2005 infördes pumplagen som tvingade de största bensinstationerna att även tillhandahålla förnybara drivmedel som t.ex. etanol eller biogas. Syftet med beslutet var att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara drivmedel.

Då många bensinstationer ville sätta upp laddstolpar som ett billigt sätt att slippa undan dyra investeringar infördes dock en särskild klausul i pumplagen som explicit uteslöt elektricitet som förnybar drivmedel.

2009 gjorde Sveriges Riksdag en uppföljning av pumplagen där det fastslogs: “Det finns indikationer på att införandet av pumplagen till viss del kan ha medverkat till att försvåra framväxten av vissa andra förnybara drivmedel.”

Många bensinstationer sökte dispens från pumplagen. Dispenserna var dock tidsbegränsade och många håller på att löpa ut nu. Organisationen Svensk Bensinhandel har fått indikationer från Transportstyrelsen att förlängning av dispensen inte kommer att ges för samma anledning som vid första ansökningstillfället.

Därför kan många bensinstationer inom snar framtid bli tvingade till dyra investeringar för att skaffa biogas eller etanol anläggningar. Samtidigt som det är inte sådant som efterfrågas längre utan det dagens bilister längtar efter är snabbladdare. Det finns nu sex gånger så många laddbara bilar i Sverige som biogasbilar. Lagen -som från början påstods vara “teknikneutral”- tvingar bensinmackarna satsa på fel förnybar drivmedel.

Trots regeringens utredning, trots protester från många håll stipulerar pumplagen än idag att “2 § I denna lag avses med förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet“.

De bensinmackar som nu håller på att bygga egna snabbladdare gör det helt på egen hand, de får inte tillgodoräkna sig dem som investeringar i förnybar drivmedel.

Det är fyra små ord i paragraf 2 av pumplagen som håller tillbaka hundratals svenska bensinmackar från att storinvestera i snabbladdare. Genom att stryka fyra små ord skulle Sveriges regering kunna skynda på Sveriges omställning till fossilfria transporter:

“med undantag för elektricitet” – det är hög tid att stryka de fyra små orden.

Bookmark the permalink.