Tesla stock split

StockSplit

Tesla har meddelat att de förbereder en så kallad stock split, på svenska aktiedelning. Aktien ska delas 1:3, varje aktie ska ersättas med tre aktier. Efter aktiedelningen kommer det finnas tre gånger så många aktier, var och en värd en tredjedel så mycket som förut.

Aktiedelning brukar användas av företag när deras aktie har blivit alldeles för dyr. Få vill kanske betala 600 dollar för en enda aktie – men fler hoppar kanske på tåget och vågar köpa en aktie för 200 dollar. Genom att öka på antalet aktier men sänka aktiens pris bibehålls exakt samma värdering på företaget – men fler människor kan våga köpa aktier i bolaget.

Som ett första steg innan aktie-splitten ska Tesla öka på maxtaket hur många aktier bolaget får ge ut. Idag finns det ett maxtak på 2 miljarder aktier – men Tesla har redan gett ut över en miljard. Nu har företaget bett aktieägarna att höja maxtaket till 6 miljarder aktier.

Tesla har genomfört en liknande aktiedelning den 31 augusti 2020. Då splittades aktien 1:5, varje aktie ersattes med fem nya. Månaden innan delningen rusade kursen från runt 1 500 till dryga 2 100 dollar men efter aktie-splitten stod kursen kvar på runt 420 dollar (en femtedel av 2 100) i över två månader innan aktien började stiga igen.

Däremot fick man tyvärr höra från ekonomiskt mindre begåvade i ens omgivning att “nu går det väl utför för Tesla? Aktien har ju rasat från tvåtusen till bara fyrahundra dollar”. Man fick snällt förklara att jo fast man fick fem gånger så många aktier.

Bookmark the permalink.