Teslas nya batteri

ny12V

De nya Tesla Model S plaid har en helt ny typ av batteri som är både mindre och lättare men har även mycket mindre kapacitet än de gamla batterierna.

Vi pratar alltså om lilla 12V batteriet.

Alla elbilar har förutom stora batteripacket även en liten traditionell 12V startbatteri också. Som levererar ström till bilradion, fönsterhissarna, strålkastarna med mera. Den har även en viktig roll i att starta bilen. Inte att vrida runt någon startmotor utan att slå till relät som släpper fram ström från stora högspännings batteripacket.

För säkerhets skull har alla elbilar ett stort relä som kopplar bort batteripacket från ledningarna när bilen står parkerad och låst. Så att inga ledningar innehåller livsfarlig hög spänning i onödan. På samma sätt slår relät ifrån om bilen krockar och gör drivlinan spänningslös så brandmän och annan livräddningspersonal kan arbeta med bilen utan risk för stötar.

När man sätter sig i bilen och slår igång den behöver relät en annan spänningsmatning än stora batteriet för att kunna slå till och låta energi strömma från batteripacket. Det är lilla 12V batteriet som får relät att slå till. I många elbilar med ett hörbart klick när man trycker på startknappen.

Det har hittills suttit ett vanligt 12V blybatteri i Tesla Model S som har skött uppgiften. Problemet har varit att startbatterier är anpassade att sitta i bilar med förbränningsmotorer, dra igång en startmotor och sedan laddas långsamt tillbaks igen av en generator medan förbränningsmotorn körs. I elbilar sker ingen sådan urladdning av batteriet som en startmotor gör och laddningen tillbaka sker också med likström från högspänningsbatteripacket. Annorlunda körsättet gör att 12V batterierna slits mer i elbilar än i bensinbilar.

När 12V batteriet inte längre klarar hålla laddning kan man råka ut för att elbilen inte går att köra trots att stora batteripacket är fulladdat: för att lilla 12V batteriet inte längre har spänning nog att dra åt relät som slår på strömmen från batteripacket.

Tesla har nu bytt från ett 33 Ah blybatteri till ett knappt 7 Ah litiumjonbatteri i sina Model S plaid bilar. Det nya batteriet är mer anpassat sättet elbilar används och borde därmed kunna hålla längre än de 3-4 år blybatterierna brukade hålla. De levererar också något högre spänning, 14.8V istället för de 12.8V blybatteriet brukade ge.

Nya batteriet har dock mycket lägre kapacitet, håller endast en fjärdedel så mycket laddning som gamla blybatteriet (99 Wh isf 422 Wh). En mer anpassad batteri behöver inte lika mycket säkerhetsmarginaler längre för att garanterat kunna fungera.

De som planerar installera extrautrustning i bilarna som drar mycket ström kan dock behöva komma installera även extra batterier då marginalerna nu naturligtvis har minskat.

12V litiumjonbatteriet har fyra prismatiska NMC battericeller från CATL inuti som uppges klara 2 000 fulla 3C laddcykler innan de tappar 20% av sin kapacitet. Den ska klara ta emot laddning i temperaturer ner till -10 grader och leverera ström ner till -20 grader. Tesla sägs dock snabbt ladda/urladda batteriet upprepade gånger i lägre temperaturer för att få upp värmen genom att utnyttja inre resistansen i battericellerna.

Vi ser med spänning(!) fram emot att se hur det nya 12V litiumjonbatteriet kommer klara svenskt vinter.

Bookmark the permalink.