Teslas vaktläge får finnas kvar

Teslas vaktläge filmar bilens omgivningar om den upptäcker att någon kommer för nära bilen. Därmed kan oskyldiga förbipasserande fångas på bild vilket skulle kunna strida mot dataskyddsförordningen GDPR. I fjol fick Integritetsskyddsmyndigheten IMY in en anmälan om Teslas vaktläge som de skickade vidare till nederländska Data Protection Agency, DPA för att få ett policybeslut.

Nu har DPA kommit med sitt beslut. De kommer inte bötfälla biltillverkaren Tesla. De skriver att “det är inte Tesla utan fordonens ägare som är juridiskt ansvariga för bilderna som deras bilar registrerar.”

“Inbyggda kameror på fordon omfattas av samma regler som till exempel kameror som folk installerar runt sina hem. Det är i princip förbjudet att filma allmänna vägar – endast i undantagsfall får personer avsiktligt fokusera kameror på offentliga platser. Till exempel om det finns ett allvarligt säkerhetsproblem och bilar i grannskapet regelbundet är utsatta för inbrott. Det är alltid kameraägarens ansvar att ställa in kameran korrekt och respektera andra människors integritet.”

Tesla har under tiden även förbättrat vaktlägets funktionalitet. Nu börjar den filma endast om någon tar i bilen – att bara gå förbi triggar inte längre inspelning. Därmed minskas risken att oskyldiga förbipasserande fångas på bild. I sin grundinställning sparas inte ens inspelningen, bilen larmar endast ägarens mobil. Filmerna sparas endast om ägaren har aktiverat funktionen i bilens inställningar. Standardinställningen är nu att spara endast sista minuten innan händelsen för att minimera antal människor som kan fastna på bild. Ägaren kan dock öka det till max 10 minuter.

Om kameran spelar in visar bilen ett meddelande om detta på mittskärmen och strålkastarna blinkar till för att informera folk om att fordonet kan registrera dem.

Beslutet innebär att Tesla får behålla denna viktiga säkerhetsfunktion. Det är ägarens ansvar att bilen filmar omgivningarna och det eventuella intrång i personlig integritet det kan medföra. Beslutet nämner dessutom tillfällen då det kan vara berättigat med övervakningen.

Vi är glada att myndigheterna har fattat ett balanserat beslut då Teslas vaktläge har hjälpt till att hitta de skyldiga i många fall av inbrott och skadegörelse.

Bookmark the permalink.