Teslas lastbil

Andra punkten i Elon Musks tioårsplan för Tesla var:

  • Expand the electric vehicle product line to address all major segments

I detaljerade beskrivningen förtydligas att Tesla planerar tillverka lastbilar och bussar. Designavdelningarna har efter avslutat arbete på Tesla Model 3 gått över till att designa lastbilar och bussar och planerar visa upp prototyper av dem redan nästa år.

I dagens artikel ska vi titta närmare på lastbilen. Eller snarare lastbilarna, för Tesla planerar bygga två olika lastbilar:

Dels en liten pickup, som nämns endast i förbigående i planen som ”en ny slags pickup”. Vi får se vilka spekulationer den lilla raden text kan ge upphov till :-)

Dels en långtradare. Den beskrivs lite mer ingående: Teslas eldrivna långtradare kommer ”minska på transportkostnaderna, öka säkerheten och bli roligare att köra”. Det är allt (jag sa lite mer ingående, inte mycket ;-) ).

Om vi inte får reda på mer om Tesla Motors långtradare kan vi titta på Nikola Motors istället. Det är inget skoj, det finns faktiskt ett företag som tog uppfinnarens förnamn istället och håller på och utvecklar eldrivna långtradare (och -troligtvis- bankar huvudet förtvivlat i väggen nu när de fått reda på att Tesla Motors också planerar göra detsamma).

NikolaOne

Nikola Motors långtradarlastbil One kommer bli en laddhybrid. Under normal körning kommer en turbin köras på naturgas och generera elektriciteten som driver hjulen. Den ska dock även ha ett batteripack på hela 320 kWh, som kan laddas av laddstation, turbinen eller av bromsenergin vid inbromsning. På ren elektricitet beräknas den kunna köras 15-30 mil.

Teslas långtradare kommer nog bli liknande utifrån, med extrem strömlinjeform. Men då den ska köra uteslutande på batterier måste nog dess batteripack göras större så den får bättre räckvidd.

Enligt Transportstyrelsen måste svenska lastbilschaufförer ta 45 minuters vila efter fyra och en halv timmes körning. Lastbilen måste alltså ha en räckvidd på 40 mil när den körs i 90 km/h och därefter kunna laddas på 45 minuter.

Vi kan göra en snabb överslagsräkning: om 320 kWh ger 15 mils räckvidd enligt Nikola Motors (vi tar pessimistiska siffran för säkerhets skull) behövs det 850 kWh batterier för 40 mils räckvidd, och en laddare på 1.2 MW för att ladda den på 45 minuter. För att undvika problem med avtagande laddhastighet när man laddar de sista 20% batterierna bör batteripacket vara i runda slängar på 1 MWh.

Det låter som gigantiska siffror – ända tills man inser att 1 MWh är endast 11 styck Tesla Model S batteripack (av dagens modell på 90 kWh, och vi vet att modeller med större kapacitet är på gång). Att packa 10 stycken framtida 100 kWh Tesla Model S batteripack ovanpå varandra i en långtradarchassi borde inte vara oöverkomligt svårt.

1.2 MW laddeffekt är också ”bara” tio gånger så mycket som det 120 kW dagens Tesla Model S kan laddas med. Tio parallellkopplade Tesla Model S batteripack kommer kunna ta emot tio gånger så hög laddström också – var och en av packen får då samma laddström som idag. Att bygga en långtradare som klarar av att ta emot 1.2 MW laddeffekt är alltså inte svårt – det kommer nästan automatiskt av att dess batteripack är tio gånger större. Laddanslutningen måste dock bli automatiserad – kabeln blir alldeles för tjock för att kunna hanteras av en människa.

Själva snabbladdaren då? Dagens Supercharger stationer brukar bestå av 8 laddstolpar som betjänas av 4 Supercharger laddare, var och en på 135 kW. Sammanlagt 540 kW. En laddare för en lastbil kommer alltså dra drygt dubbelt så mycket som en hel Supercharger-station idag. Stort, men inte omöjligt. Inga 1.21 Jiggawatts precis. Ett enda vindkraftverk är på 2-3 MW (säger inte laddstationerna ska ha egna vindkraftverk, det är bara med som en jämförelse på hur mycket 1.2 MW är).

Vi vet alltså inte mycket om Tesla Motors kommande långtradare – men tack vare Nikola Motors vet vi att den är i alla fall tekniskt möjlig. Vilket annars många skulle tvivlat på.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.