EU parlamentet förbjuder förbränningsbilar från 2035

VW2

EU parlamentet har röstat igenom lagförslaget som kräver att alla nya bilar som säljs inom EU ska vara nollutsläppsbilar från och med 2035. Vilket i praktiken innebär totalförbud mot nyförsäljning av alla bilar med bensin- och dieselmotorer – inklusive laddhybrider.

Lagförslaget skickas nu vidare till sista instans, EU-s ministerråd där lagen ska förhandlas med medlemsländerna.

Parlamentet röstade dessutom nej till det undantag för biobränslen och syntetiska bränslen som föreslagits, att de skulle klassas som nollutsläppsbilar. Motiveringen var att även de bilar släpper ju ut koldioxid och kväveoxider. Därmed har parlamentet effektivt dödat bilindustrins alla förhoppningar om att kunna fortsätta med förbränningsmotorer som drivs av alternativa bränslen.

Redan till 2025 ska biltillverkarna minska medelutsläppen av koldioxid från deras nybilsförsäljning med 15% jämfört med fjolårets nivå. Till 2030 ska minskningen vara 55% för att till sist nå 100% år 2035. Utsläppen mäts från avgasrör, bilarnas tillverkning räknas inte in.

Det låter som kraftfulla åtgärder men med tanke på den snabba utvecklingen som pågår nu är frågan om lagen ens kommer ha relevans. Även om Ungern protesterar (som vanligt, mot allt) och lagförslaget stoppas av EU-s ministerråd så är utvecklingen redan irreversibel. Bilar med förbränningsmotorer behöver knappast förbjudas till 2035 – ingen vill ändå köpa dem tills dess!

saljstoppSe bara på utvecklingen i Norge. År 2016 basunerade norske tidningen Dagens Naeringsliv ut att avgasbilar kommer förbjudas till 2025. Självaste Elon Musk hann gratulera de norska beslutsfattarna innan nyheten dementerades. Enligt regeringens talesman skulle inte avgasbilar förbjudas. Det kommer inte behövas menade beslutsfattarna – till 2025 kommer ändå ingen ens vilja köpa bilar med förbränningsmotorer! Den norska regeringen förutsåg elbilarnas totala dominans redan för sex år sedan.

Många skrattade åt den nyheten då. Idag har dock skrattet fastnat i halsen. I mars i år var 92% av alla bilar sålda i Norge elektrifierade. 86% rena elbilar och 6% laddhybrider. Försvinnande få norrmän köper bensin- eller dieselbilar längre. Säger grannen “jeg kjøpte en bil” utgår norrmän idag från att såklart är det en elbil grannen köpt. Visar det sig vara en avgasbil är de mest förundrade “hvorfor?”

Norge verkar ha lyckats nå sina mål tre år i förväg – helt utan behov av några förbud.

Kommer EU lyckas följa efter i samma spår? Behövs det ens ett förbud år 2035 om bilister av egen fri vilja väljer elbilar redan innan dess?

Marketshare_BEV_NOSEVi i Sverige ligger 6 år efter Norge. Hittills i år har 25% av vår nybilsförsäljning bestått av elbilar. Nu är vi är där Norge var år 2017. Fortsätter vi i vårt grannlands fotspår kommer vi nå 90% strecket runt 2028 – sju år innan EU parlamentets slutdatum.

Men alla länder ligger inte lika långt framme som Sverige. I Ungern till exempel var endast 5% av nybilsförsäljningen elektrifierad i fjol – elbilar och laddhybrider sammanlagt. Innan du tycker att det är ett lågt siffra ska du dock komma ihåg att så såg det ut även i vårt land 2017. Ungern ligger fem år efter oss – och 11 år efter Norge. Följer de samma utvecklingskurva som Norge kommer Ungern nå 90% elbilar till 2033.

Lagstiftningen behövs ändå av två anledningar. Dels har inte ens Norge nått de 100% utsläppsfria bilar som är EU-parlamentets mål. Räknar vi bort laddhybriderna är de fortfarande på 86% vilket fortfarande är 14% från slutmålet. Ska alla avgasmoln bort måste vi nå 100% och det blir svårt på helt frivilligt basis.

Dels måste framför allt biltillverkarna få konkreta mål att jobba mot, fasta regler de ska förhålla sig till. Vi måste bort från “e-bränsle”, “självladdande bilar” och andra försök att få förbränningsmotorer salongsfähiga.

Vi hoppas verkligen att även EU-s ministerråd kommer godkänna lagförslaget och vi får ett fast slutdatum till år 2035. Men med tanke på den snabba utvecklingen kan det mycket väl hända att vi kommer nå de uppsatta målen även utan förbud.

Bookmark the permalink.