EU tvingar biltillverkare fördumma sina bilar

Autopilot2

Bilarna Tesla säljer i Europa har inte samma avancerade funktioner de har i USA. Det beror på att EU antog förordningen UN/ECE R79 i våras. Det är en bestämmelse framtagen av Förenta Nationernas Ekonomiska Kommission för Europa UNECE. Enligt deras hemsida är UNECE-s främsta uppgift att verka för europeisk ekonomisk integration. Dessutom tar de fram normer, standarder och konventioner för att underlätta internationell samarbete inom och utanför regionen.

Det kan därför tyckas något konstigt att de tog fram förordning R79 om “Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på styrutrustning”. Och att EU antog förordningen. Men byråkratins kvarnar är outgrundliga.

UN/ECE R79 innehåller ett antal väldigt fyrkantiga bestämmelser om vad autonoma styrhjälpmedel får göra i bilar. Som i många fall går stick i stäv med vad inte bara Tesla utan även andra biltillverkare håller på att utveckla.

Paragraf 5.6.2.1.3 begränsar till exempel hur tvära svängar ett automatiskt styrsystem (“autopilot”) får göra. Sidokrafterna får inte överstiga 3 m/s2. Vilket gör då att autopiloten och andra tillverkares liknande styrhjälpmedel följer med i kurvan om vägen svänger lite – men stängs av mitt i kurvan om vägen svänger för tvärt! Mitt i svängen tvingas bilarna stänga av sina automatiska säkerhetssystem och tvinga förarna plötsligt ta över! Om föraren inte hinner reagera i tid hamnar bilen i diket. Det övergår vårt förstånd att försöka fatta hur en bil som inte får svänga lika mycket som vägen gör skulle bli säkrare, men det är kanske därför vi inte är byråkrater. Till saken hör att Tesla, vars autopilot klarade tvära svängar galant, tvingades införa försämringen via en trådlös uppdatering. Bilar som klarat tvära kurvor i åratal började plötsligt plinga mitt i svängen och be förarna ta över. Audis liknande system “räddades” av att bilarnas mjukvara inte gick att fjärruppdatera så de behövde införa det endast på nya bilar.

M3APParagraf 5.6.4.6 inför begränsningar på automatiska filbyten. Till att börja med fastslås det att bilen får inte initiera filbyte själv. Den kan föreslå filbyte men föraren måste bekräfta detta innan filbytet får påbörjas. Och sedan kommer det en radda konstiga bestämmelser: bilen måste fortsätta köra rakt fram i minst en sekund efter att föraren gav sin tillåtelse innan den får börja glida mot mittlinjen. Filbytet får inte påbörjas förrän 3.0 sekunder senare – men dröjer det mer än 5.0 sekunder måste den avbrytas!

Problemet är bara att det är inte så människor kör. Bestämmelsen påtvingar automatiken en onaturlig beteende. Autonoma system som skulle kunna bete sig “mänskligt” får inte göra det. För observera att bilen har 2.0 sekunder på sig att påbörja filbytet. Föreställ dig att det finns en bil bakom dig i filen bredvid som du vill byta till. Den ser att din bil börjar blinka så den saktar ner för att göra mer plats och underlätta för dig. Men har han inte gjort ordentligt plats för dig på mindre än fem sekunder tvingas din bil avbryta sitt filbyte. Bilisten bakom dig kommer bli förbannad, undra vad du håller på med? Blinkar och sen byter ändå inte fil?! För förutom att han ska ha gjort plats för dig inom fem sekunder måste han också göra ordentligt med plats för dig – mycket mer än vad människor brukar bedöma som tillräcklig för ett filbyte! Det finns en massa formler beskrivna i paragraferna som bestämmer hur stort avstånd det minst måste vara vid olika hastigheter.

Och här kommer vi till nästa problem: förordningen UN/ECE R79 är full med godtyckliga begränsningar som verkar vara påhittade av en skrivbordsbyråkrat. Det pratas om 3.0 sekunder hit och 5.0 sekunder dit. Aldrig om säg 2.7 sekunder. Siffror som verkar ha tagits från luften. Biltillverkare som har lagt ner tusentals timmar på att ta fram säkra, fungerande system tvingas slänga sina fram-experimenterade värden och istället ta dessa påhittade siffror. Vi vet inte ens vem som hittade på siffrorna, det står inget namn på författaren. En anonym byråkrat versus ingenjörer – och byråkraten vinner?

Resizer_15696990692410

Paragraf 5.6.1.2 innehåller bestämmelser kring fjärrstyrd parkering och annan låghastighets manövrering. I USA klarar Teslor nu Smart Summon på över 60 meters avstånd. I Europa? Max 6 meter får det vara enligt paragraf 5.6.1.2.7 av UN/ECE R79…

Här har vi alltså en illa påhittad förordning från ett Förenta Nationers kontrollorgan som främst ska hålla på med ekonomisk integration som har antagits av EU – som effektivt blockerar utvecklingen av säkrare bilar. Förordningen säger sig ha tillkommit för att höja säkerheten men resultatet blir precis tvärtom: farligare bilar som dessutom tvingas bete sig annorlunda än människor gör.

Tesla har kommit långt med säkerhets- och automatiseringsfunktionerna i sin autopilot och smart summon. Utomlands. Men bilarna får inte utnyttja all säkerhet Teslas ingenjörer har lagt ner tusentals timmar på att ta fram. Istället får de anpassa systemen efter en anonym byråkrats påhittade siffror.

Även andra biltillverkare slåss med liknande problem. Audis och Mercedes styrhjälpmedel är inte lika avancerade som Teslas – men även de begränsas av UN/ECE R79. Biltillverkarna har därför börjat bearbeta tyska och europeiska myndigheter att förändra förordningen från grunden.

Förordningen kommer även lamslå utvecklingen av framtida säkerhetssystem och autonoma bilar inom Europa. Det artificiella intelligens som ska övervaka och styra våra bilar i framtiden måste få indata från verkliga världen för att lära sig. Det finns alltid udda fall som ingen simulering i världen kan förbereda en bil inför. Vi måste låta semiautonoma system få ta sina första steg under mänsklig övervakning så de kan lära sig och bli säkra i framtiden. Att redan nu begränsa systemen så hårt som UN/ECE R79 gör låter inte systemen förbättra sig. Det är som att förbjuda en baby att göra sina första steg för att hon inte kan dansa balett redan från dag ett. Det är viktigt att babyn gör sina första steg i en säker miljö, under föräldrarnas försyn – men utan att de bestämmer exakt hur många grader barnet får böja sina knän.

M3EuroNCAP

Som jämförelse kan man titta på Euro-NCAP som har gjort otroligt bra arbete att göra bilar säkrare. Men inte genom att minutiöst beskriva hur biltillverkare ska bygga krockzoner i sina bilar – utan genom att kontrollera, krocktesta bilarna och se att de uppfyller kraven. De testar även autobroms, en funktionalitet som påminner väldigt mycket om autostyrning. Testar – inte beskriver hur den ska fungera.

Det är väldigt bra och viktigt att autonoma system granskas av myndigheter. Men granskningen borde bestå i att kontrollera ifall systemen är säkra – inte att tvinga på biltillverkarna egna påhittade begränsningar. Det är faktiskt ändå ingenjörerna som tar fram systemen som vet bäst hur de kan få dem att fungera optimalt och vara säkrast.

EU verkar ha tagit åt sig lite av kritiken. Det ryktas om att förordningen kan komma ses över, att den är på remissrunda hos medlemsländernas trafikmyndigheter. Vi hoppas verkligen svenska Transportstyrelsen inser att UN/ECE R79 kan förbättras så den säkerställer säkerheten på våra vägar – men utan att begränsa bilarna och till och med göra dem trafikfarliga, som dagens utformning av förordningen gör!

 


CrashratesTCS två år sedan: Autopiloten ÄR säkrare

När amerikanska NHTSA utredde Teslas autopilot kom de fram till att den hade minskat antal olyckor med 40%. Sedan dess har autopiloten blivit ännu bättre.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Pontus

  Vilken email adress ska vi skicka frågan till angående hur dom kommit fram till dessa siffror?
  Är det tillräckligt många som frågar kanske det påverkar något.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Författaren till R79 är anonym. Det vi däremot kan påverka är hur EU ska implementera R79 – och där har jag hört att arbete pågår. Det är medlemsländernas trafikmyndigheter som kan påverka där, så i Sverige är det väl Transportstyrelsen.

   • Pontus

    Det är väl i och för sig bra att påverka lokalt men just i fallet Tesla så lär ju inte dom släppa mer funktioner om bara Sverige tillåter det. Där krävs det nog att hela EU är har samma regler gissar jag.
    Utan att ha satt mig in i detta och bara läst väldigt lite så verkar det ju väldigt mystiskt hur detta gått igenom. Ingen människa med synt förnuft skulle ju godkänna detta.

    • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

     Transportstyrelsen kan påverka lokalt i Sverige – men framför allt globalt i de EU organ de är med i. Min förhoppning är att kunna kontakta dem och nå rätt person som faktiskt sitter med i EU-s beslutande eller rådgivande grupper.

     Ärligt trodde jag detta var inlobbad av europeisk bilindustri men ju mer jag gräver i ämnet desto mer ser jag att ÄVEN DE är bromsade av R79 och oroade över utvecklingen. Det verkar ha varit en “överduktig” FN-byråkrat som skrivit förordningen och EU slentriant godkänt den utan att ha reflekterat särskilt mycket över innehållet.

     • Jan-Erik Sebestyen

      Runt om i svensk industri pågår en massiv satsning på självstyrande fordon. Och det är inte bara bilar, bussar och lastbilar som vi mest hör om. Det är också inom andra områden som gruvindustrin där efterfrågan från gruvbolag runt om i världen är enorm. Många företag investerar tungt i tekniken. Företagen dammsuger arbetsmarknaden på kompetenta ingenjörer.
      Som vi lärt från Tesla handlar utveckligen av denna teknik om att ta små steg och successivt sätta funktioner ut i verkligheten för att få tillbaka data att lära från.
      Konkurrensen från andra delar av världen är stenhård, det finns absolut inget utrymme för fördröjning. Just den här EU-förordningen riskerar att försvåra utveckling och kompetensutveckling. Jag håller tummarna för att industriledare för alla berörda branscher sätter tryck på omedelbar förändring. En debattartikel för att kommunicera ut budskapet kan vara en liten del av detta.

 • Lukasz Zajac

  Vi har ju våra representanter i EU som vi väljer med jämna mellanrum. Det borde vara möjligt att kolla vilka av dom äger Tesla och mejla snällt att de ska anstränga sig för vår skull och vara mer delaktiga vid lagstiftning. Att diskutera med EU-politiker som äger och kör Tesla borde vara mindre torr och lättare att få samma synpunkt, tycker jag iallafall.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Eller vilka som äger Audi eller Mercedes, som också fått problem med sina styrhjälpmedel. Det är inte enbart Tesla som har fått fördumma sina bilar.

 • Mocke

  smart eller dum.
  Jag anser att funktionen fortfarande är i beta. Inte alls säker utan den begår trafikbrott som i praktiken är förlorat körkort. (den känner ej av stoppskylt bla) och ibland vill de krocka (spec. om det är två “självkörande” bilar nära varandra). Det finns en dödmansgrepp på telefonen av en anledning. Tids nog kommer den, men är inte särskilt bekymrad att EU medborgare inte får leka radiobil med sin extremt dyra bil.
  Min uppfattning av vad jag sett är att de som “lekt av sin bil” mycket (väldig mycket) har en betydligt självsäkrare bil som vågar lite mer och beter sig som en förare.(ja, sa självsäker)

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Fast som R79 är utformad spelar det ingen roll ens om bilen kör som Gud – den blir ändå inte godkänd.

   • Axel Svensson

    Den får inte ens lära sig att köra bra eller självsäkert i och med R79. Den kommer aldrig kunna bli något annat än beta för något bilmärke.

    Det är som att anti-sladdsystem inte får agera under vissa ur luften tagna värden. Biltillverkarna tvingas avaktivera systemet på grund av byråkraternas iver att styra hur bilen ska köras.

 • http://Top12.se Top 12

  Skrämmande låg nivå på beslutsfattare och sen inte våga skriva ut sitt namn. Borde vara olagligt enligt offentlighets principen.

 • Axel Svensson

  Undra vilken bil som är säkrast? Den som kör efter byråkratiskt framtagna regler eller den som använder sensorer och erfarenheten från miljontals mils kördata för hur den ska köra?

  I och med att bilar med autopilotfunktioner kör säkrare än genomsnittsförare utan autopilotfunktioner så leder byråkraternas beslut till fler olyckor och kanske även fler döda i trafiken redan idag.

 • sacke5

  Kanske borde man dra R79 och dess supportrar för dråpförsök alt mord, för det är exakt det som de har infört iom reglementet.

 • Hans Eric Sandström

  Wow, Jag har i min enfald trott att det är Tesla Autopilot som är korkad när jag tvingas ta över i skarpa svängar. Och här i Stockholm blir folk ständigt förbannad på mig när bilen avbryter ett filbyte. Å andra sidan är de väldigt glada då bilen ständigt tar ut ett onödigt stort avstånd till bilen framför och folk tror att jag lämnat en lucka till dem för filbyte.