Hur smutsiga är bilar?

Det pratas en hel del om bilars utsläpp. Det påstås ibland att elbilar inte är så miljövänliga på grund av smutsiga batterier och kolkraftsel. Men hur är det egentligen? Var kan man hitta pålitliga siffror om hur mycket bilar belastar miljön? Speciellt om man vill räkna in utsläppen som skett under bilens tillverkning? En livscykelanalys räknar på bilens hela liv – inklusive dess tillverkning, drift och skrotning.

Vi har tidigare presenterat utredningar som jämförde enskilda bilars livscykelanalyser. Eller som jämförde några få länder.

Carboncounter_S

Sajten carboncounter.com listar dock inte enbart några få bilar utan massor med bilmodeller man kan jämföra emellan. Deras diagram ovan bygger på resultat från forskningslaboratoriet Tranick på ansedda MIT universitetet i USA. Tranick Lab forskar just runt bilars livscykelanalyser, kostnad och utsläpp.

Diagrammet visar varje bils utsläpp räknat över bilens hela livscykel (inklusive tillverkning och skrotning) och dessutom total ägarkostnad per amerikansk mile. Om vi tar ytterligheterna så är bilen med allra högsta utsläpp Nissan Armada och den med minsta Hyundai Ioniq EV. Billigaste bilen att äga är elbilen Smart Fortwo och allra dyrast är Chevrolet Corvette. Vi har dessutom märkt ut några bilar som kan vara av intresse, se siffrorna i grafen.

Diagrammet visar tydligt att trots att tillverkningen av elbilars batterier belastar miljön och trots att amerikanska elmixen innehåller mycket kolkraft så släpper elbilar ändå ut mindre växthusgaser under sin livstid än bensin- och dieselbilar.

Fast diagrammet avspeglar de amerikanska förhållandena, med amerikansk elmix och billig amerikansk bensin och diesel i beräkningarna.

Carboncounter_SE

Som tur är kan man dock justera parametrarna så de bättre avspeglar de svenska förhållandena. Grafen här ovan har vi justerat diesel- och bensinpriset till dyra svenska nivåer och elutsläppen till vårt unikt rena elmix med främst vatten- och kärnkraft.

Då blir elbilarna både rejält renare och rejält billigare än diesel- och bensinbilar!

En Tesla Model 3 (punkt 1 i grafen ovan) blir hälften så dyr att äga i totalkostnad som en Volvo S90 (6) eller XC90 (8). Och släpper ut en femtedel så mycket växthusgaser räknat på bilarnas hela livscykel. Trots batteriernas miljöbelastning vid tillverkningen.

Endast några få bilar, som Toyota Yaris och Ford Fiesta är billigare att äga i totalkostnad – fast naturen får då betala priset med tre gånger så höga utsläpp.

De horisontella streckade linjerna är framtida utsläppsmål. År 2030 ska genomsnittsbilen på vägarna släppa ut 300 gram CO2 per km (räknat på hela livscykeln). Volvos S60 (punkt 5 i grafen) klarar sig med nöd och näppe – men inte deras övriga modeller. Det syns tydligt att bilar måste gå över till hybriddrift för att klara de utsläppsmålen.

År 2040 ska utsläppen ner till 180 gram CO2 per km räknat på hela livscykeln. Det är endast laddhybrider och rena elbilar som klarar de målen.

Ska vi hålla uppvärmningen under 2 grader måste bilars livscykelutsläpp ner till under 80 gram CO2 per km år 2050. Det klarar endast rena elbilar – och vätgasbilar som kör på miljövänligt framställt vätgas, blåa pricken i grafen är Toyota Mirai.

Gå till Carboncounters sajt och klicka runt själv! När du öppnar är den inställd för genomsnittliga amerikanska förhållanden men med hjälp av Customize fliken kan du ställa in just dina förutsättningar – och se vilka bilar som skulle påverka miljön och din plånbok minst!

 


Tidigare artiklar i ämnet:

Tillverkningsmyten – Är elbilar miljövänliga? Batteritillverkningen är ju smutsig.

Långa avgasröret – Elbilar släpper inte ut avgaser ur avgasrör – men från kraftverken som framställer elen.

Elbilar är renare är dieselbilar – till och med i Polen – Landets elmix påverkar elbilars utsläpp.

Livs-cykel-analys – Hur mycket släpper olika färdmedel ut om man räknar på deras hela livscykel – inklusive behövlig infrastruktur?

Vätgasbil livscykelanalys – Hur ser livscykelanalysen ut för vätgasbilar?

Tagged , . Bookmark the permalink.