Koldriven Tesla

M3hero

I egenskap av President för Tesla Club Sweden får jag ett antal mejl från “elbilsskeptiker” som brukar vädra olika teorier om varför elbilar i allmänhet och Teslas elbilar i synnerhet är dåliga. För mig är det lite oklart syftet med varför de skickar dessa mejl till mig men det kan väl vara intressant att höra mer om andras åsikter. Jag fick ett sådant mejl häromdagen:

Man säger att “Elmixen” i Sverige ger mycket små koldioxidutsläpp. Förstås helt sant. Men om man köper en elbil kan man absolut inte med automatik tillgodogöra sig “Elmixens” fördelar. Elbilen ökar elanvändningen på toppen.

Som du säkert vet exporterar vi idag eltoppen till koleldande Polen. En ny Tesla innebär mindre elexport och polackerna får elda mera kol.

Det har du säkert tänkt på, men det låter inte så häftigt att köra en koleldad Tesla.

Elbilen kan säkert vara bra för miljön när vi ersatt koleldningen med fossilfri elgenerering , men knappast nu.

Den teorin har man hört några gånger, att elbilar skulle drivas av kolkraft. Nu när Sveriges sista kolkraftverk har stängt är det betydligt svårare att hävda det, men nu borde vi alltså avstå från elbilar på grund av något slags solidaritet för Polen?

Låt oss skärskåda mejlets teori:

“Elbilen ökar elanvändningen på toppen” – ja ungefär som allt annat nytt eldrivet man köper. Men man brukar ändå aldrig höra att man inte ska köpa ett kylskåp till hemma, eller en TV till för då ökar ju Sveriges elförbrukning och tänk på stackars polackerna. Nybyggda hus annonseras inte som “drivs av polsk kolkraftsel”.

För 40 år sedan, år 1980 förbrukade Sverige 95 TWh el. Sedan dess har Sveriges elförbrukning ökat till 147 TWh. Folkmängden har ökat från 8.4 miljoner invånare 1980 till dagens 10 miljoner. Alla nya medborgare, alla nya hushåll, alla nya företag har krävt mer el. Men samtidigt har vi under dessa 40 år ändå ökat vår elexport från 0 till 17 TWh. Hur går det ihop? Ökad elförbrukning borde ju medföra minskad export enligt ovan teori?

Lösningen är naturligtvis enkel: ökad elförbrukning kompenseras av ökad elproduktion. Sedan 1980 har Sveriges elproduktion ökat med 75%. Det har byggts nya kraftverk och de äldre har effektiviserats. Landets elproduktion har byggts ut. Fortsätter elförbrukningen öka så kommer vi även i framtiden att fortsätta utbyggnaden av nya elkraftverk.

“Som du säkert vet exporterar vi idag eltoppen till koleldande Polen” – nej, inte alls. Det mesta av elen exporterar vi faktiskt till Finland och Danmark. Mindre än 10% exporterar vi till Polen. (Och när vi importerar el gör vi det framför allt från Norge – ett av få länder med lika ren elmix som Sverige.)

elimport2017

 

 

“En ny Tesla innebär mindre elexport och polackerna får elda mera kol.” – låt oss räkna på det:

ClimateImpact_900x400

Enligt ovan graf framtagen av Vrije universitetet i Bryssel släpper en elbil ut mindre utsläpp än avgasbilar – till och med i koleldade Polen. Grafen räknar dock med bilarnas totala utsläpp under hela deras livscykel, det vill säga inklusive miljöbelastningen av när bilarna tillverkades. Frågan gällde nu dock specifikt elbilen Tesla och enbart dess elförbrukning:

Medel körsträcka för en bil i Sverige är 1211 mil. Tesla Model 3 förbrukar 1.5 kWh per mil, det blir 1820 kWh på ett år. Enligt teorin skulle Polen då ha fått 1820 kWh mindre ren svensk el så de skulle behövt elda mera kol för att framställa 1820 kWh el själva. Polska kraftverk släpper ut 650 gram CO2 för varje kWh el (se grafen ovan) vilket skulle betyda 1183 kg CO2 utsläpp för att generera de där 1820 kWh elen.

Skulle vi kört de 1211 milen med en avgasbil som släpper ut 120 gram CO2 per kilometer istället skulle den ha släppt ut 1453 kg CO2 via avgasröret. (Minst. Vi vet ju hur det ligger till med avgasbilars utsläpp i labb respektive verkliga livet.) Plus 242 kg utsläpp från raffinaderiet där bensinen framställdes från råolja. Så även om det verkligen skulle vara så att varje svensk elbil direkt minskade vår elexport till Polen skulle de polska kraftverken släppa ut 1183 kg CO2  – mot över 1695 kg CO2 som en avgasbil skulle släppt ut. Planeten skulle ändå tjäna över 512 kg CO2 varje år på den svenska Teslan. I verkliga livet, med 10% elexport till Polen blir det snarare 118 kg mot 1695 kg.

Även om det vore så att elbilar skulle minska vår elexport till Polen skulle planeten tjäna på det.

“Elbilen kan säkert vara bra för miljön när vi ersatt koleldningen med fossilfri elgenerering , men knappast nu.” Med ovan siffror kan vi se att elbilar hjälper miljön redan innan vi stängt ner alla kolkraftverk. Ju snabbare vi går över till fossilfri elproduktion desto bättre. Sverige har redan idag 99% fossilfri elproduktion. Andra länder har längre väg att vandra. Men vi behöver inte vänta tills världens absolut sista kolkraftverk har stängt – vi kan börja minska på utsläppen redan nu.

“det låter inte så häftigt att köra en koleldad Tesla” – jo, tänker man efter så är det faktiskt det.

Tagged . Bookmark the permalink.
 • Kenneth

  Snittet för en bil är ca 1200 mil per år. Har man fått fram om folk ändrar körmönster när de skaffat elbil, Mer eller mindre distans i bilen tänkte jag på då. Finns det ett annat snitt för enbart elbilar?

  • Axel Svensson

   Det är troligen de som redan kör fler mil som i större utsträckning byter till elbil. Den ekonomiska vinsten är ju större för dessa personer. Sedan är det nog så (talar av egen erfarenhet) att man kör fler mil än innan då man byter ut andra resor med andra transportmedel så som flyg till att köra med elbilen eller att man tar samåkning (innan Coronan i alla fall) med elbilen istället för en avgasbil.

  • Pontus

   Jag kör mer med min elbil än vad jag gjorde innan. Dock tror jag att en stor del av resorna som ökat är sådana där vi är fler som ska åka någonstans i jobbet och då väljer vi hellre Teslan än en avgas bil. Så jag tror summan blir fler mil med el men att en stor del är på bekostnad av färre mil med avgaser.

  • Peter Nordquist

   Jag skulle säga att man kör MYCKET mer med en elbil. Frun och jag samåker till jobben knappt två mil bort, men har ändå lyckats köra 3000 mil sedan mitten av oktober. Förmodligen beror det på att det är så jäkla skoj att köra elbil och att man inte behöver ha någon klimatångest som i en fossilbil så det blir gärna en liten extratur.

   • Kenneth

    Lite som jag misstänkte. Det är alltid lurigt med räkneexempel. Om man kör 3000 mil istället för 1200 så dras ju mer energi och CO2 osv. Men när allt är nytt och roligt (jag tycker det är kul att köra elektriskt även om jag inte äger någon själv än) kör man kanske mer. Å andra sidan om det är folk som brukar köra 3-4000 mil om året som byter till el är ju vinsten än större.

   • Marcus

    Ja, fast det går väl över. Första året körde jag mycket mer än vanligt, gjorde massa onödiga turer bara för att kunna få köra lite till. Men nu har jag haft elbil i över fyra år och jag kör inte mer än vad jag gjorde förr. Vart ska man åka hela tiden?

 • Jan-Erik Sebestyen

  För mig är det lite oklart syftet med varför de skickar dessa mejl till mig men det kan väl vara intressant att höra mer om andras åsikter.

  Jag är säker på att anledningen till att de mailar Tibor är hans fantastiskt pedagogiska förmåga att förklara saker, som i detta inlägg.

  Jag har just läst en intressant bok som har en viss koppling till ämnet, “Mycket mer för mindre – Tillväxt och Hållbarhet i Sverige”. Författarna visar att Sverige har kunnat ha tillväxt och samtidigt sänkt miljöpåverkan inom en rad områden. Med undantag för CO2. Jag tycker dock att boken visar på en trend. Det börjar med en diskussion om ett miljöproblem. Entreprenörer och ingenjörer utvecklar lösningar. När dessa finns tillgängliga sker en reglering.

  Vi behöver de tekniska lösningarna för att förbättra miljön. Elbilar i allmänhet och Tesla i synnerhet är en del av lösningen för att komma bort från förbränning. Och dessa lösningar är inte ökad kostnad som många tycks tro, de bidrar till tillväxt som jag tycker framgår av boken. Och just nu behöver vi tillväxt mer än någonsin för att hantera både miljöproblem och den ökade fattigdomen i pandemins spår.

  http://disruptiveinnovation.se/?p=881

 • Marcus

  Ja, varför besvärar sig folk med att skriva sådana mejl till Tibor? Troligen vill de bromsa elbilarnas framfart, men knappast på grund av miljön. Det är bara ett svepskäl.
  De får väl forsätta köpa sina älskade oljeeldade ånglok. Hoppas bara att de inte skaffar en alltför bränslesnål fossilbil, för de ska ju enligt samma logik sparas åt polackerna så de kan köra mer miljövänligt istället.

 • http://Top12.se Top 12

  Don’t mess with Tibor. That will only back fire. :-)

 • Snåla Grisen

  Ett märkligt mail med ett antal ihåliga argument, bra att de slogs sönder snabbt och effektivt. Dock ska man inte underskatta lobbyverksamheten. De må ha dåliga argument, men de är väldigt duktiga på kommunikation, och har enorma summor bakom sig. Lägg därtill svaga politiker så kan det mesta bromsas, oavsett. Varför har t.ex. Sverige varit så saktfärdiga när det gäller utbyggnad av laddstolpar och subvention för elbilar? Varför har Volvo dragit benen efter sig när det gäller att komma med rena elbilar? Man tycker att vi i teknikintensiva Norden borde legat först, men istället är det USA och T som leder racet…