Koldriven Tesla

M3hero

I egenskap av President för Tesla Club Sweden får jag ett antal mejl från “elbilsskeptiker” som brukar vädra olika teorier om varför elbilar i allmänhet och Teslas elbilar i synnerhet är dåliga. För mig är det lite oklart syftet med varför de skickar dessa mejl till mig men det kan väl vara intressant att höra mer om andras åsikter. Jag fick ett sådant mejl häromdagen:

Man säger att “Elmixen” i Sverige ger mycket små koldioxidutsläpp. Förstås helt sant. Men om man köper en elbil kan man absolut inte med automatik tillgodogöra sig “Elmixens” fördelar. Elbilen ökar elanvändningen på toppen.

Som du säkert vet exporterar vi idag eltoppen till koleldande Polen. En ny Tesla innebär mindre elexport och polackerna får elda mera kol.

Det har du säkert tänkt på, men det låter inte så häftigt att köra en koleldad Tesla.

Elbilen kan säkert vara bra för miljön när vi ersatt koleldningen med fossilfri elgenerering , men knappast nu.

Den teorin har man hört några gånger, att elbilar skulle drivas av kolkraft. Nu när Sveriges sista kolkraftverk har stängt är det betydligt svårare att hävda det, men nu borde vi alltså avstå från elbilar på grund av något slags solidaritet för Polen?

Låt oss skärskåda mejlets teori:

“Elbilen ökar elanvändningen på toppen” – ja ungefär som allt annat nytt eldrivet man köper. Men man brukar ändå aldrig höra att man inte ska köpa ett kylskåp till hemma, eller en TV till för då ökar ju Sveriges elförbrukning och tänk på stackars polackerna. Nybyggda hus annonseras inte som “drivs av polsk kolkraftsel”.

För 40 år sedan, år 1980 förbrukade Sverige 95 TWh el. Sedan dess har Sveriges elförbrukning ökat till 147 TWh. Folkmängden har ökat från 8.4 miljoner invånare 1980 till dagens 10 miljoner. Alla nya medborgare, alla nya hushåll, alla nya företag har krävt mer el. Men samtidigt har vi under dessa 40 år ändå ökat vår elexport från 0 till 17 TWh. Hur går det ihop? Ökad elförbrukning borde ju medföra minskad export enligt ovan teori?

Lösningen är naturligtvis enkel: ökad elförbrukning kompenseras av ökad elproduktion. Sedan 1980 har Sveriges elproduktion ökat med 75%. Det har byggts nya kraftverk och de äldre har effektiviserats. Landets elproduktion har byggts ut. Fortsätter elförbrukningen öka så kommer vi även i framtiden att fortsätta utbyggnaden av nya elkraftverk.

“Som du säkert vet exporterar vi idag eltoppen till koleldande Polen” – nej, inte alls. Det mesta av elen exporterar vi faktiskt till Finland och Danmark. Mindre än 10% exporterar vi till Polen. (Och när vi importerar el gör vi det framför allt från Norge – ett av få länder med lika ren elmix som Sverige.)

elimport2017

 

 

“En ny Tesla innebär mindre elexport och polackerna får elda mera kol.” – låt oss räkna på det:

ClimateImpact_900x400

Enligt ovan graf framtagen av Vrije universitetet i Bryssel släpper en elbil ut mindre utsläpp än avgasbilar – till och med i koleldade Polen. Grafen räknar dock med bilarnas totala utsläpp under hela deras livscykel, det vill säga inklusive miljöbelastningen av när bilarna tillverkades. Frågan gällde nu dock specifikt elbilen Tesla och enbart dess elförbrukning:

Medel körsträcka för en bil i Sverige är 1211 mil. Tesla Model 3 förbrukar 1.5 kWh per mil, det blir 1820 kWh på ett år. Enligt teorin skulle Polen då ha fått 1820 kWh mindre ren svensk el så de skulle behövt elda mera kol för att framställa 1820 kWh el själva. Polska kraftverk släpper ut 650 gram CO2 för varje kWh el (se grafen ovan) vilket skulle betyda 1183 kg CO2 utsläpp för att generera de där 1820 kWh elen.

Skulle vi kört de 1211 milen med en avgasbil som släpper ut 120 gram CO2 per kilometer istället skulle den ha släppt ut 1453 kg CO2 via avgasröret. (Minst. Vi vet ju hur det ligger till med avgasbilars utsläpp i labb respektive verkliga livet.) Plus 242 kg utsläpp från raffinaderiet där bensinen framställdes från råolja. Så även om det verkligen skulle vara så att varje svensk elbil direkt minskade vår elexport till Polen skulle de polska kraftverken släppa ut 1183 kg CO2  – mot över 1695 kg CO2 som en avgasbil skulle släppt ut. Planeten skulle ändå tjäna över 512 kg CO2 varje år på den svenska Teslan. I verkliga livet, med 10% elexport till Polen blir det snarare 118 kg mot 1695 kg.

Även om det vore så att elbilar skulle minska vår elexport till Polen skulle planeten tjäna på det.

“Elbilen kan säkert vara bra för miljön när vi ersatt koleldningen med fossilfri elgenerering , men knappast nu.” Med ovan siffror kan vi se att elbilar hjälper miljön redan innan vi stängt ner alla kolkraftverk. Ju snabbare vi går över till fossilfri elproduktion desto bättre. Sverige har redan idag 99% fossilfri elproduktion. Andra länder har längre väg att vandra. Men vi behöver inte vänta tills världens absolut sista kolkraftverk har stängt – vi kan börja minska på utsläppen redan nu.

“det låter inte så häftigt att köra en koleldad Tesla” – jo, tänker man efter så är det faktiskt det.

Bookmark the permalink.