Kvd slutar exportera miljöbilar

NorskaElbilar

Bilauktionsfirman Kvdbil slutar exportera miljöbilar för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan.

Som vi larmade om i vår artikelserie försvinner ett stort andel av Sveriges begagnade elbilar till utlandet.

Elbilar får 60,000 kronor i miljöbonus som utbetalas 6 månader efter köpet. Som vi kunde avslöja har vissa leasingbolag satt i system att först leasa ut elbilar till svenska kunder så de kan inkassera bonuset men sedan exportera bilarna till utlandet. På så vis åderlåts svenska bilmarknaden på begagnade elbilar och svenska skattepengar går åt att finansiera Norges elbilsrevolution.

Det är så lönsamt att exportera begagnade elbilar till utlandet och efterfrågan på dem är så stor i Norge att även många elbilar som säljs privat hamnar där. Under förra året exporterade Kvdbil 400 laddbara bilar.

Vi efterfrågade att regeringen borde adressera frågan och täppa till lukrativa möjligheten att utnyttja svenska bidragssystemet. Till exempel genom att kräva tillbaka bonuspengarna på bilar som exporteras till utlandet. Till vår glädje kom frågan in på regeringens klimatpolitiska handlingsplan – men omgärdad av konstiga formuleringar. Och ingenting har gjorts åt problemet än.

Därför är det extremt glädjande att privata företag kliver fram och gör vad de kan för att få fart på Sveriges begagnatmarknad för elbilar! Kvdbil hjälper privatpersoner och företag sälja sina begagnade bilar via online-auktioner. De hjälper även till att exportera bilen ifall högsta budgivaren bor i utlandet. De väljer dock att nu stoppa sådan export av laddbara bilar till utlandet så att de stannar kvar på de svenska vägarna. Överst på deras informationssida om export står nu:

Kvdbil exporterar inte miljöbilar
För att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan har vi på Kvdbil beslutat att sluta exporta miljöbilar. Exporten av svenska miljöbilar har ökat kraftigt sedan införandet av bonus malus och blivit ett hot mot omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Vi har därför valt att stoppa exporten av miljöbilar till utlandet, så att bilarna stannar på de svenska vägarna.

Vi applåderar Kvdbils initiativ och önskar andra aktörer följer deras exempel. Om inte regeringen orkar göra något åt problemet får de privata aktörerna hoppa in och göra det.

Låt oss få behålla våra elbilar på svenska vägar.

 


NorskaElbilarTCS två år sedan: Norges elbilsrevolution finansieras av svenska skattepengar

I vår artikelserie om elbilsexporten till framför allt Norge avslöjade vi fenomenet, tog fram siffror på omfattningen och analyserade hur det lönar sig att exportera bilarna.

Bookmark the permalink.