Regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Baylan_Supercharge

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna tagit fram en klimatpolitisk handlingsplan på 132 punkter. Flera av dem kommer påverka Sveriges elbilister i många år framöver. Låt oss ta en närmare titt på några utav punkterna: (klicka på länkarna för att läsa våra tidigare artiklar om respektive ämne!)

61. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip kommer att behöva vara noll senast 2045

Viktigaste punkten är nog punkt 61, övriga punkter kan anses vara steg för att nå ovan mål. Vi har sett BIL Swedens halvhjärtade försök att uppnå målet (eller snarare delmålet att växthusgasutsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 som beskrivs i punkt 62). Det kommer behövas mycket mer än så för att nå målet.

Låt oss se några punkter i nummerordning:

46. Hinder för att belysningsnätet ska kunna utnyttjas för att ladda elfordon ska undanröjas.

Det är en gammal idé att sätta laddkontakter på lyktstolpar. Fördelen är att de har elkablar framdragna till massor med punkter längs våra stadsgator, nackdelen är att det behövs göras stora ombyggnader av hela belysningsnätet för att få det att fungera. Hindren är mest tekniska. Till att börja med är ledningarna strömlösa på dagen…

60. En ny klimatpremie kommer att införas som bland annat omfattar eldrivna arbetsmaskiner och syftar till att främja marknadsintroduktion av dessa fordon.

Eldrivna traktorer, gaffeltruckar och andra arbetsfordon är bra. Men som vi rapporterat kan elektrifieringen även ge upphov till helt nya sätt att utföra gamla arbetsuppgifter på.

78. Reglerna för förmånsvärdet för bilar bör, utöver styrningen mot mer miljöanpassade bilar, spegla principen om neutral beskattning mellan förmån och kontant lön.

En intressant tvetydig punkt. Idag är det mycket mer förmånligt att skaffa elbil som förmånsbil än att köpa kontant just på grund av kraftiga rabatter på förmånsvärdet. Kommer eventuella nya regler ändra på detta? Eller finns punkten där just för att regeringen vill behålla dagens system?

Elbilar rabatteras genom att förmånsvärdet baseras inte på bilens pris utan på motsvarande avgasbils pris. Men hur gör man när det inte finns nån avgasbil som ens kommer i närheten av världens bästa bil? ;-) Tesla har lyckats få till väldigt låg värdering av sina bilar och därmed låga förmånsvärden. Vissa är oroliga punkt 78 skulle kunna betyda slutet på Teslas låga förmånsvärden men regeringen vill fortsätta styra mot miljöanpassade bilar. Därför tror vi förmånsvärdena kommer bestå.

79. Ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag ska införas.

Ett fast reseavdrag oavsett färdsätt kommer gynna elbilar som har låg milkostnad.

88. Ett stöd för laddinfrastruktur längs större vägar införs för att täcka de vita fläckar där laddinfrastruktur annars inte kommer till stånd.

En mycket viktig punkt som kommer få igång adaptionen av elbilar även i glesbygd. Det finns redan bevis för att bygger man laddarna så kommer elbilarna, även på landsbygden.

89. En elektrifieringskommission ska tillsättas för att bl.a. påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Goda nyheter för Tesla Semi och andra eldrivna långtradare. Räknar man på det inser man att tack vare svenska arbetsregler kommer de bli mycket konkurrenskraftiga.  I vårt land har vi nämligen lag på att lastbilschauffören måste stanna efter fyra och en halv timmes åktur (i max 90 km/h) och vila en halvtimme – lagar som gjorda för laddpauser!

En elektrifieringskommission som ska påskynda elektrifieringen av transportsektorn låter väldigt bra. Hoppas bara de får fler befogenheter än att bara producera Powerpoint-presentationer.

90. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för förbättrad laddinfrastruktur för olika boendeformer.

92. Byggregler ska kompletteras med krav på laddinfrastruktur.

Ska man vara elak kan man säga att dessa två punkter hänger ihop. För Boverket var uppenbart inte lämplig myndighet att ta fram regler för laddinfrastruktur. Det enda de lyckats prestera är absoluta minimumåtgärder för att åtminstone undvika straffåtgärder från EU. Sverige behöver mer än så. Lösningen finns i Norge.

93. En långsiktig plan för uppförande och utbyggnad av elvägar ska tas fram

En i våra ögon onödig återvändsgränd rent tekniskt sett. Se punkt 89 ovan. Men kan ha sina nischområden där det kan behövas och fungera.

99. En översyn av bonus–malus-systemet genomförs under 2020 för att förstärka och förenkla systemet

En förstärkning av bonus-malus kan innebära högre bonus för elbilar eller högre malus-avgifter på avgasbilar. Eller till och med båda. BIL Sweden bör nog inte hoppas på att deras kontraproduktiva förslag blir bönhörda av regeringen.

100.Möjligheter för bättre vägledning för konsumenter kring lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp, som t.ex. en energimärkning, ska analyseras.

En miljödeklaration av drivmedel skulle visa konsumenter hur pass bättre och billigare det är med el än bensin.

102.En utredning tillsätts för att det från 2030 inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Sverige driver på för motsvarande förbud inom EU.

Det kan bli en väckarklocka för konsumenter att den bilen du köper idag kan bli förbjuden att säljas om tio år. Norrmännen, som ligger före oss i elektrifiering, anser att det behövs ingen sådan lag – ingen kommer ändå vilja köpa avgasbilar i framtiden.

103.Premier för miljöfordon ska ses över så att de aktuella fordonen i högre utsträckning blir kvar i Sverige. Det är dock viktigt att eventuella regeländringar är förenliga med EU-rätten, bidrar till ökad nationell klimatmåluppfyllelse och inte leder till oproportionerlig administration.

Det är vi på Tesla Club Sweden som i en artikelserie slagit larm om elbilarna som försvinner till Norge. Vi läser därför med glädje första meningen i punkt 103. Men blir väldigt konfunderade av andra meningen. Ingen av de andra punkterna i handlingsplanet har något “dock” i sig – trots att den meningen, att regeländringar ska vara förenliga med EU-rätt och inte leda till oproportionerlig administration borde ju gälla varenda en av dem. Varför har regeringen känt sig tvungna att vingklippa just denna punkt redan när den presenteras?

106.Sverige driver på för att utsläppskraven för tunga fordon skärps 2022.

107.Ett nytt miljöstyrande system för beskattning av tunga fordon ska utredas.

Även dessa punkter är bra för att påskynda införandet av eldrivna långtradare.

108.Ett test- och forskningscenter för elektromobilitet ska etableras med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Det är ju bra att det etableras ett sånt center, fast det låter lite väl sent nu när Tesla Model S har funnits i snart åtta år. De kan liksom köpa in en och se facit.

112.En ny miljöbilsdefinition ska beslutas som följer regelverket för bonusbilar och som styr vilka bilar staten ska köpa in.

Ska man vara elak kan man hävda att det finns ett samband mellan att Volvo har släppt sin elbil och att punkten äntligen har dykt upp på dagordningen.

 

Det är ovan 18 punkter av 132 som vi elbilister kommer bli direkt påverkade av, som vi kommer bevaka implementeringen av.

Men det finns ett punkt till i handlingsplanen, som kommer behöva att regeringen tänker till och vänjer av sig från gamla vanor:

66. Transportinfrastrukturplaneringen ska bidra till fossilfrihet. Klimatmålen ska utgöra en central utgångspunkt för framtida statliga infrastrukturplanering. Underlagen till infrastrukturplanering bör visa hur satsningarna bidrar till möjligheterna att nå klimatmålen.

I alla dessa år har vägar och motorvägar betraktats som något “smutsigt”. Som underlättar för fordon som spyr ut massa avgaser. Regeringen har försökt styra folk och transporter bort från vägarna till andra mer miljövänliga transportsätt.

Men med deras egen handlingsplan så kommer vägarnas utsläpp radikalt förändras. Med fossilfria bil- och lastbilstransporter måste vägnätets roll omprövas. Vi saknar insikten av detta från regeringen, om att deras egna punkter kommer påverka hur vi i framtiden faktiskt kan förflytta oss fossilfritt även på dessa idag “smutsiga” vägar. En punkt 133 med en utredning av det skulle kanske varit bra.

 


Flera medier rapporterade om att regeringens klimatpolitiska handlingsplan skulle innehålla en punkt om billigare parkering för elbilar. Detta är helt enkelt inte sant. Tack och lov.

Naturvårdsverkets underlag till handlingsplanen som kom i mars i år innehöll förslaget om billigare parkering för elbilar, men det kom inte med i regeringens slutliga klimatpolitiska handlingsplan. De insåg väl att förslaget skulle motarbeta syftet, skulle bara göra folk avundsjuka på elbilister. Vi elbilister betalar hellre fullt pris som alla andra. Ge bara oss laddstolpar där vi kan ladda.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Jan-Erik Sebestyen

  “108.Ett test- och forskningscenter för elektromobilitet ska etableras med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.”

  https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/naringslivet-behover-farre-stod-och-farre-hinder-26291

 • Björn

  Snabbt och välskrivet som vanligt Tibor.
  66. Detta är ju den klimatpolitiska handlings planen, den kompletteras med exv miljöbalken. Där finns ju en hel del kvar som inte elbilar löser som exv microplaster, habitatsfragmentering, ytineffektivitet och även framgent trafikbuller, här kommer vi nog fortsatt se styrning mot tåg (med nuvarande regering).
  79. Föreslaget som det ser ut nu är inte fast utan en stege, kort, mellan och långt, men absolut det kommer gynna elbilar.
  102. Det blir väl inget problem när du som privatperson ska sälja då den inte är ny längre, dock kommer den vara “malus smittad” vilket gör den väldigt oattraktiv.
  112. Man började knåda denna degen redan första dagen då JA-regeringen tillträdde, eftersom den måste presenteras senast ett år efter en ny regerings tillträde och gäller sedan hela mandatperioden. Bara att vara överens om att detta ska vara en proposition och inte en skrivelse var svårt.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Vilken tur då att tåg varken bullrar, fragmenterar habitat eller sliter på rälsar som ger upphov till mikrodamm ;-)

   • Olaf Lindström

    Räler.

    Skulle säga att tågets stora fördel är den enorma kapaciteten utan att skapa trängsel, vilket är svårt att komma ifrån med bilar och bussar.

    • Jan-Erik Sebestyen

     Utan att skapa trängsel? När åkte du tåg senast ;-) ?

    • DeltaJesus

     Det är så trångt på spåren så att ett tåg som skall köra mellan Malmö och Lund och blir försenat ger effekter på efter följande tåg i flera timmar och på sträckor långt utan för skåne.

     Dessutom är tågen i rusningtrafik överfulla så att många måste stå upp hela sträckan.

  • Jan-Erik Sebestyen

   Om du hade för avsikt att räkna upp alla aktuella miljöproblem tröttnade du ganska tidigt. Det finns kanske inte oändligt många, men det det är väldigt, väldigt många. Det enda vi kan vara säkra på är att ingen regering i världen kommer att kunna lösa dem.
   Och alla de här förslagen kommer nästa regering förmodligen att tugga i närmsta dokumentförstörare.

 • MikeL

  ”Execute order 66”