Fordonsindustrins färdplan

BILSwedensFardplan

I onsdags presenterade branschorganisationen BIL Sweden sin färdplan mot fossilfrihet. Färdplanen skulle visa de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Sverige har ju som klimatmål att ha noll växthusgasutsläpp från inrikes vägtransporter år 2045. Redan till 2030 ska utsläppen ha minskat med 70% från 2010 års nivå.

Presentationen BIL Sweden gav var en sån där som låter jättebra först -och regeringens representanter på plats lät också mycket nöjda med den- men som blir mer och mer ihålig ju mer man detaljgranskar den.

EU_emissions

Redan första diagrammet BIL Sweden presenterade visar hur fordonsindustrin håller på att missa de uppsatta målen. För hur vi än försöker extrapolera ovan graf blir det svårt att få förlängningen av kurvan under de uppsatta målen. Om bara två år måste utsläppen från bilarna vara mindre än 95 gram CO2 per km – men minskningen av utsläppen har de senaste åren avstannat och planat ut runt 120 gram. Som vi avslöjade i en tidigare artikel har EU tagit till ren fusk för att åtminstone ha en chans att nå målen: från och med i år räknas även Norges bilflotta in i EU-s siffror. Strunt samma landet inte ens är medlem i EU – de har ju så hög andel elbilar att landets genomsnittliga utsläpp per bil är nere på 67 gram CO2 per km, hälften av EU-s!

BIL Sweden slog fast att enda sättet att nå målen är att elektrifiera bilarna. “Att nå EUs mål kräver hög andel laddbara bilar” slår BIL Sweden fast. Fast med laddbara bilar menar de “laddhybrider på kort/medellång sikt, rena elbilar på längre sikt”.

EU_elbilsmodeller

Under hela presentationen blandade de friskt ihop laddhybrider med elbilar. Ovan graf visar till exempel inte alls elbilsmodeller utan “elektrifierade” bilmodeller, dvs både elbilar och laddhybrider. (Undrar du varför Volkswagens staplar är så mycket större än Teslas så är det för att grafen visar antalet olika bilmodeller, inte marknadsandelar.)

Enligt BIL Sweden kommer laddhybrider ha samma inköpspris som “fossilbilar” (ja, det är så de benämnde traditionella bilar i presentationen, vi har lyckats etablera ordet :-) ) år 2025. Totalkostnad för att köpa och äga bilen redan tidigare – “vissa fordon redan idag” enligt presentatören Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

BIL Swedens mål är 80% laddbara bilar 2030. Vilket dock indirekt innebär att bilbranschen räknar med att även om drygt tio år kommer de flesta bilar ha förbränningsmotorer. För det är inte elbilar de pratar om – utan “laddbara”, dvs även laddhybrider. Och inte ens att 80% av bilflottan är laddbar utan nybilsförsäljningen. För redan nästa bild på presentationen visade att BIL Sweden tror att endast 25% av Sveriges bilflotta kommer bestå av laddbara bilar år 2030, 15% elbilar och 10% laddhybrider:

AndelLaddbara

Det är i och för sig förståeligt, en bils genomsnittliga livslängd i Sverige är 17 år. De flesta av de bilar som säljs idag kommer fortfarande vara i trafik även år 2030. Det positiva är dock att BIL Sweden tror det kommer finnas fler elbilar år 2030 på Sveriges vägar än laddhybrider. Och att de inser att andel laddhybrider kommer öka linjärt – men andel elbilar exponentiellt.

Genom elektrifiering, elbilar och laddhybrider anser BIL Sweden att personbilsflottan kan minska sina utsläpp med ca 60% till 2030. Regeringens mål är dock 70% vilket kommer kräva även övergång till biobränsle enligt organisationen. Reduktionsplikten, att mer och mer biobränsle ska blandas in i bensin och diesel, och att helt ersätta diesel med biodieseln HVO kommer hjälpa till nå utsläppsmålen – men “utbudet av och priset (beskattning) på biodrivmedel är avgörande”. Mattias Bergman var tveksam under presentationen ifall Sverige kan framställa tillräckliga mängder biodrivmedel.

Men det var ändå mot slutet av presentationen som det började spåra ur rejält, när bilbranschens krav på regeringen listades:

Fordonsindustrin klarar inte omställningen på egen hand utan regeringen behöver bistå med:
Infrastruktur
• Bygg ut ”vägel”, kapacitet och effekt i takt med utrullning av fordonen

Om Tesla aldrig ställt sådana krav, utan helt på egen hand sett till att deras kunder alltid har egna Superchargers att ladda på – varför anser andra biltillverkare att det är statens ansvar?

Justera Bonus-malus:
• Fördela malusen på fler än 3 år, förslagsvis 7 år
• Sänk malusen/skatten på HVO100-bilar till samma nivå som gas och E85.
• Inför bonus för bilar som körs på E85 och HVO100

BIL Sweden vill alltså införa bonus på bilar som körs på HVO… det vill säga alla dieselbilar. För de slog tidigare under presentationen fast att “inga problem för nya fordon att ersätta diesel med HVO”. Tillbaka på ruta ett alltså med dieseldrivna “miljöbilar” igen :roll:

Och slutligen:

• Hantera laddhybrider som elbilar, t.ex. tillåt laddhybrider i miljözon 3

När bilbranschen inte kan överge förbränningsmotorn, när de inte kan tillverka tillräckligt många elbilar – är verkligen bästa lösningen då att låtsas att även laddhybrider är elbilar, bara för att de har monterat ett pyttelitet batteri och elmotor bredvid förbränningsmotorn?

BILSweden_sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att BIL Sweden levererade en färdplan som med nöd och näppe når kraven för år 2030 och har obefintliga chanser nå 2045 års klimatmål med noll växthusgasutsläpp från vägtransporter. Regeringens representanter på plats i form av statssekreterarna Eva Svedling och Mattias Landgren verkade dock vara jätteglada för det lilla de fick.

För att vi inte ska låta alldeles för gnälliga avslutar vi dock reportaget med att framhäva att färdplanet innehöll även ett antal positiva punkter:

Bilbranschen kommer att arbeta för ökad kompetens (behövs!), fossilfrihet i produktionsprocessen, och att energimärkning på nya bilar införs i Sverige. BIL Sweden ansåg att regeringen bör höja ambitionerna i Boverkets krav på andel laddplatser (läs vår artikel “Boverkets kraftfulla slag i luften“), och se till att förändra utbetalning av miljöbonusen eller införa annan åtgärd så att bilarna inte exporteras till utlandet efter 6 månader.

Och ordet “vätgas” yttrades inte en enda gång.

 


EU_CO2Tidigare i TCS: EU-s avgasfusk

Tre månader sedan avslöjade vi hur EU tar till ren och skär fusk för att fixa till fina utsläppssiffror: från och med i år ska även Norge räknas in i statistiken – trots att de inte ens är med i EU! Men det är bara början på fusket…


bmwi3_chargeportBoverkets kraftfulla slag i luften

När Boverket skulle utforma vilka krav de ska ställa på elbilsladdning vid flerbostadshus valde de att ställa minsta möjliga krav de fick ställa utan straffåtgärder från EU.

Bookmark the permalink.