Fordonsindustrins färdplan

BILSwedensFardplan

I onsdags presenterade branschorganisationen BIL Sweden sin färdplan mot fossilfrihet. Färdplanen skulle visa de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Sverige har ju som klimatmål att ha noll växthusgasutsläpp från inrikes vägtransporter år 2045. Redan till 2030 ska utsläppen ha minskat med 70% från 2010 års nivå.

Presentationen BIL Sweden gav var en sån där som låter jättebra först -och regeringens representanter på plats lät också mycket nöjda med den- men som blir mer och mer ihålig ju mer man detaljgranskar den.

EU_emissions

Redan första diagrammet BIL Sweden presenterade visar hur fordonsindustrin håller på att missa de uppsatta målen. För hur vi än försöker extrapolera ovan graf blir det svårt att få förlängningen av kurvan under de uppsatta målen. Om bara två år måste utsläppen från bilarna vara mindre än 95 gram CO2 per km – men minskningen av utsläppen har de senaste åren avstannat och planat ut runt 120 gram. Som vi avslöjade i en tidigare artikel har EU tagit till ren fusk för att åtminstone ha en chans att nå målen: från och med i år räknas även Norges bilflotta in i EU-s siffror. Strunt samma landet inte ens är medlem i EU – de har ju så hög andel elbilar att landets genomsnittliga utsläpp per bil är nere på 67 gram CO2 per km, hälften av EU-s!

BIL Sweden slog fast att enda sättet att nå målen är att elektrifiera bilarna. “Att nå EUs mål kräver hög andel laddbara bilar” slår BIL Sweden fast. Fast med laddbara bilar menar de “laddhybrider på kort/medellång sikt, rena elbilar på längre sikt”.

EU_elbilsmodeller

Under hela presentationen blandade de friskt ihop laddhybrider med elbilar. Ovan graf visar till exempel inte alls elbilsmodeller utan “elektrifierade” bilmodeller, dvs både elbilar och laddhybrider. (Undrar du varför Volkswagens staplar är så mycket större än Teslas så är det för att grafen visar antalet olika bilmodeller, inte marknadsandelar.)

Enligt BIL Sweden kommer laddhybrider ha samma inköpspris som “fossilbilar” (ja, det är så de benämnde traditionella bilar i presentationen, vi har lyckats etablera ordet :-) ) år 2025. Totalkostnad för att köpa och äga bilen redan tidigare – “vissa fordon redan idag” enligt presentatören Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

BIL Swedens mål är 80% laddbara bilar 2030. Vilket dock indirekt innebär att bilbranschen räknar med att även om drygt tio år kommer de flesta bilar ha förbränningsmotorer. För det är inte elbilar de pratar om – utan “laddbara”, dvs även laddhybrider. Och inte ens att 80% av bilflottan är laddbar utan nybilsförsäljningen. För redan nästa bild på presentationen visade att BIL Sweden tror att endast 25% av Sveriges bilflotta kommer bestå av laddbara bilar år 2030, 15% elbilar och 10% laddhybrider:

AndelLaddbara

Det är i och för sig förståeligt, en bils genomsnittliga livslängd i Sverige är 17 år. De flesta av de bilar som säljs idag kommer fortfarande vara i trafik även år 2030. Det positiva är dock att BIL Sweden tror det kommer finnas fler elbilar år 2030 på Sveriges vägar än laddhybrider. Och att de inser att andel laddhybrider kommer öka linjärt – men andel elbilar exponentiellt.

Genom elektrifiering, elbilar och laddhybrider anser BIL Sweden att personbilsflottan kan minska sina utsläpp med ca 60% till 2030. Regeringens mål är dock 70% vilket kommer kräva även övergång till biobränsle enligt organisationen. Reduktionsplikten, att mer och mer biobränsle ska blandas in i bensin och diesel, och att helt ersätta diesel med biodieseln HVO kommer hjälpa till nå utsläppsmålen – men “utbudet av och priset (beskattning) på biodrivmedel är avgörande”. Mattias Bergman var tveksam under presentationen ifall Sverige kan framställa tillräckliga mängder biodrivmedel.

Men det var ändå mot slutet av presentationen som det började spåra ur rejält, när bilbranschens krav på regeringen listades:

Fordonsindustrin klarar inte omställningen på egen hand utan regeringen behöver bistå med:
Infrastruktur
• Bygg ut ”vägel”, kapacitet och effekt i takt med utrullning av fordonen

Om Tesla aldrig ställt sådana krav, utan helt på egen hand sett till att deras kunder alltid har egna Superchargers att ladda på – varför anser andra biltillverkare att det är statens ansvar?

Justera Bonus-malus:
• Fördela malusen på fler än 3 år, förslagsvis 7 år
• Sänk malusen/skatten på HVO100-bilar till samma nivå som gas och E85.
• Inför bonus för bilar som körs på E85 och HVO100

BIL Sweden vill alltså införa bonus på bilar som körs på HVO… det vill säga alla dieselbilar. För de slog tidigare under presentationen fast att “inga problem för nya fordon att ersätta diesel med HVO”. Tillbaka på ruta ett alltså med dieseldrivna “miljöbilar” igen :roll:

Och slutligen:

• Hantera laddhybrider som elbilar, t.ex. tillåt laddhybrider i miljözon 3

När bilbranschen inte kan överge förbränningsmotorn, när de inte kan tillverka tillräckligt många elbilar – är verkligen bästa lösningen då att låtsas att även laddhybrider är elbilar, bara för att de har monterat ett pyttelitet batteri och elmotor bredvid förbränningsmotorn?

BILSweden_sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att BIL Sweden levererade en färdplan som med nöd och näppe når kraven för år 2030 och har obefintliga chanser nå 2045 års klimatmål med noll växthusgasutsläpp från vägtransporter. Regeringens representanter på plats i form av statssekreterarna Eva Svedling och Mattias Landgren verkade dock vara jätteglada för det lilla de fick.

För att vi inte ska låta alldeles för gnälliga avslutar vi dock reportaget med att framhäva att färdplanet innehöll även ett antal positiva punkter:

Bilbranschen kommer att arbeta för ökad kompetens (behövs!), fossilfrihet i produktionsprocessen, och att energimärkning på nya bilar införs i Sverige. BIL Sweden ansåg att regeringen bör höja ambitionerna i Boverkets krav på andel laddplatser (läs vår artikel “Boverkets kraftfulla slag i luften“), och se till att förändra utbetalning av miljöbonusen eller införa annan åtgärd så att bilarna inte exporteras till utlandet efter 6 månader.

Och ordet “vätgas” yttrades inte en enda gång.

 


EU_CO2Tidigare i TCS: EU-s avgasfusk

Tre månader sedan avslöjade vi hur EU tar till ren och skär fusk för att fixa till fina utsläppssiffror: från och med i år ska även Norge räknas in i statistiken – trots att de inte ens är med i EU! Men det är bara början på fusket…


bmwi3_chargeportBoverkets kraftfulla slag i luften

När Boverket skulle utforma vilka krav de ska ställa på elbilsladdning vid flerbostadshus valde de att ställa minsta möjliga krav de fick ställa utan straffåtgärder från EU.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Jan-Erik Sebestyen

  Om jag nu förstår detta rätt så förordar branschorganisationen BIL Sweden en statligt styrd planekonomisk lösning där målet är att 2030 ha fordon som drivs på diesel som inte släpper ut några föroreningar.

  • Kenneth

   Det hade varit något. Bilarna släpper inte ut något och raffinaderierna är klimatneutrala.

   • Jan-Erik Sebestyen

    Våt dröm för industrin. Då behöver de inte anstränga med tråkiga saker som produktutveckling.

 • http://Top12.se Top 12

  Noll vision den har vi hört förut och vi vet
  hur det gick.
  Men jag misströstar ändå inte när det gäller BEV försäljningen, om Volkswagen börjar leverera våren 2020 e Up och ID3 så kommer det ta rejäl fart. De kommer få leveransproblem men om någon har möjlighet så är det ändå dom.

 • ME

  Lite struts över det där med sjutton år. En bil är som mest aktiv under sina första fem år. En 15 år gammal bils körs inte speciellt mycket.

  Jag gissar att 4-5% av alla mil som körs idag körs på el. Det betyder att leveranserna av fossil till bilar har minskat så mycket att det är kännbart. När stänger/konkar den första macken, alt slutar att sälja fossil pga bristande lönsamhet? Jag gissar om tre år.

  Laddhybrid… Sådana lustigkurrar….. Vem vill köpa en begagnad bil med dubbla drivsystem? När slutar leasingbolagen att acceptera hybridleasing? Kanske om två år?

  Laddning i statlig/kommunal regi behövs. Vattenfalls/Goincharges eminenta laddare tar 2,5 kr/kw. Andra laddare tar 2,50 kr/min utan att leverera de 50 kw som utlovas. Det behövs någon form av styrning/lagstiftning och det behöver snabbare utbyggnad av snabbladdning. Det behövs även ladduttag, allra helst typ 2 laddstolpar så tätt att det alltid finns tillgång. Det är bara kommunerna som kan ordna sådant.

  • DeltaJesus

   “När stänger/konkar den första macken, alt slutar att sälja fossil pga bristande lönsamhet? Jag gissar om tre år”
   Ytterst få mackar som tjänar pengar på drivmedlet, de tjänar pengar på allt som säljs inne i butiken.
   Och med laddstationer så kommer den försäljningen istället öka, eftersom personerna kommer stanna på stället i 10-15 minuter istället för idag 3-5 minuter.

   • Björn Forslund

    Det som händer i Norge är att mackarna har börjat byta ut en del av bensin/dieselpumparna till snabbladdare. Det här kommer förstås även att ske i Sverige när vi får nog många elbilar på marknaden.

   • ME

    Instämmer, men jag tror inte att mackarna hade sålt fossil om de inte tjänat pengar på det.

 • Johan

  På företaget jag jobbar har man i år bestämt sig för att endast erbjuda ladd hybrider och rena elbilar som tjänstebilar, nästa höst kommer man endast kunna välja rena elbilar. Jag vet andra liknande företag med flera tusen anställda som går samma väg.

 • Snåla Grisen

  Att förlänga livet på de allra nyaste dieselbilarna med 100% förnyelsebart bränsle är väl okej medan vi väntar på att det ska komma en vettig elbil för barnfamiljer. Alla har inte råd med en TMX. Dock är det ju bra att de stora tillverkarna åtminstone börjar producera rena elbilar, även om det går trögt, och modellerna är begränsade. Antingen är det pyttebilar eller stora suvar med horribel körekonomi. Varför inte en bil likt en Volvo V60 (låg strömlinjeformad) med vettigt bagage. För liten marknad månntro?

 • Stefan Larsson

  Hur kan man hävda att en PHEV ska kosta lika mycket som en fossilbil – två drivsystem måste väl rimligen alltid kosta mer än ett…?

  Och jag kan inte låta bli att kommentera idiotin i själva namnet på organisationen – vad då Bil Sweden? Ett svenskt och ett engelskt ord, vem riktar man sig till då? Ungefär lika intelligent som grisuppfödarorganisationen Svenska Pig…