Olyckan

OBS! Fotomontage

OBS! Fotomontage

7 Maj inträffade det en dödlig olycka i Florida, USA. Det dröjde nära två månader innan media tog upp olyckan, då med anledning att NHTSA påbörjat en undersökning av den. Mannen som dog färdades nämligen i en Tesla Model S med autopiloten påslagen.

Bilen åkte på en dubbelfilig väg med mittremsa. Från motsatt håll kom en lastbil som skulle svänga vänster i en icke-planskild korsning mellan vägen de färdades på och en mindre väg. När lastbilen svängde korsade han Teslabilens färdväg. Bilen körde in i lastbilens släp från sidan. Många amerikanska lastbilar saknar underkörningsskydd (ej lagstadgat) så bilen körde under släpet som kapade bilens tak och omedelbart dödade föraren.

Skulle detta varit en vanlig olycka skulle det varit ganska så klart att det var lastbilens förare som inte lämnade företräde innan han svängde. Skulle inte blivit mer än en notis i lokaltidningen.

Men det var ingen vanlig olycka.

Teslan hade autopiloten på då olyckan skedde. Vilket på en gång gav tillfälle för tidningar att börja ställa förvirrade frågor. Var olyckan autopilotens fel? Skulle föraren ha klarat sig om han hade kört bilen själv? Hur ska Tesla begränsa autopiloten?

Tesla Motors kommentar till olyckan försökte förklara lite men var tyvärr inte tillräckligt tydlig. “Varken föraren eller autopiloten la märke till lastbilen och bromsade.” De kanske inte ens var medvetna om de nya uppgifter som framkommit sedan dess där det hävdas att bilens förare tittade på film(!) när olyckan inträffade. Han satt och tittade tydligen på Harry Potter på en bärbar DVD-spelare. (Teslas stora mittskärm kan av just den anledningen inte spela upp filmer.)

Man måste dock inse att frågorna om autopilotens roll i olyckan är felaktigt ställda.

Frågan “Skulle föraren ha klarat sig om han körde själv?” är fel ställd, ty även när autopiloten är på är det ju föraren som kör! Autopiloten i Tesla Model S ersätter inte föraren – den hjälper föraren. Precis som farthållaren hjälper dig genom att du inte hela tiden behöver anpassa gasen med högerfoten hjälper autopilotens filhållare till att hålla bilen mitt i vägfilen. Det är fortfarende du som förare som måste kontrollera att vägen och trafiksituationen är lämplig att framföra ditt fordon i. Autopiloten styr bilen – men det är du som kör.

Av den anledningen kan olyckan per definition inte vara autopilotens fel. För att det skulle varit autopilotens fel skulle det ha krävts att tex trots att föraren tryckte på bromsen fortsatte autopiloten hålla samma fart. Men så skedde det inte, då människan bakom ratten valde att titta på film istället för att köra bilen. Så han tryckte aldrig på bromspedalen.

Även frågan “Hur ska Tesla begränsa autopiloten?” är konstig. Många medier menar att autopiloten är farlig då den inte tvingar föraren att vara uppmärksam på trafiken. Fast att släppa bilens ratt och ta fram en DVD-spelare och börja titta på film är lika dumt gjort oavsett om bilen har autopilot eller inte. Enda skillnaden är att utan autopilot hamnar du i diket på en gång. Ingen frågar hur vanliga bilar ska stoppa folk från att släppa deras ratt? Det är en sak man bara inte gör, för man vet konsekvenserna. Samma sak gäller autopiloten: det är människan som måste se till att använda den på rätt sätt.

Rätt använt -i symbios med föraren- är autopiloten en underbar hjälpmedel vid till exempel långfärdskörning. Medan autopiloten tar hand om gaspådrag och att hålla bilen rätt i filen kan du som förare lättare koncentrera dig på omkringliggande bilar och skyltar. Folk som har åkt långt med autopiloten intygar enhälligt hur den underlättar och hur man är mer utvilad när man kommer fram.

Teslas autopilot är en kombination av en adaptiv farthållare och en filhållare – en funktion som håller din bil mitt i filen. That’s it. Allt annat är bara fantasier från folk som aldrig ens har prövat på vad autopiloten egentligen är. Har man väl kört med autopilot inser man inom nån minut hur man ska använda den. Hur föraren och autopiloten i symbios ska framföra bilen tillsammans, medan båda gör det de är bäst på: autopiloten kan hålla bilens fart och position exakt mitt i filen mycket bättre än någon mänsklig förare – och människan är mycket bättre på att upptäcka trafikhinder, som till exempel en korsande lastbil som inte lämnade företräde.

Fast inte om han tittar på Harry Potter på DVD.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.