Sveriges värsta stad för elbilister – del 2

Norrkoping

I fredags utsåg vi Norrköping till Sveriges värsta stad för elbilister. Sveriges tionde största stad har endast 8 gamla trötta vägguttag att erbjuda alla elbilister. Det är inte för lite – det är ett hån.

Idag ska vi jämföra olika städers satsning på laddstolpar, ifall det påverkar antal elbilar i staden?

folkmängd laddställen Antal elbilar
(Leaf+Tesla+Zoe)
invånare per elbil
Stockholm 1372565 226 1558 881
Göteborg 549839 100 646 851
Malmö 280415 31 191 1468
Uppsala 140454 24 96 1463
Västerås 110877 15 52 2132
Örebro 107038 11 50 2141
Linköping 104232 24 52 2004
Helsingborg 97122 9 56 1734
Jönköping 89396 22 72 1242
Norrköping 87247 5 27 3231
Lund 82800 29 65 1274
Umeå 79594 13 39 2041
Gävle 71033 19 23 3088
Borås 66273 7 54 1227
Eskilstuna 64679 8 34 1902
Södertälje 64619 12 25 2585
Karlstad 61685 11 31 1990
Växjö 60887 20 25 2435
Halmstad 58577 11 28 2092
Sundsvall 50712 24 53 957

Vi fastslår på en gång att datat om antal elbilar per stad är bristfällig. Vi har använt sajten car.info som källa, men då man inte kan sortera på drivmedel där har vi tvingats räkna antalet på endast de tre mest sålda elbilsmodellerna i Sverige: Nissan Leaf, Tesla Model S och Renault Zoe. Dessutom verkar vissa leasade bilar vara bokförda i staden leasingbolaget har säte i, inte där bilen faktiskt befinner sig. Siffrorna för Stockholm, Malmö och Göteborg är därför något överdrivna – uppskattningsvis med runt 100 bilar per stad. För de mindre städerna kan alltså enstaka bilar tillkomma – dock med samma andel för alla städer vilket därmed inte påverkar resultatet nämnvärt. Storstäderna kan dock inte jämföras med de mindre iom snedvridningen.

Norrköping

Det vi ser på en gång är att Sveriges värsta stad för elbilister har effektivt lyckats skrämma bort sina invånare från att köpa elbilar. Räknat per invånare finns det minst antal elbilar i just Norrköping av alla Sveriges större städer. Norrköping, Jönköping och Lund är städer med ungefär lika stor folkmängd, men i Lund och Jönköping finns det två-tre gånger så många elbilar som i Norrköping.

Linköping

Bara 4 mil från Norrköping är det som en helt annan värld. Linköping har inte bara fem gånger så många laddställen som Norrköping, de är dessutom av nyare och modernare, snabbare sort. Inte undra på att staden har 50% fler elbilar per invånare än dess granne.

Sundsvall

Staden Sundsvall gick vinnande ur stadskampen när det gällde antal laddstolpar. Trots minst antal invånare bland de undersökta städerna uppvisade staden imponerande 24 laddplatser. Och tittar vi på antal elbilar ser Sundsvall att bli vinnare även nu. Stockholm och Göteborg uppvisar något fler elbilar per invånare men som vi berättade ovan kan detta bero på ofullständig data av leasade bilar.

Lilla staden Sundsvall kan uppvisa klart fler elbilar per invånare än vilket annat som helst småstad i Sverige. Ungefär dubbelt så många som genomsnittet, och mer än tre gånger så många som Norrköping. Satsar man på laddstolpar i en stad kommer elbilarna.

Men det verkar inte alltid stämma.

Växjö

Som vi berättade i fredags har själva staden Växjö klart över medel antal laddställen för sin befolkningsstorlek, men staden är som en ensam oas av laddställen mitt i laddöknet resten av Småland utgör. Det är nog just dessa karga omgivningar, med inga laddstationer på räckviddsavstånd ifrån staden som gör att Växjö har trots många laddställen ganska så få elbilar.

Gävle

Gävle är något av en paradox: trots väldigt många laddställen finns det knappt några elbilar. Räknar vi antal ladduttag kan det rent av bli så att det finns fler ladduttag i staden än elbilar? En möjlig anledning till detta är att de flesta laddställen i Gävle är inte inne i staden utan snarare runt omkring. Vi saknar dock entydig förklaring till Gävles särställning från Sveriges övriga städer.

Borås

Borås har ungefär samma befolkningsmängd som Gävle, mindre än hälften så många laddställen men kan ändå uppvisa mer än dubbelt så många elbilar. Borås i kombination med Växjö kan tyda på att det inte räcker med att en stad ska erbjuda laddställen för elbilister – för att många ska våga satsa på elbilar måste även intilliggande städer erbjuda bra laddmöjligheter. Så att man kan till exempel åka på helgshopping till nästa stad. I Borås fall erbjuder Jönköping och -nuförtiden- Göteborg bra laddmöjligheter för besökare i form av många snabbladdare.

Dagens undersökning ger inte lika entydiga resultat som fredagens, men vi kan dra tre slutsatser i alla fall:

– Om en stad satsar på många laddställen kommer fler köpa elbilar i staden,

– men för att det riktigt ska lyckas måste även omkringliggande städer satsa på laddställen så folk vågar åka på längre resor också, till intilliggande städer.

– Om en stad endast har få laddställen kommer färre antal invånare köpa elbil – även om intilliggande städer erbjuder bra laddmöjligheter.

 

Norrköpings kommuns webbplats sammanfattar stadens inställning till elbilar ganska bra: skriv in “elbil” i sajtens sökruta så får du noll träffar, och frågan: “Menade du lekbil?”

 

Fortsätt läsa avslutande tredje avsnittet: Norrköpings framtid

Tagged , . Bookmark the permalink.