Öppet brev till Sveriges fackförbund

Hej!

Tesla Club Sweden är en svensk bilklubb som är helt oberoende företaget Tesla. Precis som det finns bilklubbar för Audi, BMW, Citroën med flera bilmärken som samlar deras respektive entusiaster har vi drivit klubben i tio år nu för våra medlemmar. Vi har för närvarande strax över sex tusen medlemmar som äger en bil av märket Tesla (plus hundratals som äger elbilar av andra märken, vi är öppna för alla elbilsentusiaster).

Vi har noga följt konflikten mellan fackförbundet IF Metall och Teslas svenska dotterbolag TM Sweden AB.

Vi har full förståelse för varför IF Metall gått i konflikt mot Tesla. Såklart. Jag skulle gissa att majoriteten av våra medlemmar är själva medlemmar i något fackförbund, jag vet att vissa till och med är fackligt aktiva.

Vi har även förståelse för att vi som äger en bil av märket Tesla indirekt kan bli drabbade av konflikten. Som en följdverkan av varsel fackförbunden lägger mot företaget Tesla.

Märk dock väl ordet företaget Tesla.

För vi ser med oro hur fackförbunden frångår den hundraåriga stolta traditionen att rikta sina åtgärder mot företaget de har en konflikt med – inte direkt mot företagets kunder.

Som när Svenska Målareförbundet införde blockad inte mot företaget Tesla, utan citat: “Sympatiåtgärden omfattar vägran att befatta sig med bilar av märket Tesla.”

Om jag som privatperson fått säg en parkeringsskada och behöver lacka om framskärmen på min bil är företaget Tesla över huvud taget inte inblandat i den reparationen, endast jag som privatperson och möjligtvis mitt försäkringsbolag.

Grundkravet på en sympatiåtgärd borde väl ändå vara att den är riktad mot motparten?

Hamnarbetarnas blockad mot Tesla är till exempel helt korrekt utformad: de vägrar lossa bilar som ska till företaget Tesla. Det är företaget som är måltavlan, kunder påverkas men endast i andra hand. Barnfamiljer som ska på bilsemester med sina Teslor påverkas inte.

Som representant för Sveriges över 50 000 Teslaägare vill jag därför framföra min önskan till landets alla fackförbund: ni har all rätt att införa sympatiåtgärder riktade mot företaget Tesla, och vi förstår att vi indirekt kan bli drabbade – men vänligen se till att era åtgärder verkligen blir riktade mot företaget Tesla. Inte direkt mot deras oskyldiga kunder.

De som äger en bil av märket Volvo är inte anställda av Volvo. Vi som äger en bil av märket Tesla är inte anställda av företaget Tesla. Vi känner oss straffade, utpekade och stigmatiserade av stridsåtgärder som sätter något slags konstigt likhetstecken mellan ett företag och dess kunder.

Vi har förståelse för att de varsel som läggs mot företaget Tesla kan i slutändan påverka oss kunder. Men varsel som över huvud taget inte påverkar företaget Tesla endast oss kunder måste vi stå upp och protestera mot.

Med vänliga hälsningar,

/Tibor Blomhäll
President, Tesla Club Sweden

 


Uppdatering: Vi har skickat brevet till Sveriges alla 57 fackförbund – så nu vet vi exakt vilka av dem som har automatsvar på sina mejlboxar. Elektrikerförbundet tog våra synpunkter på allvar och bjöd in oss till en seriös diskussion. Fackförbundet DIK och Akademikerförbundet SSR svarade brevledes. I övrigt har vi hittills mötts av kompakt tystnad.

Bookmark the permalink.