Tesla sänker sina priser på Superchargers

SuC_snow

En månad sedan införde Tesla “happy hour” på vissa av sina Supercharger snabbladdarstationer: laddade man på natten (kl 22-06) fick man lägre pris än övriga tider. Systemet infördes på Teslas reserverade laddstationer ej öppna för allmänheten.

I går uppdaterades systemet till att gälla alla Supercharger stationer, och hela 20 timmar per dygn.

Efter den senaste tidens minskade energikostnader utökar Tesla nu de lägre priserna till 20 timmar per dygn. Kunder betalar normal taxa endast mellan klockan 16 och 20, när belastningen på elnätet är som störst. Övriga tider får man rabatterade priser.

Det lägre priset för laddning utökas nu till alla Supercharger stationer i hela Sverige, inklusive stationer som även är öppna för andra elbilar än Tesla.

Genom att ladda på tider med lägre energiutnyttjande får kunderna ett lägre pris samtidigt som belastningen på det regionala energinätet minskar. Tesla-ägare kan se laddningspriserna på varje station på pekskärmen i sin bil.

Folk som har skaffat timdebitering på sitt elabonnemang vet av erfarenhet att elpriserna är som dyrast på eftermiddag-kväll varje dag. På natten sjunker elpriset till en bråkdel av dagens. Tesla försöker nu erbjuda samma besparingsmöjlighet till sina kunder.

Företaget fortsätter att expandera sitt Supercharger nätverk i Sverige. Idag finns över 820 Supercharger snabbladdare på 67 stationer runt om i landet. Nyligen öppnade Tesla 12 Superchargers i Ljusdal och 8 i Lycksele med upp till 250 kW laddeffekt, och flera nya stationer byggs runt om i landet.

Närmare 80 procent av laddarna i det svenska nätverket är nu tillgängliga för alla elbilsförare. Totalt är 640 Superchargers på 50 stationer från norr till söder öppna för alla elbilar, vilket gör Tesla Superchargers till det största publika supersnabbladdningsnätverket i Sverige (med över 150 kW laddeffekt).

Bookmark the permalink.