Välj rätt Supercharger!

Markaryd

Tänk på att välja rätt Supercharger till din Tesla Model 3 och Y! Fler och fler av Teslas laddstationer är nu utrustade med både version 2 och 3 av deras Supercharger snabbladdare. Som till exempel stationen i Markaryd på bilden ovan. Till vänster står 12 stycken Supercharger V2 stolpar, till höger 8 stycken V3.

Varje gång jag laddar på sådana stationer ser jag Model 3 och Model Y ägare ställa sig vid de långsammare V2 stolparna och ladda – trots att de skulle kunna få snabbare laddning vid V3 stolparna!

SuperchargerV2Teslas äldre Supercharger V2 stolpar kan lämna ifrån sig upp till 150 kW laddeffekt och är utrustade med dubbla laddkontakter.

En kontakt som passar Tesla Model S och X och en annan som passar Tesla Model 3 och Y.

Fördelen med dessa stolpar är att alla Teslamodeller kan ladda på dem, det enda man behöver tänka på är att välja rätt handtag.

Tesla Model S och X ägare tar det nedre handtaget, Tesla Model 3 och Y ägare tar det övre.

Från början var dessa “klassiska” Supercharger stolpar endast utrustade med det nedre handtaget och kunde leverera upp till 120 kW men när Tesla Model 3 introducerades på den europeiska marknaden byggde Tesla om dem till dubbla handtag och höjde max effekt till 150 kW.

Dessa stolpar är parkopplade, två stolpar delar på laddeffekten. Titta i botten av stolpen så ser du 1A, 1B, 2A, 2B etc markering på dem. A och B stolparna delar på effekt så står det redan en bil på stolpe 1A bör du inte ladda på 1B. Du får snabbare laddning om du väljer en stolpe från ett A/B par där båda stolparna är lediga.

 

SuperchargerV3Supercharger V3 stolparna har endast ett laddhantag som passar ladduttagen på Tesla Model 3 och Y bilar. (Även Tesla Model S och X bilar kan dock ladda där med hjälp av en adapter.)

Dessa laddare kan leverera upp till 250 kW laddeffekt, laddningen kan därför gå mycket snabbare på dem, mer om det nedan.

Dessutom är inte laddstolparna parkopplade, du behöver inte hålla reda på A/B markeringar på stolpen för att få hög laddeffekt. (Det finns dock undantag till den regeln, vissa stolpar har A/B/C/D markeringar, i så fall bör du välja en kvartett med laddstolpar som har minst antal laddande bilar.)

Supercharger V2 och V3 stolparna är mycket snarlika. Det är svårt att skilja dem på avstånd. Men ser du att det hänger två laddkablar är det en långsammare V2 stolpe. Supercharger V3 har dessutom annorlunda utseende på laddhantaget och smalare kabel än V2.

Kort sammanfattat kan man säga att har du en Tesla Model 3 eller Y och kommer fram till en Supercharger station: håll utkik efter Supercharger V3 stolparna för de kan ge snabbare laddning till din bil!

Har du en nyare Tesla Model S eller X och inte skaffat CCS adaptern än är det hög tid att göra det. Med hjälp av den kan även du ladda på Supercharger V3 stolpar och få upp till 225 kW laddeffekt beroende på årsmodell.

Supercharge_curve_V2vsV3

Laddningen blir i och för sig snabbare endast upp till 40% batteriladdning. Supercharger V3 ger full effekt endast när du ansluter en Tesla med låg batteriladdning till den. I takt med att batterierna blir mer och mer laddade minskas laddeffekten för att undvika överhetta och skada batterierna. Vid laddnivåer över ca 45% levererar Supercharger V2 och V3 ungefär lika stor effekt.

Men de flesta bilister som anländer till en Supercharger har bara 10-20% laddning kvar i sina batterier – och då går det undan med Supercharger V3! En typisk laddsession från 10% till 60% kan gå dubbelt så snabbt med Supercharger V3 jämfört med V2.

Därför lönar det sig att välja rätt Supercharger.

Tagged . Bookmark the permalink.