Kilometerskatt

TeslaGreen

Svenska Miljöinstitutet IVL har i ett pressmeddelande proklamerat att de ska i ett nytt tvåårigt projekt undersöka effekterna av att införa kilometerskatt på personbilar.

”Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska.” säger projektledaren Anders Roth i pressmeddelandet. Vilket bland andra tidningen Auto Motor & Sport tolkat som att de vill införa kilometerskatt på elbilar.

Läser man dock hela pressreleaset så verkar det bli snarare tvärtom. ”Syftet med en kilometerskatt på personbilar är att minska trafikens effekter, som miljöföroreningar och trängsel, genom att göra det dyrare att köra en smutsig bil under trängseltid i storstäder, jämfört med en ren bil i glesbygd.” står det, vilket snarare tyder på ett system liknande bonus/malus systemet där smutsiga fossilbilar ska betala mer än rena elbilar. Det kommer nog bli dyrt att köra fossilbil i Stockholm, ”En optimal kilometerskatt ska alltså både sänka utsläppen och trängseln och kompensera för uteblivna skatter.”

Utredningen verkar bli mer framtidsinriktad än vissa andra berömda IVL utredningar om elbilar (ehem), de ska utreda ”hur en sådan skatt ska utformas för att fungera även i en föränderlig och kanske post-fossil framtid”.

Så vilka skatter uteblir om folk byter till elbilar?

I en tidigare artikel ”Om alla bilar i Sverige var elbilar” gick vi igenom siffrorna:

Enligt Statistiska Centralbyrån åkte Sveriges alla bilar tillsammans 5,585,162,142 mil år 2014. Till det behövde de 4,300,574,849 liter bränsle. (Drygt fyra miljarder liter. Varje år.)

Enligt Svenska Petroleum kostade en liter bensin i genomsnitt 14,33 kr/l år 2014. Av det var 5,37 kr skatt och 2,87 kr moms. Sammanlagt fick statskassan in 8,24 kr för varje såld liter, dvs sammanlagt 35,436,736,758 kronor (35 miljarder). Samtidigt var produktkostnaden, dvs pengarna vi fick betala till utlandet för att köpa bensinen 4,70 kr/l. Det blir sammanlagt 20,212,701,791 kronor (20 miljarder).

Om vi skulle haft elbilar som åkt på svenskt el skulle vi alltså sluppit skicka 20 miljarder kronor per år till utlandet, pengarna skulle stannat i Sverige istället. Enligt Europaportalen är skattetrycket i Sverige 42,5%, dvs så mycket av pengarna inom landet hamnar i någon slags skatt. 42,5% av 20 miljarder är 8,5 miljarder – stannar bränslepengarna inom landets gränser istället för att skickas till Norge, Ryssland eller något annat oljeland kommer 8,5 miljarder av dem hamna hos staten som skatt förr eller senare.

Enligt Vattenfall är energiskatten de flesta i Sverige betalar på el 36,75 öre/kWh inkl moms. Staten skulle alltså få in 4,105,094,174 kronor (4 miljarder) i skatt på elen bilarna förbrukade.

Så istället för de 35 miljarder per år staten tjänar på bensinskatt och moms skulle de få in bara 13 miljarder kronor per år. Om alla bilar i Sverige byttes till elbilar skulle staten förlora 22 miljarder kronor per år i skatteintäkter. Det är ungefär 2% av statens inkomster.

För att kompensera en sådan inkomstbortfall med en rak kilometerskatt skulle det behövas en skatt på 40 öre per kilometer (22 miljarder kronor delat på 55 miljarder körda km). För en genomsnittsbilist skulle kostnaden bli 4872 kronor per år.

Det som är intressant med IVL utredningen är att de siktar på att inte ha en rak kilometerskatt lika för alla bilister, inte ens en kilometerskatt enbart för elbilar för att kompensera för inkomstbortfallet. Utan de vill använda kilometerskatten även till att påverka bilister -speciellt i storstäder- till att byta till bilar med mindre utsläpp. I alla fall under övergångsperioden när det fortfarande finns en blandad fordonsflotta med både fossil- och elbilar. Enligt deras förslag skulle även fossilbilister betala kilometerskatt, speciellt om de kör inne i städer. Resultatet skulle bli att elbilister skulle behöva betala mindre kilometerskatt än ovan uträknade, medan fossilbilister skulle förutom malus-skatt vid bilens inköp även straffas med kilometerskatt när de kör – och på så sätt stödja elbilarna ännu mer.

Det blir intressant att höra om två år… …. …. … … vad de har kommit fram till.

 


TCS två år sedan: Om alla bilar i Sverige var elbilar

För två år sedan räknade vi på om alla bilar i Sverige var elbilar, hur mycket el skulle de dra då? Hur mycket skulle staten förlora på minskade bensinskatteintäkter? Hur många extra kraftverk skulle vi behöva bygga? (Svaret på den frågan kan nog förvåna vissa.)

Tagged , . Bookmark the permalink.