Norrköpings framtid

Norrkoping

Vi har i två artiklar berättat om Sveriges värsta stad för elbilister: Norrköping. (Del 1, del 2) Sveriges tionde största stad har endast åtta trötta gamla vägguttag att erbjuda elbilister. Vilket har gjort att staden har bara hälften så många elbilar som andra jämförbara städer i Sverige.

Tesla Club Sweden har sökt ansvariga i staden för en kommentar, och vi har fått svar via mejl från Norrköping kommuns kommunalråd och tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson.

Svaret innehåller naturligtvis en stor dos politiska floskler som alltid bubblar upp så snart en politiker ska prata om miljön. ”minska miljöbelastning från trafik och transporter” ”uppnå globala, nationella, regionala och lokala miljömål” … ”skapa en hållbart och attraktivt samhälle.” etc.

Dessutom var det en stor dos bortförklaringar i stil med att Linköping har ett eget bolag som producerar och säljer el, vilket Norrköpings kommun inte har. (Tyvärr, många andra städer bättre än Norrköping saknar också egna elbolag.) Och att det finns ett antal icke-publika laddstolpar i staden hos tex större arbetsgivare. (Hur dessa skulle påverka antalet publika laddplatser är oklart.)

Hon skriver ”Norrköping har sedan ett flertal år tagit beslut om att i första hand prioritera gång, cykel och kollektivtrafik som transportslag och i sista hand bilen,” vilket kan förklara deras inställning till laddstolpar – fast i samma andetag avslutar hon meningen med ”i de fall bilen behövs bör den drivas med förnybara drivmedel.”

Men nu är det faktiskt inte själva mejlet som är intressant, utan dokumentet hon skickade med som bilaga: ”Laddinfrastruktur för elfordon i Norrköpings kommun – Förslag till beslut” från Tekniska nämnden i Norrköping.

Norrköping verkar nämligen på egen hand ha kommit fram till att de ligger efter resten av Sverige. Dokumentet daterad 2016-05-18 beskriver ungefär samma siffror vi har presenterat i våra artiklar, och konstaterar torrt att genomsnittet i Sverige ligger över Norrköpings siffror. Bra att de har fattat det på egen hand!

Därför föreslår de följande:

  1. Att Norrköping parkering AB ska upprätta laddinfrastruktur för elfordon i deras parkeringshus
  2. Att kommunala fastighetsbolag ska se över framtida behov av laddinfrastruktur för hyresgästerna
  3. Att Norrköpings kommuns lokalförvaltning AB ska verka för att laddmöjligheter för elfordon upprättas för lokaler som utgör en större besökspunkt inom kommunen

Mycket glädjande utveckling och egentligen allt man kan begära från en kommun! Om förslaget nu blir godkänt. ”Tekniska nämnden har redan tagit sitt beslut i maj och kommunstyrelsen nu i juni, och efter sommaren kommer även kommunfullmäktige att ta beslut i ärendet.” skriver Karin Jonsson. Ni som bor i Norrköping får väl berätta för era folkvalda att ärende TN 2016/0227 bör röstas igenom så Norrköping kan komma ikapp resten av Sverige.

Det skulle vara så otroligt skönt att nästa år kunna rapportera hur Norrköping har höjt sin placering och inte längre är på jumboplats. (Vem blir det då? Vilken stad blir Sveriges värsta stad för elbilister nästa år? Det får vi se då – vi tänkte göra priset till ett årligt återkommande event.)

hatobjekt

Till slut en privat fundering. Kan det vara så att Norrköping -som några andra städer i Sverige, har jag märkt- var för tidigt ute? Laddstolparna i staden ser ut att vara minst 5-10 år gamla. (Den ovanför vid MAX har stått där sedan minst 2011 då den las upp i uppladdning.nu)

Kan det vara så att städer som tidigt satsade på elbilsladdning sedan trott att ”japp, vi har fixat det” och sedan inte hängt med i utvecklingen? Det är inte lätt för utomstående att förstå att de handfull laddbara fordon som fanns i Sverige för tio år sedan har blivit över 20,000 idag – och siffran fördubblas varje år? Att de vägguttag som dög för tio år sedan är skrattretande idag – och olagliga snart?

Det inte bara Norrköping utan alla svenska städer måste förstå är att antalet elbilar växer exponentiellt – för varje år finns det dubbelt så många elbilar i Sverige som året innan. Att planera för dagens elbilsbestånd kommer inte räcka – redan nästa år! Man kan inte ”ta i för mycket” när det gäller antal laddplatser – det heter att framtidssäkra. Som till exempel Stockholm Parkering gjort som i nya projekt planerar för att ha laddstationer på minst 20% av platserna vid invigning med möjlighet att utöka antalet platser vid behov.

Tagged , . Bookmark the permalink.