Avgasbilar förbjuds i Stockholm redan 2024?

TCS17-7

I skuggan av regeringsbildningen har det även blivit maktskifte i Stockholms stad. Under de närmsta fyra åren är det S, V och MP som ska styra vår huvudstad. Miljöpartiets nya miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen presenterade förra veckan hur den nya majoriteten kommer att minska utsläppen i staden. Det vill de göra främst genom att begränsa biltrafiken.

”De bilar som finns kvar ska göra så lite skada som möjligt” sa Åsa Lindhagen, “2030 ska all trafik i innerstan vara utsläppsfri. Som ett första steg ska en del av Stockholms innerstad blir miljözon klass 3 där enbart elbilar och de mest snåla gasbilarna får köra, för viss tung trafik även laddhybrider. Detta kommer att införas successivt från 2024 och vara fullt infört 2026. Vilka exakta gränser som gäller kommer att utredas under nästa år.”

mp-bilzonSedan tidigare har dock miljöpartiet presenterat denna karta över var de skulle vilja införa miljözon i Stockholm. Hela Gamla stan, Skeppsholmen, Riddarholmen och Norrmalm.

Miljözon klass 3 innebär att det är i stort sett endast elbilar som klarar utsläppskraven, de flesta laddhybrider lyckas inte kvala in. De laddhybrider som stödjer geofencing, zoner där de endast får köra på eldrift kan dock eventuellt få dispans. Även tunga fordon får vara laddhybrider.

Vi ger inte in oss i diskussioner ifall denna idé är bra eller inte (som elbilsförening kan du nog ändå gissa vad vi tycker). Men vi kan konstatera tre saker:

Om förslaget genomförs kommer stadens alla taxibilar att bli elbilar. Vilket taxibolag vill sluta köra folk till och från Centralstationen? Ska de behålla sina kunder har de inget annat val.

Av samma anledning kommer stadens alla mindre leveranslastbilar att bytas till laddhybrider eller för säkerhets skull rena ellastbilar. Lastbilen som levererar till Östermalm ska kunna fortsätta sin runda och även leverera till kunder på Norrmalm.

Miljöpartiets egen kansli vid slussen ligger precis utanför den tänkta zonen. Det skulle haft ett visst symbolvärde att inkludera även sig själv i de kommande begränsningarna.

Oberoende av miljözonens storlek kommer den påverka mycket större delar av staden än endast de berörda kvarteren. Den kan ge en knuff i rätt riktning för många verksamheter.

ElectricCanalboatMen även detta nya styre tycks glömma bort vad det är som skvalpar runt stadens öar. Medan städer som Amsterdam har tagit helhetsbild på alla utsläpp inklusive båtarna som körs i stadens kanaler har Stockholm fortfarande bara en enda eldriven turistbåt. Trots att Sverige har så många varv som satsar på banbrytande ny elbåtsteknik.

Tagged . Bookmark the permalink.