Kilometerskatt för elbilar

TCS-11

Svenska Miljöinstitutet IVL har lagt fram ett förslag om kilometerskatt för bilar. Som vi rapporterade för två år sedan har institutet hållit på med en utredning om hur en optimal kilometerskatt ska utformas. “Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska.” sa projektledaren Anders Roth då och angav tonen för utredningen.

Bensin och diesel är idag hårt beskattade. Nästan 60% av deras pris utgörs av skatt och moms. Går Sverige över till elbilar minskar statens intäkter. I vår artikel Om alla bilar i Sverige var elbilar räknade vi ut att om alla bilar i Sverige byttes till elbilar skulle staten förlora 22 miljarder kronor per år i skatteintäkter. Det är ungefär 2% av statens inkomster.

Innan IVL-s slutrapport snart presenteras avslöjade projektledaren Cecilia Hult dess huvudsakliga innehåll på konferensen Hållbara Transporter som hölls förra veckan. IVL kommer föreslå att laddbara bilar ska betala:

  • 4,50 – 5 kronor per mil plus trängselskatt i storstäderna
  • 0,40 – 1,60 kronor per mil i mindre städer och på större vägar
  • 0 kronor på landsbygden

Avgasbilister kommer betala mer:

  • 4,50 – 6 kronor per mil plus trängselskatt i storstäderna
  • 0,50 – 2 kronor per mil i mindre städer och på större vägar
  • 0 kronor på landsbygden

Vilket är egentligen ganska så förvånande då kilometerskatten skulle till för att kompensera för bortfallet av skatteintäkter för staten från bensin- och dieselförsäljningen. Men IVL vill använda kilometerskatt som ännu en piska att driva folk mot elbilar med. Märk väl dock att de lägre taxorna gäller alla laddbara bilar, även laddhybrider – och även när de kör på bensin.

Går förslaget igenom kan bilister i storstäderna komma behöva betala upp till 850 kronor i månaden enligt tidningen Auto Motor & Sport.

Kilometerskatt på större vägar skulle innebära att en enkelresa från Stockholm till Malmö på E4 blir uppemot 100-125 kronor dyrare.

För att kunna avgöra var bilarna befinner sig skulle de behöva utrustas med dataloggers med GPS mottagare som kontinuerligt registrerar var bilen befinner sig och räknar ut kilometerskatt beroende på position. För att motverka fusk skulle det behövas kameror vid stadsgränserna som avläser registreringsskyltar och som samkörs med bilarnas positionsloggar.

Förslaget har redan fått många negativa kommentarer gällande personliga integriteten och skattetrycket på landets bilister. Vi fastnade istället på en kommentar projektledare Cecilia Hult gav till tidningen Ny Tekniks reporter: “Tittar man på Norge syns det här tydligt. Där har de höga skatter på försäljning av fossilbilar men inga skatter på elbilar. Som vi alla vet har elbilarna boostat i Norge och skatteintäkterna därmed sjunkit. De sitter i en värre situation än vi”

Jag kan inte få de orden ur mitt huvud: “De sitter i en värre situation än vi”… Är IVL verkligen ett miljöinstitut?

Cecilia Hult borde fråga sina norska kollegor. De anser nämligen att skatterabatterna på elbilar har varit billigaste sättet att minska på utsläppen: “Jag är säker på att det inte finns andra metoder inom transportsektorn som minskar koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år och till en så pass låg kostnad” har forskaren Lasse Fridstrøm på Transportøkonomisk Institutt sagt.

Fast förstås, det handlar om man föredrar renare luft eller mera pengar.

 

UPPDATERAT: Det handlar inte ens om mera pengar. Enligt IVLs egna beräkningar kostar hälsoeffekter som hjärt-, kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av biltrafikens luftföroreningar 42 miljarder kronor årligen. Staten skulle alltså gå 20 miljarder plus om vi bytte ut alla bilar till elbilar. (Tack Jan-Erik Sebestyen för tipset.)

 


dagbladTCS fem år sedan: Elbilar bra affär för Norge

Norge har väldigt generösa rabatter på elbilar: de behöver varken betala registreringsavgift eller moms, sammanlagt flera hundra tusen kronor. Ändå anser Norska Transportøkonomisk Institutt att det är ren vinst för Norge…

Bookmark the permalink.