Kilometerskatt för elbilar

TCS-11

Svenska Miljöinstitutet IVL har lagt fram ett förslag om kilometerskatt för bilar. Som vi rapporterade för två år sedan har institutet hållit på med en utredning om hur en optimal kilometerskatt ska utformas. “Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska.” sa projektledaren Anders Roth då och angav tonen för utredningen.

Bensin och diesel är idag hårt beskattade. Nästan 60% av deras pris utgörs av skatt och moms. Går Sverige över till elbilar minskar statens intäkter. I vår artikel Om alla bilar i Sverige var elbilar räknade vi ut att om alla bilar i Sverige byttes till elbilar skulle staten förlora 22 miljarder kronor per år i skatteintäkter. Det är ungefär 2% av statens inkomster.

Innan IVL-s slutrapport snart presenteras avslöjade projektledaren Cecilia Hult dess huvudsakliga innehåll på konferensen Hållbara Transporter som hölls förra veckan. IVL kommer föreslå att laddbara bilar ska betala:

 • 4,50 – 5 kronor per mil plus trängselskatt i storstäderna
 • 0,40 – 1,60 kronor per mil i mindre städer och på större vägar
 • 0 kronor på landsbygden

Avgasbilister kommer betala mer:

 • 4,50 – 6 kronor per mil plus trängselskatt i storstäderna
 • 0,50 – 2 kronor per mil i mindre städer och på större vägar
 • 0 kronor på landsbygden

Vilket är egentligen ganska så förvånande då kilometerskatten skulle till för att kompensera för bortfallet av skatteintäkter för staten från bensin- och dieselförsäljningen. Men IVL vill använda kilometerskatt som ännu en piska att driva folk mot elbilar med. Märk väl dock att de lägre taxorna gäller alla laddbara bilar, även laddhybrider – och även när de kör på bensin.

Går förslaget igenom kan bilister i storstäderna komma behöva betala upp till 850 kronor i månaden enligt tidningen Auto Motor & Sport.

Kilometerskatt på större vägar skulle innebära att en enkelresa från Stockholm till Malmö på E4 blir uppemot 100-125 kronor dyrare.

För att kunna avgöra var bilarna befinner sig skulle de behöva utrustas med dataloggers med GPS mottagare som kontinuerligt registrerar var bilen befinner sig och räknar ut kilometerskatt beroende på position. För att motverka fusk skulle det behövas kameror vid stadsgränserna som avläser registreringsskyltar och som samkörs med bilarnas positionsloggar.

Förslaget har redan fått många negativa kommentarer gällande personliga integriteten och skattetrycket på landets bilister. Vi fastnade istället på en kommentar projektledare Cecilia Hult gav till tidningen Ny Tekniks reporter: “Tittar man på Norge syns det här tydligt. Där har de höga skatter på försäljning av fossilbilar men inga skatter på elbilar. Som vi alla vet har elbilarna boostat i Norge och skatteintäkterna därmed sjunkit. De sitter i en värre situation än vi”

Jag kan inte få de orden ur mitt huvud: “De sitter i en värre situation än vi”… Är IVL verkligen ett miljöinstitut?

Cecilia Hult borde fråga sina norska kollegor. De anser nämligen att skatterabatterna på elbilar har varit billigaste sättet att minska på utsläppen: “Jag är säker på att det inte finns andra metoder inom transportsektorn som minskar koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år och till en så pass låg kostnad” har forskaren Lasse Fridstrøm på Transportøkonomisk Institutt sagt.

Fast förstås, det handlar om man föredrar renare luft eller mera pengar.

 

UPPDATERAT: Det handlar inte ens om mera pengar. Enligt IVLs egna beräkningar kostar hälsoeffekter som hjärt-, kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av biltrafikens luftföroreningar 42 miljarder kronor årligen. Staten skulle alltså gå 20 miljarder plus om vi bytte ut alla bilar till elbilar. (Tack Jan-Erik Sebestyen för tipset.)

 


dagbladTCS fem år sedan: Elbilar bra affär för Norge

Norge har väldigt generösa rabatter på elbilar: de behöver varken betala registreringsavgift eller moms, sammanlagt flera hundra tusen kronor. Ändå anser Norska Transportøkonomisk Institutt att det är ren vinst för Norge…

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Jan-Erik Sebestyen

  “En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen.”

  https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2015-01-30-over-5-000-dor-i-fortid-varje-ar-pa-grund-av-luftfororeningar.html

  Det blir alltså en vinst på 20 miljarder per år för samhället. Enligt IVL.

  • Erik Åslund

   Enligt nyare beräkningar både dödsfall och samhällskostnader högre än så. Det är visserligen inte enbart fordonsavgaser, nog skulle vi gå plus netto utan kilometerskatt på elbilar.

   Ovanpå det finns ju fler indirekta kostnader med oljan, väpnade konflikter handlar oftast om fossila bränslen, och eller är finansierade till stor del med pengar från fossila bränslen. Så, halva försvarsbudgeten, typ, är kostnader vi har på grund av fossila bränslen, mest då olja.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Stort tack för länktipset! Lagt till i texten. Detta gör IVLs agerande ÄNNU mer tveksam.

  • ME

   Mycket enkelt att räkna ut. En annan siffra som kommer från IVL: Samhällets kostnader för luftföroreningar är 56 miljarder. IVL borde komminucera mer internt och lära sig lågstadiemattematik.

   Men kalkylen är ännu bättre än så:
   1. Vi kan tillverka elen själva, vilket skapar mer jobb inom landet och förbättrar vår bytesbalans.

   2. Kamindrivna bilar har en lågfrekvent bullerkomponent som elbilar saknar. Lågfrekvent buller är en faktor bakom stress och flera olika sjukdomar. Med elbilar får vi tysta innerstäder vilket innebär en avsevärd höjning av trivseln och därmed sannolikt produktiviteten. 56 miljarder är småpengar jämfört med en produktivitetshöjning på 5% till följd en en mindre stressad och friskare befolkning.

   För vår konkurrenskraft som nation är det alltså viktigt att alla nya bilar som säljs är elbilar. Men elbilar är i praktiken endast användbara för dem som bor i villa därför att det inte finns eluttag vid ens en av 100 parkeringsplatser. Detta trots att vi i flera år haft svart på vitt att elbilen är framtiden.

   Tyvärr är trängselskatter något som vi får leva med för det går inte att bygga bort trafikstockningar. För ändamålet finns system i drift, behov av gps i bilarna finns inte.

 • http://Top12.se Top 12

  Deras lösning kommer minska utsläppen drastiskt. Det kommer finnas mindre antal bilar på vägarna oavsett biltyp.
  Som vanligt kommer utländska bilar slippa detta. Utländska bilar blir vinnare igen, typisk Svenskt tänk.

 • Ola Carlander

  Kan ingen nationalekonom hoppa in här och prata om innebörden att vi kraftigt kommer att förbättra handelsbalansen när vi inte behöver importera olja utan kan nära oss på el som vi kan producera helt själva. På en makronivå måste väl sverige tjäna på att vi går över till el? Är inte öronmärkningen av pengarna snarare problemet än att staten skulle förlora på det här.

  Visst, vi måste importera ett större batteri initialt (med 25% moms istället för 60% på bensin då). Men jag känner till en kille som heter Peter NorthVolt som tänkte lösa det åt oss. Satsa där istället.

  • Richard :)

   Bra poäng och även något jag själv funderat på. Möjligheten att bryta sig fri från beroendet av andra länders olja måste vara väldigt positivt.

   • johannesbrorsson

    Ja och det finns så många dimensioner på det. Vill vi verkligen ge pengar till Ryssland/Putin? 40% av vår olja kommer ju därifrån. Ett land som förstör klimatet och miljön oerhört snabbt.

 • johannesbrorsson

  Bensin och diesel är inte alls hårt beskattat. En liter diesel innehåller cirka 10kWh energi och kostar bara 16kr. Det blir 1kr 60 öre per kWh. Inhemskt producerad ren el, med mycket mindre klimat och miljöpåverkan kostar 1kr för en kWh. Hur är det möjligt att diesel och bensin är så billigt?

  • Morgan Jakobsson

   Väldigt bra punkt du tar upp!

 • Christian

  Framgår det någonstans hur de skall samla in denna informationen? Måste alla bilar utrustas med gps-tracker eller hur tänker de? Enklare vore att beskatta alla km lika så stämmer man av vid besiktningen. Ett tillägg vore att km-skatten avtar med totalsträckan bilen gått för att främja köp av begagnade bilar samt göra det billigare för dem som inte har råd med ny bil.

 • DeltaJesus

  Intressant också att det blir en kilometer skatt på större vägar, men inte på mindre. Ur ett rent trafiksäkerhetssynpunkt så är det betydligt bättre att bilarna kör på stora Europa Vägar än att de kryssar runt på små landsvägare igenom småbyar.

  Men det är klart, de pengar som man förlorar på att folk väljer småvägarna kan man kanske få tillbaka när det blir fler trafikolyckor eller hur var det nu?!?!?!

 • Pontus

  Det står på andra ställen att projektledaren tror att tidigast 6 år efter beslut kan detta införas men troligtvis 12 år efter beslut. Mycket kan hända på den tiden så det känns som att i den form det presenteras nu är högst troligt att vi aldrig får det infört.

 • Snåla Grisen

  Jag förstår inte… borde inte samhällets kostnader för hälsovård minska när antalet rökbilar minskas, och även kostnader för buller och annat? Det är väl inte meningen att vägskatten enbart ska finnas för att pumpas in i ett svart hål? Dessutom idioti att hybridbilar räknas som “miljöbilar”. I så fall borde det vara med nån form av geofencing, där det blir VÄLDIGT dyrt att köra med fossilmotorn i t.ex. stadskärnor.

 • rogerik

  Jag vet att jag är sent på bollen :-), men att att anta att IVL är ett objektivt miljöinstitut är missvisande. IVL är en konsultfirma som startades av staten och näringslivet och som tar sig an betalda uppdrag från olika uppdragsgivare. Just det här uppdraget sägs komma från Energimyndigheten och har inget alls att göra med omsorg om statens finanser. Rapporten ska inte förväxlas med en statligt tillsatt offentlig utredning (SoU) som kan ligga till grund för lagstiftning, utan är en partsinlaga med oklart syfte. Det är alltså fullt möjligt att syftet var gott, men då är det väl dolt.

  Dessutom är det tveksamt om det är genomförbart eftersom det dels kräver total övervakning av alla bilar i Sverige, vilket torde strida mot fler olika lagstiftningar, och dels kräver att skatterna är olika beroende på bränsle, vilket är oklart om det är lagligt i den här utformningen.

  Övriga invändningar har andra kommit med nedan och slutsatsen blir att det inte är genomförbart.