Priset på litium rasar

Litium är en nyckelingrediens i elbilars batterier. Det är den lättaste metallen, det lättaste grundämnet i fast form, med atomnummer 3 i periodiska systemet. Det mesta litiumet utvinns i Australien och Chile. Dess saltform litiumkarbonat utgör grunden för den aktiva ingrediensen i litiumjonbatterier. Fast många blir nog förvånade när de får höra att elbilsbatterier mest består av aluminium, koppar och grafit – litium utgör endast runt 2% av innehållet.

Med ökad användning har priset på litium länge fluktuerat på världens råvarubörser. Från att historiskt ha kostat runt $5 000 per ton gick priset upp till över $20 000 när elbilar började produceras i större skala runt 2015. Den ökade efterfrågan och höjda priserna resulterade i många investeringar i nya litiumfyndigheter och gruvor. (Även om “gruvor” egentligen är ett missvisande namn. De flesta litium”gruvor” idag är antingen dagbrott eller så utvinns litiumsaltet från mineralvatten genom avdunstning.)

När råvarumarknaden översköljdes med massor av litium från de nya fyndigheterna störtdök priset runt 2018 och flera av de nystartade bolagen gick i konkurs. Marknaden stabiliserade sig därefter ett tag.

Men i och med allt fler elbilar började efterfrågan på batterier och därmed litium åter öka, varpå priset gick upp explosionsartat i början av 2022. Råvarupriset passerade $60 000 per ton! (Priserna i ovan graf är i kinesiska CNY, 1$ = 7,3 CNY)

Alla höll andan. Vad skulle de skenande råvarupriserna göra med priset på batterier och elbilar? Måste vi överge drömmen om framtidens billiga elbilar? Är dessa priser det nya normala nu?

Tack och lov varade extrempriserna på litium endast i ett år. I början av 2023 rasade priserna igen och efter en liten återhämtning i våras nu åter sjunkit ner mot dryga $22 000. Ökade råvaruleveranser i kombination med begynnande lågkonjunktur då många tror att efterfrågan på elbilar och därmed batterier kommer sjunka gjort att priserna har rasat.

Vi får se om det kommer leda till samma upprensning bland råvaruproducenterna som det gjorde vid förra litiumprisraset år 2018. Men för tillfället i alla fall verkar det som om vi kan andas ut – priset på batterier kan nu sjunka i takt med allt billigare råvaror.

Bookmark the permalink.