Tesla och Panasonic bygger en batterifabrik i månaden

GF201701

Inför produktionsstarten av Tesla Model 3 har bygget av gigantiska batterifabriken Gigafabriken 1 i Nevada accelererat. Som vi kunde rapportera om i går har Panasonic börjat anställa personal till fabriken, som har börjat sin produktion vid årsskiftet.

GF201701b

Just nu är endast en tredjedel av byggnaden byggd än. Medan produktionen har kommit igång i de färdigbyggda delarna håller nya sektioner av byggnaden på att byggas runt omkring dem.

GFparts

Varje sektion av byggnaden är egentligen en komplett batterifabrik. De hittills 8 byggda sektionerna A-F och D2 och E2 utgör en knapp tredjedel av de 27 sektioner byggnaden kommer att ha när den blir färdig år 2020.

Gigafactory_201607

Battery_MFI Augusti i fjol, när invigningsfesten hölls i de gigantiska tälten som krymper bredvid de redan då gigantiska lokalerna var endast sektionerna A, B, C och D byggda. Byggnaden har fördubblats i storlek sedan dess!

Och om allt ska stå färdigt om bara tre år gäller det att utbyggnadstakten fortsätter i samma höga tempo, med en ny färdigbyggd sektion ungefär varannan månad.

Det som är fascinerande med Gigafabriken är att den egentligen inte är en enda gigantisk batterifabrik, utan drygt två dussin jättestora batterifabriker vägg i vägg med varandra. Varje byggnadssektion är en komplett batterifabrik, där Panasonic tillverkar battericeller hela vägen från att förbereda ingredienserna till att tillverka och sammanfoga delarna och grundladda cellerna.

Det är Panasonic som äger de delarna av fabriken, deras personal som sköter deras egna maskiner. De tillverkade cellerna lagras sedan i enorma lager. Hela tillverkningskedjan från råämnen till slutlagring finns i varje byggnadssektion.

Tesla Motors hämtar sedan battericellerna från lagren och monterar dem i metallådor (som också tillverkas inom ett hörn av Gigafabriken, av en tysk legotillverkare) till att bli färdiga batteripack antingen för bilen Tesla Model 3 eller energilagren Powerwall eller Powerpack.

Vad vi har förstått av rundturen som gavs vid Gigafabrikens invigning sker Teslas montering i byggnadssektion A, medan alla övriga hittills byggda byggnadssektioner är batterifabriker. Fortsätter utbyggnaden i samma takt resten av 2017 som det skett hittills kan det finnas uppemot tio stora batterifabriker vägg i vägg med varandra mot slutet av året som sprutar ur sig batterier. Batterier som kommer att behövas när produktionen av Tesla Model 3 rullar igång i Tesla Motors bilfabrik i Fremont.

Morgondagens jobbmässa som Panasonic anordnar kommer därför följas av många fler, när fler och fler personal ska anställas till varje ny byggnadssektion och varje ny batterifabrik som blir färdigbyggd och invigd. När hela Gigafabriken står färdig år 2020 kommer uppemot 6,500 arbetare att jobba på Gigafabriken – och ytterligare 20,000 jobb skapas i regionen runt om.

För att kunna tillverka batterierna så miljövänligt som möjligt kommer Gigafabrikens tak att beläggas med 70 MW solceller – mångdubbelt större än dagens största solcellstak. Energilagringen så fabriken kan köra på natten också är knappast några problem när byggnaden bokstavligen innehåller miljoner precis färdigbyggda battericeller i gigantiska lager!

Hur stor blir då varje sektion av Gigafabriken, varje batterifabrik?

Vi kan jämföra dem mot Panasonics batterifabrik i stadsdelen Sunimoe av staden Osaka i Japan, där batterierna till dagens Tesla Model S och X tillverkas. Den har lite mindre fotprint och 6 våningar istället för Gigafabrikens 3 våning stora sektioner, men grovt räknat kan man säga att varje sektion av Gigafabriken i Nevada är som hela batterifabriken i Osaka!

Fabriken som tog Panasonic flera år att bygga – det byggs en sån fabrik nu var-varannan månad i Nevada! Alla dessa fabriker vägg i vägg tillsammans kommer att behövas för att kunna bestycka de hundratusentals bilar om året Tesla Motors hoppas kunna tillverka om några år.

Som Elon Musk uttryckte det, de bygger nu maskiner som ska bygga maskiner. Tesla Motors (tillsammans med Panasonic) bygger nu inte bara en enda Gigafabrik för tillverkning av batterier – de bygger batterifabriker på löpande band! Bygger själva fabrikerna på löpande band. Och när de har byggt färdigt alla sektioner av Gigafabriken i Nevada kan de börja bygga sektioner till gigafabriker på andra platser runt om i världen. Det är därför Gigafabriken i Nevada heter Gigafactory 1.

Medan andra batteritillverkare gör stora nyheter av att de tänker bygga några enstaka nya batterifabriker har Tesla Motors och Panasonic utvecklat metoden att spruta ut nya batterifabriker på löpande band! Något att tänka på när man pratar om batteriförsörjningen av framtida elbilar. Hur ska andra bil- och batteritillverkare kunna hänga med i takten en ny stor fabrik i månaden?

 


TCS ett år sedan: Många batterier blir det…

Med Gigafabriken som håller på att byggas -och flera andra batterifabriker också- uppstår frågan: kommer världens litiumreserver att räcka till om alla bilar ska bli elbilar? Vi räknade efter för ett år sedan för att se hur det står till med det.

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.