Bonus malus är äntligen här

Mackar3

Köper du en elbil från och med idag får du mer stöd från staten än förut. Fram tills nu fick de som köpt en elbil 40,000 kronor i Supermiljöbilspremie. Från och med idag får de 60,000 kronor i elbilsbonus.

Bilar med höga utsläpp beläggs dessutom med malus, det vill säga straffskatt. Vilket gör det ännu gynnsammare att välja elbil. Står man och väljer till exempel mellan en Tesla Model 3 och en BMW 330d så kommer din Tesla bli 60,000 kronor billigare – och BMW-n 10,700 kronor dyrare.

Bilar med nollutsläpp (elbilar) får 60,000 kronor bonus. Bilar med låga utsläpp (laddhybrider) får mellan 20-60 tusen kronor i bonus. 833 kronor räknas ifrån bonuset för varje gram CO2 bilen släpper ut per km. Bilar som släpper ut 60 gram CO2 per km får endast 20,000 kronor i bonus.

Bilar som däremot släpper ut mycket avgaser, över 95 gram CO2 per km vid blandad körning straffas med malus – deras fordonsskatt blir förhöjd de första tre åren. På grundbeloppet 360 kronor per år läggs 82 kronor per gram CO2 fordonet släpper ut per km. Bilar med över 140 gram CO2 per km måste skatta 107 kronor per gram.

95 gram och upp till och med 140 gram är koldioxidbeloppet 82 kronor per gram. För koldioxidvärde över 140 gram är koldioxidbeloppet 107 kronor per gram för de överskjutande grammen.

Dieselbilar beskattas extra hårt med ett miljötillägg på 250 kronor ovanpå grundbeloppet 360 kronor, plus antalet gram CO2 fordonet släpper ut per km multiplicerat med 13,52 kronor.

Du kan beräkna bonus och malus Transportstyrelsens hemsida.

Köper du en elbil (eller laddhybrid som berättigar till bonus) får du bonusutbetalningen sex månader efter köpet. Du får alltså själv stå ute med 60,000 kronor ett halvår. Detta för att stoppa bilfirmor från att registrera elbilarna i Sverige, plocka ut bonus och sedan sälja bilen utomlands.

För att få pengarna måste du inom sex månader från köpet lämna in en försäkran till Transportstyrelsen skriver de på sin hemsida. I försäkran ska man ange om bilen har köpts in privat eller av ett företag. Lämnar du inte in någon försäkran i tid får du ingen bonus!

Och nu kruxet: det finns ingen sådan blankett för försäkran på Transportstyrelsens hemsida än.

Hoppas de får till det inom de närmsta sex månaderna…

 


TCS två år sedan: Sveriges värsta stad för elbilister

För två år sedan utsåg vi Norrköping till Sveriges värsta stad för elbilister. Landets tionde största stad hade endast åtta vanliga vägguttag som publika laddplatser i hela staden. Staden hade också minst antal elbilar per invånare. För att skapa uppmärksamhet delade vi ut priset personligen till Norrköpings kommunstyrelses ordförande Lars Stjernkvist på plats.

Därför var det glädjande att se att Norrköping tog tag i problemet och bättrade på sig! När vi jämförde Sveriges städer ett år senare såg vi att staden utvecklades med 180% – långt mer än alla andra städer i Sverige, och inte längre var på jumboplatsen.

Se vad en liten plakett med ett väggkontakt på kan göra!

Tagged , . Bookmark the permalink.