Investeringsstöd till snabbladdare i glesbygden

Regeringen gav i uppdrag till Trafikverket tidigare i år att de skulle utse platser i Sverige där investeringsstöd skulle erbjudas till snabbladdare. Det var punkt 88 i Regeringens klimatpolitiska handlingsplan de tog fram tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Aktörer som anlägger snabbladdare på dessa platser kan få mer stöd än från Klimatklivet, faktiskt ända upp till 100% av investeringen – mot att de lovar drifta snabbladdarna i minst fem år. Tanken var att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur i glesbygden, där kundunderlaget är för litet för kommersiella aktörer.

Minimikravet per station är två stycken Typ2 ladduttag på 22 kW och två stycken CCS snabbladdare på sammanlagt 150 kW. De får lastbalansera, dvs en laddande bil måste få upp till 150 kW men två samtidigt laddande bilar kan dela på effekten (tex 75+75 kW).

Screenshot_20200913-114142_ChromeTrafikverket har nu publicerat lista över de första orterna som kommer få stödpengar. Nu kan aktörer som är villiga att bygga ut ansöka om stödpengarna.

Det är framför allt E10 i Norrland som kan bli utbyggd med snabbladdare, elva stycken längs de 42 milen från Töre till Riksgränsen.

Dalarna och Värmland får några enstaka laddare. Men både Västerbotten och Jämtland blir utan, de får inte en enda och förblir därmed samma vita fläckar på laddkartan som idag.

I det skenet är det helt obegripligt att tätorter som Finspång och Nässjö bedöms av Trafikverket vara berättigade till statligt stöd?! Ionitys laddstation i Norrköping ligger ju bara två mil från Finspång! Att placera en snabbladdare i Böda, på Ölands nordligaste spets är också förbryllande: snabbladdare placerar man där folk åker förbi, på väg mot sin destination – inte i vad som effektivt är en återvändsgränd.

Det skulle ha gjort mer nytta om dessa laddare skulle placerats i Västerbotten och Jämtland istället. Nu får de snällt vänta och hoppas på nästa års stödpengar. (Vilket också medför att ingen kommer våga investera där i år ifall man kan få bidrag nästa år.)

Vi sträcker oss till och med så långt att ifrågasätta om det verkligen behövs en snabbladdare var fjärde mil längs E10 i Norrland? De står knappt ens så tätt i södra Sverige! Hälften så många skulle ha räckt; Trafikverket kunde kunnat elektrifiera både E10 i Norrland och E12 i Västerbotten med laddarna. Till och med enligt deras riktlinjer skulle det räcka med en snabbladdare var tionde mil. De kunde ha byggt glest nu och förtätat sedan, spridit ut satsningen till större områden.

Vi konstaterar också att enda aktören som redan idag har snabbladdare längs E10 är Tesla. Helt utan statliga stödpengar. Hela Sverige kan ladda – sin Tesla. Varför ska detta vara så svårt för alla andra?

 


Humpolec_SuCTCS fyra år sedan: Svenskt Nationellt Snabbladdarnät

Redan för fyra år sedan föreslog vi en liknande lösning till ett rikstäckande laddnätverk. Med två viktiga skillnader: det skulle täckt hela landet – och skulle varit självfinansierande.

Tagged , , . Bookmark the permalink.