SECC

secc-2017-231

Läs om tävlingen på Tesla Club Swedens nyhetssidor!

Swedish Electric Car Championship SECC tog i 2017 års upplaga de tävlande runt Mälaren. Start och målgång var utanför eCar Expo vid Nacka Strandsmässa i Stockholm. Det fanns tre tävlingsklasser indelade efter batteristorlekar:

  • <27 kWh
  • 27-45 kWh
  • 45+ kWh                     (Batteristorlek räknas efter av tillverkaren angivet värde.)

Officiella tider och slutresultat:

Grand winner: 
#22 Daniel Holm, Tesla Model S 85D: 3h38m

Klass 27-45 kWh:
#10 Filip Bjurling, Hyundai Ioniq: 4h17m

Klass <27 kWh:
#2 Åke Tholin, Nissan Leaf 24 kWh:5h53m

#1 Torbjörn Jonsson, Nissan Leaf 24 kWh: 7h48m
#2 Åke Tholin, Nissan Leaf 24 kWh:5h53m

#10 Filip Bjurling, Hyundai Ioniq: 4h17m
#11 Tomas Wetterholm, BMW i3 BEV: 5h17m

#20 Tina Storm, Tesla Model S P85: 4h 20m
#21 Annika Ranevall Liljegren, Tesla Model S 85: 3h40m
#22 Daniel Holm, Tesla Model S 85D: 3h38m
#23 Alexander Letterhag, Tesla Model S P85: 3h46m
#24 Emil Wikman, Tesla Model S 75: 4h11m
#25 Per Lundqvist, Tesla Model X P90D: 4h12m

Läs om tävlingen på Tesla Club Swedens nyhetssidor!

Färdväg

fardvag

De tävlande kunde fritt välja färdväg så länge de körde ena hållet norr om Mälaren och andra hållet söder om Mälaren, eller tvärtom.

 

Tävlingsregler

§1. Tävlingen är för endast elbilar. Bilar med andra motorer (inkl BMW i3 med range extender) får ej delta.
§2. De tävlande skall ha med sig smart mobiltelefon med appen Glympse (Android, iOS) installerad och ordnat laddmöjlighet till mobilen mha tex laddsladd till bilens cigarettändaruttag. Avsaknad av mobil och laddmöjlighet leder till diskvalificering.
§3. Innan start skall alla tävlande ange sitt mobilnummer till tävlingsledningen så de kan kontaktas vid behov.
§4. Innan start skall alla starta appen Glympse på sin mobil och dela ut sin position. Alla tävlande och tävlingsledningen ska konstant under hela loppet kunna följa alla andra tävlande. Avstängning av spårningen leder till diskvalificering.
§5. Start sker vid Nacka Strandsmässa lördagen den 18 November kl 10:00 enligt ”Stående start” proceduren där de tävlande ska efter startflaggan springa fram till bilarna, sätta sig och köra iväg.
§6. De tävlande ska åka runt Mälaren, runda vid Köping. De kan fritt välja att åka runt medurs eller moturs men ska åka på både norra och södra sidan av Mälaren.
§7. Då tävlingen hålls på allmänna vägar skall rådande hastighetsbegränsningar följas. Överskridning av hastighetsgränsen leder till diskvalificering. Målgång inom 3 timmar leder till diskvalificering.
§8. De tävlande skall ta sig hela vägen till mål med bilens elmotor som drivkälla. Bogsering, åka färja eller liknande leder till diskvalificering. Broarna vid Kvicksund och Strängnäs leder också till diskvalificering.
§9. De tävlande får utnyttja all tillgänglig laddinfrastruktur i Sverige, publika som privata ladduttag. Om två tävlande kommer till samma ladduttag får först kommen först ladda. Vid tvist skall tävlingsledningen kontaktas per telefon som enväldigt avgör turordningen.
§10. Målgång sker genom passering av mållinjen vid Nacka Strandsmässan.
§11. Förutom en totalsegrare kommer även segrare inom tävlingsklasserna <27 kWh, 27-45 kWh och 45+ kWh att koras.
§12. Bortförklaringar emottages tacksamt men har ingen påverkan på tävlingsresultatet.

Övrig information

OBS att laddplatser kan ej garanteras på mässområdet varken innan start eller efter målgång. Var på plats i tid, senast 20 minuter innan start.

Swedish Electric Car Championship anordnas av eCar Expo, tidningen Elbilen i Sverige och Tesla Club Sweden

Comments are closed.